hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Officejet 5740 e-All-in-One series - Skrive ut fotografier fra et minnekort

HP Officejet 5740 e-All-in-One series - Skrive ut fotografier fra et minnekort
Slik legger du i papir i liten størrelse
 1. Dra ut hovedpapirskuffen og deretter fotoskuffen. Hvis du ikke ser fotoskuffen, tar du utskuffen ut av skriveren.
  Fjern alt papir som er lagt i.
  Figur : Grafikk - Dra ut fotoskuffen
 2. Legg i papir.
  • Legg en bunke med fotopapir i fotoskuffen med utskriftssiden ned.
   Figur : Grafikk - Legg fotopapir i papirskuffen
  • Skyv fotopapiret fremover til det stopper.
  • Sett inn utskuffen hvis du tidligere tok den ut.
 3. Skyv papirskuffen inn igjen.
 4. Endre eller behold papirinnstillingene på skriverskjermen.
Slik legger du i større fotopapir
Hvis du vil skrive ut på større fotopapir, legger du det i hovedpapirskuffen slik.
 1. Trekk ut papirskuffen, skyv papirbreddeskinnene utover og fjern eventuelle medier som er lagt i tidligere.
  Figur : Grafikk - Skyv papirbreddeskinnen så langt ut som mulig
 2. Legg i papir.
  • Legg en bunke med papir i papirskuffen med kortsiden frem og utskriftssiden ned.
  • Skyv papiret fremover til det stopper.
  • Skyv inn papirbreddeskinnene innover til de stopper mot papirkanten.
   Figur : Grafikk – Juster papirbreddeskinnen
 3. Skyv papirskuffen inn igjen.
 4. Endre eller behold papirinnstillingene på skriverskjermen.
Slik skriver du ut bilder fra en minneenhet
 1. Sett inn en minneenhet i sporet.
  Figur : Grafikk - Sett inn et minnekortet i sporet
    forsiktig:
  Ikke ta ut minneenheten mens den brukes av skriveren. Det kan skade filene på enheten. Minneenheten kan bare tas ut på en sikker måte når minneenhetslampen ikke blinker.
 2. Velg bildet du vil skrive ut, fra skriverskjermen, og berør Fortsett.
 3. Angi hvor mange bilder som skal skrives ut.
 4. Berør (Rediger) for å endre lysstyrke eller beskjære eller rotere det valgte bildet, eller berør (Utskriftsinnstillinger) for å bruke funksjoner som Fjerning av røde øyne eller Fotofiks.
 5. Berør Fortsett og forhåndsvis det valgte bildet.
 6. Berør Skriv ut for å starte utskriften.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...