hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet - Avansert konfigurasjon med HP Utility for OS X

Bruk HP Utility til å kontrollere skriverens status eller vise eller endre skriverinnstillingene fra datamaskinen.
Du kan bruke HP Utility når skriveren er koblet til med en USB-kabel eller er koblet til et TCP/IP-basert nettverk.

Åpne HP Utility

 1. Åpne Programmer-mappen på datamaskinen.
 2. Velg HP, og velg deretter HP Utility.

HP Utility-funksjoner

Verktøylinjen til HP Utility inneholder disse elementene:
 • Enheter: Klikk på denne knappen for å vise eller skjule Mac-produkter som ble funnet av HP Utility.
 • Alle innstillinger: Klikk på denne knappen for å gå tilbake til hovedsiden for HP Utility.
 • HP Kundestøtte: Klikk på denne knappen for å åpne en nettleser og gå til HPs støttenettsted.
 • Rekvisita: Klikk på denne knappen for å åpne nettstedet for HP SureSupply.
 • Registrering: Klikk på denne knappen for å åpne nettstedet for HP-registrering.
 • Gjenvinning: Klikk på denne knappen for å åpne HP Planet Partners nettsted for retur- og resirkuleringsprogram.
HP Utility består av sider som du kan åpne ved å klikke på listen Alle innstillinger. Tabellen nedenfor beskriver oppgavene du kan utføre med HP Utility.
Element
Beskrivelse
Rekvisitastatus
Vis skriverens rekvisitastatus og få tilgang til koblinger for bestilling av rekvisita på Internett.
Enhetsinformasjon
Vis informasjon om den valgte skriveren, inkludert skriverens service-ID (hvis tilordnet), fastvareversjon, serienummer og IP-adresse.
Kommandoer
Send spesialtegn eller utskriftskommandoer til skriveren etter utskriftsjobben.
merknad:
Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har åpnet Vis-menyen og velger å vise avanserte alternativer.
Filopplasting
Overfør filer fra datamaskinen til skriveren. Du kan laste opp følgende typer filer:
 • HP LaserJet printer command language (.PRN)
 • Portable document format (.PDF)
 • Postscript (.PS)
 • Tekst (.TXT)
Strømstyring
Konfigurere skriverens økonomiske innstillinger.
Oppdater fastvare
Overfør en fastvareoppdateringsfil til skriveren.
merknad:
Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har åpnet Vis-menyen og velger å vise avanserte alternativer.
Koblet til HP
Få tilgang til nettstedet for HP Connected.
Meldingssenter
Vis feilmeldinger om hendelser som har oppstått med skriveren.
Nettverksinnstillinger
(Bare nettverkstilkoblede skrivere)
Konfigurer nettverksinnstillingene, for eksempel IPv4-innstillinger, IPv6-innstillinger, Bonjour-innstillinger og andre innstillinger.
Administrasjon av rekvisita
Konfigurerer virkemåten til skriveren når rekvisitaenheter nærmer seg slutten av den beregnede levetiden.
Skuffkonfigurasjon
Endre størrelsen på og typen papir for hver skuff.
Tilleggsinnstillinger
Åpne den innebygde webserveren for skriveren.
merknad:
USB-koblinger støttes ikke.
Proxy-server-innstillinger
Konfigurer en proxy-server for skriveren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...