hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Officejet Enterprise Color MFP X585/X585 Flow - Forbedre skannekvaliteten

Prøv denne enkle fremgangsmåten først:
 • Bruk planskanneren og ikke dokumentmateren.
 • Bruk originaler av høy kvalitet.
 • Når du bruker dokumentmateren, legger du originaldokumentet riktig inn i materen, ved hjelp av papirskinnene, for å unngå uklare eller forskjøvede bilder.
Hvis problemet vedvarer, kan du prøve disse løsningene. Hvis de ikke løser problemet, kan du se Forbedre utskriftskvaliteten for å få flere løsninger.
Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset
Over tid kan det samle seg opp smuss på skannerglasset og den hvite plastbakgrunnen, og dette kan påvirke ytelsen. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre skanneren hvis de utskrevne sidene har streker, uønskede linjer, svarte prikker, dårlig utskriftskvalitet eller uklar tekst
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet, og koble strømledningen fra stikkontakten.
  Figur : Trykk på av/på-knappen
 2. Åpne skannerlokket.
  Figur : Åpne skanneren
 3. Rengjør skannerglasset, skannerstripene for dokumentmateren og den hvite plastbakgrunnen med en myk klut eller svamp som er fuktet med glassrengjøringsmiddel uten slipeeffekt.
  Figur : Rengjør skanneren
    forsiktig:
  Du må ikke bruke skuremidler, aceton, benzen, ammoniakk, etylalkohol eller karbontetraklorid på noen deler av produktet. Produktet kan bli skadet. Du må ikke sprøyte væske direkte på glasset eller platen. Den kan trekke inn og skade produktet.
    merknad:
  Hvis du har problemer med streker på kopier når du bruker dokumentmateren, må du sørge for å rengjøre den lille stripen med glass til venstre på skanneren.
 4. Tørk av glasset og de hvite plastdelene med et vaskeskinn eller en cellulosesvamp, slik at det ikke blir skjoldete.
 5. Koble strømledningen til en stikkontakt, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på produktet.
Kontrollere skanne-/sendeinnstillinger fra produktets kontrollpanel
Kontrollere skanneinnstillingene på produktet.
Kontrollere oppløsningsinnstillingene
  merknad:
Hvis du setter oppløsningen til en høy verdi, øker filstørrelsen og skannetiden.
Følg denne fremgangsmåten for å justere oppløsningsinnstillingen:
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Administrasjon fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne menyen Innstillinger for skanning / digital sending.
 3. Velg kategorien med skanne- og sendeinnstillinger som du vil konfigurere.
 4. Åpne menyen Standard jobbalternativer.
 5. Velg knappen Oppløsning.
 6. Velg et av de forhåndsdefinerte alternativene. Velg Lagre-knappen.
 7. Velg Start-knappen .
Kontrollere fargeinnstillingene
Følg denne fremgangsmåten for å justere fargeinnstillingen:
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Administrasjon fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne menyen Innstillinger for skanning / digital sending.
 3. Velg kategorien med skanne- og sendeinnstillinger som du vil konfigurere.
 4. Åpne menyen Standard jobbalternativer.
 5. Velg Farge/svart-knappen.
 6. Velg et av de forhåndsdefinerte alternativene. Velg Lagre-knappen.
 7. Velg Start-knappen .
Kontrollere innstillinger for bildejustering
Juster disse tilleggsinnstillingene for å forbedre skannekvaliteten.
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Administrasjon fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne menyen Innstillinger for skanning / digital sending.
 3. Velg kategorien med skanne- og sendeinnstillinger som du vil konfigurere.
 4. Åpne menyen Standard jobbalternativer.
 5. Velg Bildejustering-knappen.
 6. Juster glidebryterne for å angi nivåer for mørkhet, kontrast, skarphet og bakgrunnsrens. Velg Lagre-knappen.
 7. Velg Start-knappen .
  merknad:
Disse innstillingene er midlertidige. Når du er ferdig med en jobb, går produktet tilbake til standardinnstillingene.
Optimalisere skannekvaliteten for tekst eller bilder
Optimaliser skannejobben etter typen bilde som skannes: tekst, grafikk eller bilder.
 1. Trykk på en av knappene i startskjermbildet på produktets kontrollpanel for å vise funksjonene for skanning og sending:
  • Lagre i nettverksmappe
  • Lagre til enhetsminne
  • Lagre til USB
  • Skann til SharePoint®
 2. Trykk på knappen Flere alternativer, og trykk deretter på knappen Optimaliser tekst/bilde.
 3. Velg ett av de forhåndsdefinerte alternativene, eller velg knappen Juster manuelt og juster deretter glidebryteren i Optimer for-området. Velg OK-knappen.
 4. Velg Start-knappen .
  merknad:
Disse innstillingene er midlertidige. Når du er ferdig med en jobb, går produktet tilbake til standardinnstillingene.
Kontrollere innstillingene for utskriftskvalitet
Denne innstillingen justerer komprimeringsnivået når du lagrer filen. Velg den høyeste innstillingen for å få best mulig kvalitet.
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Administrasjon fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne menyen Innstillinger for skanning / digital sending.
 3. Velg kategorien med skanne- og sendeinnstillinger som du vil konfigurere.
 4. Åpne menyen Standard jobbalternativer.
 5. Velg knappen Utskriftskvalitet.
 6. Velg et av de forhåndsdefinerte alternativene. Velg Lagre-knappen.
 7. Velg Start-knappen .
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren
Følg denne fremgangsmåten hvis de utskrevne sidene har flekker eller forskjøvet utskrift.
 1. Løft opp dokumentmaterlåsen.
  Figur : Løft utløseren
 2. Åpne dokumentmaterdekselet.
  Figur : Åpne dokumentmaterdekselet
 3. Fjern alt synlig lo og støv fra alle matevalsene og skilleputen ved hjelp av trykkluft eller en ren, lofri klut som er fuktet med varmt vann.
    merknad:
  Løft opp valsesettet slik at du kan rengjøre den andre valsen.
  Figur : Rengjøre dokumentmateren
 4. Lukk dokumentmaterdekselet.
Hvis problemet vedvarer, kan du kontrollere om skilleputen for dokumentmateren og valsene er skadet eller slitt, og bytte dem ved behov.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...