hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M750 - Bytte ut formatereren

Innføring
  merknad:
Hvis du vil se en kort video som demonstrerer denne fremgangsmåten, klikker du her.
Før du begynner
 • Bruk tabellen nedenfor for å finne det riktige settet med delenummer for produktet, og gå deretter til www.hp.com/buy/parts for å bestille settet.
  Settets delenummer
  Beskrivelse
  D3L08–67901
  Formaterersett med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere dette settet.
  forsiktig:
Dette produktet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. Reduser risikoen for slik skade ved å plassere produktet på en antistatisk matte (hvis tilgjengelig), og bruk en antistatisk håndleddsrem koblet til en jordet overflate. Hvis du ikke har en antistatisk arbeidsstasjon eller matte tilgjengelig, kan du jorde deg selv ved å berøre metallrammeverket før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Trinn 1 – Fjerne formatereren
 1. Gjør følgende:
  1. Slå av produktet.
  2. Koble fra strømkabelen.
  3. Koble fra alle kabler og tilbehør som er koblet til formatereren.
    advarsel:
  For å unngå skade på produktet slår du det av, venter fem sekunder, og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på produktet.
 2. Løsne de to vingeskruene på formateringsenheten.
 3. Trekk formateringskortet ut av produktet.
 4. Identifiser harddisktypen
  • Kryptert harddiskstasjon. Gå til Trinn 2 – Fjerne harddisken.
  • Solid-state-modul. Gå til Trinn 3 – Fjerne SSHD.
Trinn 2 – Fjerne HDD
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Bøy plasttappen (bildetekst 1) på harddisken mot disken for å løsne tappen. Koble fra kontakten (bildetekst 2).
 2. Skyv harddisken i den viste retningen for å løsne den fra formateringsenhetens kretskort. Ikke kast harddisken.
 3. Fortsett til Trinn 4 – Pakke ut den nye formateringsenheten.
  merknad:
Sett denne delen til side. Den installeres på reserveformatereren.
Trinn 3 – Fjerne SSHD
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Lås opp harddisklåsen.
 2. Frigi kretskortlåsen.
 3. Koble Solid-state-modulen fra formateringsenhetens kretskort, og fjern den. Ikke kast SSHD-en.
  merknad:
Sett denne delen til side. Den installeres på reserveformatereren.
Trinn 4 – Pakke ut reserveformatereren
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Pakk ut reserveformatereren fra emballasjen.
  merknad:
HP anbefaler at den defekte formatereren avhendes på forsvarlig vis.
  merknad:
Ikke kast harddisken eller SSHD-en du fjernet tidligere.
Trinn 5 – Installere harddisken eller SSHD-en på den nye formateringsenheten
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Kryptert harddisk
 1. Plasser harddisken på den nye formattereren, og skyv den deretter mot kontakten (bildetekst 1) til den er festen til kontakten.
 2. Kontroller at harddisken er koblet til kontakten, og at koblingenen (bildetekst 1) og plasttappen (bildetekst 2) er godt festet.
Solid-state-modul (SSHD)
 1. Sett SSHD-modulen forsiktig på skrått inn i holderen på formateringsenheten.
 2. Lås kretskortet.
 3. Roter harddisklåsen med klokken for å feste SSHD-modulen på plass.
Trinn 6 – Installere den nye formateringsenheten
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Juster formatereren med føringene i topp og bunn av formatererhuset, og skyv formatereren i sporet til den er helt på plass.
 2. Stram de to tommelskruene med fingrene.
Trinn 7 – Teste installasjonen
 1. Gjør følgende:
  1. Koble til strømledningen.
  2. Slå på produktet.
 2. Slå på produktet.
  For å bekrefte at formatereren er installert på riktig måte, kontrollerer du følgende funksjoner til lampene på formatereren:
  • Den pulserende LED-indikatoren lyser hvis formateringsenheten fungerer som den skal.
   • Mens produktet initialiseres, lyser den pulserende LED-indikatoren fast rødt i ca. ett sekund, og lyser deretter fast grønt i ca. tyve sekunder.
   • Etter at initialiseringen er fullført, blinker den pulserende LED-indikatoren kontinuerlig hvis skriveren fungerer korrekt.
  • LED-indikatoren for tilkobling angir at formateringsenheten sitter helt på plass. Den lyser grønt når produktet er slått på, og forblir grønt hvis formatereren er satt inn riktig.
  Hvis lampene ikke fungerer korrekt, slår du av produktet, fjerner formatereren og installerer den deretter på nytt (pass på at formatereren er satt helt på plass før du strammer skruene).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...