hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro MFP M521 - Skanner, hel enhet

Innføring
Før du begynner
 • Bruk tabellen nedenfor for å finne det riktige settet med delenummer for produktet, og gå deretter til www.hp.com/buy/parts for å bestille settet.
  Settets delenummer
  Beskrivelse
  A8P79-65015
  Skannersett, hel enhet, med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
 • Stjerneskrutrekker nr. 2 med magnetisk spiss
 • Liten flat skrutrekker
Trinn 1 – Fjerne skanneren
 1. Gjør følgende:
  1. Slå av produktet.
  2. Koble fra strømkabelen.
     advarsel:
   For å unngå skade på produktet slår du det av, venter fem sekunder, og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på produktet.
 2. Skyv formateringsenhetens deksel mot baksiden av skriveren for å fjerne det.
  Figur : Skyv formateringsenhetens deksel mot baksiden av skriveren for å fjerne det.
 3. Fjern én skrue og løsne én tapp.
  Figur : Fjern én skrue og løsne én tapp.
 4. Fjern blinddekselet.
  Figur : Fjern blinddekselet.
 5. Åpne bakdekselet.
  Figur : Åpne bakdekselet.
 6. Trekk dekselet forsiktig ned, og senk det til det er helt åpent.
  Figur : Trekk dekselet forsiktig ned, og senk det til det er helt åpent.
 7. Skyv opp koblingsarmen for å løsne den.
    forsiktig:
  Koblingsarmen har fjærspenning. Ikke la koblingsarmen smekke tilbake mot produktet når du slipper den.
  Figur : Skyv opp koblingsarmen for å løsne den.
 8. Fjern to skruer.
  Figur : Fjern to skruer.
 9. Åpne nedre bakre deksel, og løsne deretter én tapp.
  Figur : Åpne nedre bakre deksel, og løsne deretter én tapp.
 10. Løsne én tapp.
  Figur : Løsne én tapp.
 11. Roter bunnen av bakdekselenheten bort fra produktet.
  Figur : Roter bunnen av bakdekselenheten bort fra produktet.
 12. Trekk ned bakdekselenheten for å fjerne den.
  Figur : Trekk ned bakdekselenheten for å fjerne den.
 13. Fjern én av skruene.
  Figur : Fjern én av skruene.
 14. Ta tak i dekselet, og trekk det bort fra produktet. Løsne den første tappen (bildetekst 1) og deretter den andre tappen (bildetekst 2). Hvis nødvendig løsner du den tredje tappen (bildetekst 3) for å skille dekselet fra produktet.
    merknad:
  Tappen på innsiden av skuffens hulrom (bildetekst 2) er plassert under skuffens skinne. Det kan være enklere å løfte opp venstre side av produktet litt og bruke en liten, flat skrutrekker for å løsne denne tappen.
  Figur : Ta tak i dekselet, og trekk det bort fra produktet. Løsne den første tappen (bildetekst 1) og deretter den andre tappen (bildetekst 2). Hvis nødvendig løsner du den tredje tappen (bildetekst 3) for å skille dekselet fra produktet.
 15. Koble 4 flatkabler (bildetekst 1), flatkabelholderen (holdes på plass av 1 skrue og 1 tapp, bildetekst 2), og 3 kontakter (M521dw) eller 2 kontakter (M521dn) fra formateringsenhetens kretskort (bildetekst 3).
  Figur : Koble 4 flatkabler (bildetekst 1), flatkabelholderen (holdes på plass av 1 skrue og 1 tapp, bildetekst 2), og 3 kontakter (M521dw) eller 2 kontakter (M521dn) fra formateringsenhetens kretskort (bildetekst 3).
 16. Før flatkablene og kontaktene gjennom holderne.
  Figur : Før flatkablene og kontaktene gjennom holderne.
 17. Løsne én skrue, og fjern deretter USB-jordkabelen.
  Figur : Løsne én skrue, og fjern deretter USB-jordkabelen.
 18. Fjern én skrue på høyre side av dokumentmateren/skanneren.
  Figur : Fjern én skrue på høyre side av dokumentmateren/skanneren.
 19. Fjern én skrue på bakre/høyre side på dokumentmateren/skanneren, og løsne deretter jordingsskruen på bakre/venstre side av dokumentmateren/skanneren.
  Figur : Fjern én skrue på bakre/høyre side på dokumentmateren/skanneren, og løsne deretter jordingsskruen på bakre/venstre side av dokumentmateren/skanneren.
 20. Fjern én skrue på venstre side av dokumentmateren/skanneren.
  Figur : Fjern én skrue på venstre side av dokumentmateren/skanneren.
 21. Skyv dokumentmateren/skanneren bakover, og trekk deretter opp for å fjerne dem.
  Figur : Skyv dokumentmateren/skanneren bakover, og trekk deretter opp for å fjerne dem.
 22. Plasser forsiktig dokumentmateren/skanneren opp-ned på en flat overflate.
 23. Ta ut tre skruer, og ta deretter av skannerens bakdeksel.
  Figur : Ta ut tre skruer, og ta deretter av skannerens bakdeksel.
 24. Løsne flatkabelen, som er festet med tape, fra dokumentmateren/skanneren, og fjern den fra sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
  Figur : Løsne flatkabelen, som er festet med tape, fra dokumentmateren/skanneren, og fjern den fra sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
 25. Kutt buntebåndene som holder ledningsbunten til dokumentmateren/skanneren, og fjern den fra sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
    merknad:
  Sett på nye buntebånd for å feste ledningsbunten når du remonterer dokumentmateren/skanneren (hel enhet).
  Figur : Kutt buntebåndene som holder ledningsbunten til dokumentmateren/skanneren, og fjern den fra sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
  Figur : Kutt buntebåndene som holder ledningsbunten til dokumentmateren/skanneren, og fjern den fra sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
 26. Plasser dokumentmateren/skanneren med høyre side opp på en flat overflate. Løft dokumentmateren opp, og løsne to tapper.
  Figur : Plasser dokumentmateren/skanneren med høyre side opp på en flat overflate. Løft dokumentmateren opp, og løsne to tapper.
 27. Løft dokumentmateren opp, og før forsiktig flatkabelen og ledningsbunten gjennom sporet i skanneren for å skille dokumentmateren fra skanneren.
  Figur : Løft dokumentmateren opp, og før forsiktig flatkabelen og ledningsbunten gjennom sporet i skanneren for å skille dokumentmateren fra skanneren.
Trinn 2 – Pakke ut den nye skanneren
Pakk ut den nye skanneren fra emballasjen.
Hvis delen skal returneres eller resirkuleres, går du til Retur og resirkulering.
Trinn 3 – Installere den nye skanneren
 1. Plasser forsiktig skanneren opp-ned på en flat overflate.
 2. Ta ut tre skruer, og ta deretter av skannerens bakdeksel.
  Figur : Ta ut tre skruer, og ta deretter av skannerens bakdeksel.
 3. Snu forsiktig skanneren, og plasser den på en flat overflate.
 4. Senk dokumentmateren på plass, og før flatkabelen og ledningsbunten forsiktig gjennom sporet på skanneren.
  Figur : Senk dokumentmateren på plass, og før flatkabelen og ledningsbunten forsiktig gjennom sporet på skanneren.
 5. Plasser dokumentmaterens hengsler i sporene i skanneren.
  Figur : Plasser dokumentmaterens hengsler i sporene i skanneren.
 6. Legg skanneren/dokumentmateren forsiktig opp-ned på en flat overflate.
  Figur : Plasser forsiktig skanneren opp-ned på en flat overflate.
 7. Fest flatkabelen med tape fra dokumentmateren i sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
  Figur : Fest flatkabelen med tape fra dokumentmateren i sporet nedenfor skannerens bakdeksel.
 8. Tre plastbånd gjennom monteringspunktene, og fest deretter båndene til ledningsbunten.
  Figur : Tre plastbånd gjennom monteringspunktene, og fest deretter båndene til ledningsbunten.
 9. Fest tre skruer, og sett deretter på plass skannerens bakdeksel.
  Figur : Fest tre skruer, og sett deretter på plass skannerens bakdeksel.
 10. Monter dokumentmateren/skanneren på produktets kabinett.
  Figur : Monter dokumentmateren/skanneren på produktets kabinett.
 11. Fest én skrue på venstre side av dokumentmateren/skanneren.
  Figur : Fest én skrue på venstre side av dokumentmateren/skanneren.
 12. Fest én skrue på bakre/høyre side av dokumentmateren/skanneren, og fest deretter jordingsskruen på bakre/venstre side av dokumentmateren/skanneren.
  Figur : Fest én skrue på bakre/høyre side av dokumentmateren/skanneren, og fest deretter jordingsskruen på bakre/venstre side av dokumentmateren/skanneren.
 13. Fest én skrue til høyre side av dokumentmateren/skanneren.
  Figur : Fest én skrue til høyre side av dokumentmateren/skanneren.
 14. Fest USB-jordingsledningen med én skrue.
  Figur : Fest USB-jordingsledningen med én skrue.
 15. Før flatkablene og kontaktene gjennom holderne.
  Figur : Før flatkablene og kontaktene gjennom holderne.
 16. Koble til fire flatkabler, flatkabelholderen (holdt på plass av én skrue og én tapp) og tre kontakter (M521dw) eller to kontakter (M521dn) fra formateringsenhetens kretskort.
  Figur : Koble fire flatkabler, flatkabelholderen (holdt på plass av én skrue og én tapp) og tre kontakter (M521dw) eller to kontakter (M521dn) fra formateringsenhetens kretskort.
 17. Fest venstre dekseltapper på forsiden av produktet, og roter deretter venstre deksel på plass på baksiden av produktet
  Figur : Fest venstre dekseltapper på forsiden av produktet, og roter deretter venstre deksel på plass på baksiden av produktet. Fest deretter venstre dekseltapper på baksiden av produktet.
 18. Grip dekselet, og trekk det mot produktet. Fest den første tappen (bildetekst 1), og fest deretter den andre og tredje tappen.
  Figur : Grip dekselet, og trekk det mot produktet. Fest den første tappen (bildetekst 1), og fest deretter den andre og tredje tappen.
 19. Fest én skrue.
  Figur : Fest én skrue.
 20. Fest toppen av bakdekselet, og roter den nederste delen av bakdekselet på plass.
  Figur : Fest toppen av bakdekselet, og roter den nederste delen av bakdekselet på plass.
 21. Åpne nedre bakre dør, og fest deretter en tapp til venstre.
  Figur : Åpne nedre bakre dør, og fest deretter en tapp til venstre.
 22. Fest en tapp til høyre.
  Figur : Fest en tapp til høyre.
 23. Fest to skruer.
    merknad:
  Disse to skruene er forskjellige typer. Pass på å montere dem i riktig posisjon.
  Figur : Fest to skruer.
 24. Fest koblingsarmen.
  Figur : Fest koblingsarmen.
 25. Lukk bakdekselet.
  Figur : Lukk bakdekselet.
 26. Plasser blinddekselet.
  Figur : Plasser blinddekselet.
 27. Fest én skrue og én tapp.
  Figur : Fest én skrue og én tapp.
 28. Skyv formateringsenhetens deksel mot fronten av produktet for å installere det.
  Figur : Skyv formateringsenhetens deksel mot fronten av produktet for å installere det.
 29. Gjør følgende:
  1. Koble til strømledningen.
  2. Slå på produktet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...