hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Bytte ut formateringsenheten

Innføring

Hvis du vil bytte ut formateringsenheten, må du fjerne harddisken, DIMM-modulen og fakskretskortet (hvis installert) fra den defekte formateringsenheten, og deretter installere dem på nytt på den nye formateringsenheten.
Før du begynner
 • Bruk tabellen nedenfor for å finne det riktige settet med delenummer for produktet, og gå deretter til www.hp.com/buy/parts for å bestille settet.
  Settets delenummer
  Beskrivelse
  CF066–67091
  Formateringsenhet (sett) med instruksjonsveiledning
  CF066–67093
  Formateringsenhet (sett) med instruksjonsveiledning (bare Kina)
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere dette settet.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. Reduser risikoen for slik skade ved å plassere produktet på en antistatisk matte (hvis tilgjengelig), og bruk en antistatisk håndleddsrem koblet til en jordet overflate. Hvis du ikke har en antistatisk arbeidsstasjon eller matte tilgjengelig, kan du jorde deg selv ved å berøre metallrammeverket før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.

Trinn 1 – Fjerne formateringsenheten

 1. Gjør følgende:
  1. Slå av produktet.
  2. Koble fra strømkabelen.
  3. Koble fra alle kabler og tilbehør som er koblet til formateringsenheten.
    advarsel:
  For å unngå skade på produktet slår du det av, venter fem sekunder, og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på produktet.
 2. Løsne de to vingeskruene på formateringsenheten.
 3. Trekk formateringskortet ut av produktet.

Trinn 2 – Fjerne harddisken

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Bøy plasttappen (bildetekst 1) på harddisken mot disken for å løsne en tapp under formateringsenhetens kretskort.
 2. Skyv harddisken (bildetekst 1) i retningen som vises for å fjerne den fra formateringsenhetens fakskretskort. Ikke kast harddisken.
merknad:
Sett denne delen til side. Den installeres på den nye formateringsenheten.

Trinn 3 – Fjerne DIMM-modulen

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Løsne de to klemmene på hver side av DIMM-modulen ved å trekke dem forsiktig fra hverandre.
 2. Drei DIMM-modulen oppover, og fjern den. Ikke kast DIMM-modulen.
merknad:
Sett denne delen til side. Den installeres på den nye formateringsenheten.

Trinn 4 – Fjerne fakskretskortet

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Løsne fakskretskortet (bildetekst 1) fra formateringsenhetens kontakt (bildetekst 2)
 2. Drei kretskortet opp og bort fra formateringsenheten for å fjerne det. Ikke kast fakskretskortet.
merknad:
Sett denne delen til side. Den installeres på den nye formateringsenheten.

Trinn 5 – Pakke ut den nye formateringsenheten

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Pakk ut den nye formateringsenheten fra emballasjen.
Hvis delen skal returneres eller resirkuleres, går du til Retur og resirkulering.
merknad:
HP anbefaler at defekte formateringsenheter avhendes på forsvarlig vis.
Figur :
merknad:
Ikke kast harddisken, DIMM-modulen eller fakskretskortet som du fjernet tidligere.

Trinn 6 – Installere harddisken

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Plasser harddisken på den nye formattereren, og skyv den deretter mot kontakten (bildetekst 1) til den er festen til kontakten.
 2. Kontroller at harddisken er koblet til kontakten, og at plasttappen (bildetekst 1) er festet for å holde harddisken på plass.
  Når den er riktig installert, ligger harddisken flatt mot formateringsenhetens fakskretskort. Hvis harddisken ikke ligger flatt mot formateringsenhetens fakskretskort, må du ta den ut og deretter sette den inn igjen.

Trinn 7 – Installere DIMM-modulen

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Sett DIMM-modulen forsiktig inn i holderen på formateringsenheten, på skrå.
  merknad:
  Plasser DIMM-modulen slik at sporet i DIMM-modulen er på linje med tappen i holderen.
 2. Drei DIMM-modulen i pilens retning for å installere den.
 3. Når DIMM-modulen er installert, forsikrer du deg om at holdeklemmene på høyre og venstre side av DIMM-modulen klikker på plass.

Trinn 8 – Installere faks-PCAen

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Plasser portenden av fakskretskortet (bildetekst 1) i sporet på formateringsenhetens skuff. Roter fakskretskortet ned på formateringsenheten (bildetekst 2), og trykk deretter kretskortet ned for å feste det i kontakten på formateringsenheten (bildetekst 3).

Trinn 9 – Installere den nye formateringsenheten

  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Rett inn formateringsenheten med førerne øverst og nederst i formateringsenhetens hus. Skyv formateringsenheten inn i sporet til den er helt på plass.
 2. Stram de to tommelskruene med fingrene.

Trinn 10 – Teste installasjonen

 1. Gjør følgende:
  1. Koble til strømledningen.
  2. Slå på produktet.
 2. For å bekrefte at formateringsenheten er installert på riktig måte, kontrollerer du følgende funksjoner til lampene på formateringsenheten:
  • Den pulserende LED-indikatoren (bildeforklaring 1) angir at formateringsenheten fungerer som den skal.
   • Mens produktet initialiseres, lyser den pulserende LED-indikatoren fast rødt i ca. ett sekund, og lyser deretter fast grønt i ca. tyve sekunder.
   • Etter at initialiseringen er fullført, blinker den pulserende LED-indikatoren kontinuerlig hvis skriveren fungerer korrekt.
  • Tilkoblingslampen (bildetekst 2) angir at formateringsenheten sitter helt på plass. Den lyser grønt når produktet er slått på, og forblir grønt hvis formateringsenheten er satt inn riktig.
  Hvis lampene ikke fungerer korrekt, slår du av produktet, fjerner formateringsenheten og installerer den deretter på nytt (pass på at formateringsenheten er satt helt på plass før du strammer skruene).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...