hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP nettbrett - Bruke kameraet på nettbrettet (Android 4.4/KitKat)

Dette dokumentet gjelder for HP nettbrett med operativsystemet Android 4.4/KitKat.
Nettbrettet leveres med to kameraer: én er på baksiden av nettbrettet, og én på forsiden. Dette dokumentet gir deg informasjon om å ta bilder, spille inn videoer og andre måter å bruke kamera på nettbrettet.
Ta et bilde ved hjelp av nettbrettet
Bruk trinnene i dette avsnittet for å ta et bilde ved hjelp av nettbrettet.
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Trykk på ikonet til venstre for den midterste sirkelen, og trykk deretter på kamera-ikonet.
  Figur : Kamera
  Kamera
 3. Bruk knip- og strekk ut-bevegelser for å zoome inn eller ut på motivet. Bruk to fingre til å knipe (zoome ut) eller strekke (zoome inn) på skjermbildet.
 4. Trykk på den blå sirkelen, eller trykk på volum +/- knappene til å ta et bilde.
Ta et Panorama bilde ved hjelp av nettbrettet
Kamera-appen kan brukes til å ta et panoramabilde ved å automatisk sammenhefte flere bilder mens du panorerer kameraet over en scene. Gjør følgende for å ta et panoramabilde med nettbrettet:
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Trykk på ikonet til venstre for den midterste sirkelen, og deretter på panorama ikonet.
  Figur : Panorama
  Panorama
 3. Du kan ramme inn bildet på enten venstre eller høyre side av der du vil at panoramabildet skal begynne.
 4. Trykk på den blå sirkelen, og beveg langsomt nettbrettet horisontalt til høyre eller til venstre samtidig som at du holder plant.
  En blå fremdriftslinje vises nederst på skjermen, og viser hvor mye av panoramabildet som er tatt opp. Appen varsler deg hvis du beveger deg for raskt.
    merknad:
  For best resultat, hold nettbrettet med begge hender, holde det så plant som mulig, og flytt det sakte.
 5. For å avslutte opptaket av panoramabildet, trykk den blå sirkelen igjen, eller fortsette opptaket til du er kommet til enden av den blå fremdriftslinjen.
 6. Når panoramaopptaket er ferdig, må du vente et øyeblikk mens bildet behandles og lagres.
Opprett et Sphere-foto ved hjelp av nettbrettet
Kameraet-appen kan brukes til å ta et Sphere-foto, flere bilder settes automatisk sammen for å registrere en 360-graders visning av omgivelsene dine. Gjør følgende for å ta et Sphere-foto med nettbrettet:
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Trykk på ikonet til venstre for den midterste sirkelen, og deretter på ikonet for Sphere-foto.
  Figur : Sphere-foto
  Sphere-foto
 3. Hold nettbrettet vertikalt, og skråstill kameraet til den midtre sirkelen kommer på linje med den blå prikken på skjermen.
 4. Nettbrettet tar opp første del av Sphere-foto, og en ny blå prikk vises. Sett den midtre sirkelen på linje med den blå prikken. Gjenta etterhvert som en ny blå prikk vises.
    merknad:
  For best resultat, hold nettbrettet sentrert mens bildet tas.
 5. For å fjerne det siste bildet lagt til i Sphere-foto, trykk på angre-knappen .
 6. Sphere-foto er fullført når alle vinklene av scenen er tatt opp, og det er ingen flere ledige områder igjen på skjermen. Berør den blå sirkelen med en hvit firkant i for å stoppe Sphere-foto.
  Figur : Stoppe Sphere-foto
  Stoppe Sphere-foto
  Vent et øyeblikk mens bildet behandles og lagres.
Spill inn en video ved hjelp av nettbrettet
Gjør følgende for å ta opp en video med kamera-appen på nettbrettet:
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Kamera-appen.
  Figur : Kamera-app
  Ikon for kamera-app
 2. Trykk på ikonet til venstre for den midterste sirkelen, og deretter på videokamera-ikonet.
  Figur : Videokamera
  Videokamera
 3. Bruk knip- og strekk ut-bevegelser for å zoome inn eller ut på motivet. Bruk to fingre til å knipe (zoome ut) eller strekke (zoome inn) på skjermbildet.
 4. Trykk på den røde sirkelen for å starte opptaket.
    merknad:
  Mens du tar opp en video, kan du ta bilder ved å trykke på skjermen. Når bildet tas, vises det en rød ramme rundt skjermen. Videoopptaket avbrytes ikke.
 5. Trykk på den røde sirkel med en hvit firkant i for å stoppe opptaket.
Endre innstillingene i for nettbrettets kamera
Innstillingene for kamera-appen kan endre eksponering, blits-modus (hvis den finnes) og andre kameraalternativer. Hvis du vil vise kamerainnstillingene i Kamera-appen, berører du det hvite, sirkelformede omrisset, eller berører og holder hvor som helst på skjermen:
  merknad:
Innstillingsalternativene er ikke tilgjengelige i panorama eller Sphere-foto kameramodus.
Fotoinnstillinger for nettbrett
Følgende innstillinger er tilgjengelig for faststående kamerafunksjonen i Android kamera-appen:
 • HDR (høydynamisk skala): HDR-innstillingen skaper bilder med mindre kontrast mellom intenst lyse og mørke eksponeringsområder. Områder på bildet som ville vært mørkere under vanlig eksponering (skygger) gjøres lysere og lyse områder (lyseste) gjøres mørkere. Dette gir et bilde med mer synlige detaljer. Berør HDR for å slå innstillingen av eller på.
  Figur : HDR
  HDR
 • Eksponering: Berør innstillingen for eksponeringskompensasjon for å endre eksponeringsverdi, slik at bildene blir lysere eller mørkere. Velg en negativ verdi (-1 eller -2) for å gjøre bildene mørkere, eller velg en positiv verdi (+1 eller +2) for å gjøre bildene lysere. Angi eksponeringsverdien til 0 for å slå av eksponeringskompensasjon
  Figur : Eksponeringsverdi
  Eksponeringsverdi
 • Blitsmodus (på nettbrett med blits): Bruk innstillingen for blitsmodus til å slå på automatisk blits, eller slå blits på eller av.
  Figur : Blits-modus
  Blits-modus
 • Bytte kamera: Bruk ikonet for roterende kamera for å veksle mellom kameraene foran og bak.
  Figur : Veksle mellom kameraene foran og bak
  Veksle mellom kameraene foran og bak
 • Plassering: Plasseringsinnstillingene tar opp hvor hvert bilde ble tatt, og lagrer plasseringsdata i bildefilens egenskaper. For å slå plasseringsinnstillinger av eller på, berør ikonet for innstillinger og deretter ikonet for plassering .
  Figur : Plassering (av)
  Plasseringsinnstillinger slått av
 • Nedtellingstidtaker: Nedtellingstidtakeren forsinker lukkeren slik at du kan angi en varighet (fra 1. sekund til 60 sekunder) for kameraet å vente med å ta et bilde. Berør ikonet for tidtaker , og angi en nedtellingstid. Velg om du ønsker at nettbrettet piper i løpet av nedtellingen, og berør deretter Ferdig.
  Figur : Nedtellingstidtaker
  Nedtellingstidtaker
 • Bildestørrelse: Bruk innstillingen Bildestørrelse for å endre filstørrelse og oppløsningen på bildene du tar. Berør ikonet for innstillinger og deretter ikonet for størrelse . Velg en størrelse på bildene dine i megapiksler. Størrelsesalternativene varierer avhengig av hvilken nettbrettmodell du har.
  Figur : Bildestørrelse (eksempel)
  Bildestørrelse med ulike alternativer for megapiksler
 • Hvitbalanse: Ved å justere hvitbalansen etter varme og kalde lysforhold, gjør du fargene i bildet mer realistiske. Trykk på ikonet for innstillinger , og trykk deretter på indikatoren for hvitbalansen for å velge en hvitbalanse som samsvarer med de gjeldende belysningsbetingelsene (fra venstre til høyre): Strålende, fluoriserende, Auto (standard), dagslys eller overskyet.
  Figur : Hvitbalanse
  Hvitbalanse belysningsalternativer
 • Scenemodus: Kameraets innstillinger justeres til de bestemte opptaksforholdene ved å velge en scenemodus. Trykk på ikonet for innstillinger og trykk SCE til å velge en modus (fra venstre til høyre): Aktivitet, natt, (ingen), solnedgang.
  Figur : Scenemodus
  Scenemodus
Videoinnstillinger for nettbrett
Følgende innstillinger er tilgjengelig for videokamerafunksjonen i Android kamera-appen:
 • Hvitbalanse: Ved å justere hvitbalansen etter varme og kalde lysforhold gjør du fargene i bildet mer realistiske. Trykk indikatoren for hvitbalanse for å velge en hvitbalanse for de aktuelle lysforholdene: Strålende, fluoriserende, Auto (standard), dagslys eller overskyet.
  Figur : Hvitbalanse
  Hvitbalanse belysningsalternativer
 • Bytte kamera: Bruk ikonet for roterende kamera for å veksle mellom kameraene foran og bak.
  Figur : Veksle mellom kameraene foran og bak
  Veksle mellom kameraene foran og bak
 • Blitsmodus (på nettbrett med blits): Berør blitsindikatoren for å slå på blitslampen på eller av. Lampen er på når blits er aktivert i videomodus.
  Figur : Blits-modus
  Blits-modus
 • Tidsforskyving: Velg innstillingen Tidsforskyvning, og angi en hastighet for å ta opp en tidsforskjøvet video. Videokameraet tar opp enkle bilder med jevn hastighet, og når videoen spilles av ser det ut som bildene er tatt i en høyere hastighet. Klikk eller trykk ikonet Innstillinger , trykk indikatoren for Tidsforskyvning PÅ/AV, bla for å velge tidsintervall og deretter berør Ferdig.
  Figur : Tidsforskyvningshastighet
  Tidsforskyvningshastighet
 • Videokvalitet: Bruk innstillingen Videokvalitet for å endre filstørrelse og oppløsningen på videoene du tar opp. Berør Innstillinger-ikonet og deretter Videokvalitet. Velg ønsket innstilling for videokvalitet.
  Figur : Videokvalitet
  Videokvalitet
 • Lagre sted: Innstillingen for Lagre sted tar opp hvor videoen ble tatt. For å slå plasseringsinnstilling av eller på, trykk på ikonet for innstillinger , og deretter på avmerkingsboksen ved siden av Lagre sted.
  Figur : Lagre sted
  Lagre sted
Finn andre kamera-apper for Android
Hvis du vil finne andre apper som kan brukes sammen med kameraet på nettbrettet, kan du gå til Google Play Store (på engelsk).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...