hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - Bytte ut DIMM-modulen

Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut DIMM-modulen for HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
  merknad:
Hvis du vil se en kort video som demonstrerer denne prosedyren, kan du klikke her.
Før du begynner
 • Bruk tabellen nedenfor for å finne det riktige delenummeret for produktet, og gå deretter til www.hp.com/buy/parts for å bestille settet.
  Delenummer for DIMM-modulsett
  A2W77-67912
  DIMM-modulsett med instruksjonsveiledning
Nødvendige verktøy
 • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å installere dette settet.
  forsiktig:
Produktet har komponenter som kan skades av statisk elektrisitet. Reduser risikoen for slik skade ved å plassere produktet på en antistatisk matte (hvis tilgjengelig), og bruk en antistatisk håndleddsrem koblet til en jordet overflate. Hvis du ikke har en antistatisk arbeidsstasjon eller matte tilgjengelig, kan du jorde deg selv ved å berøre metallrammeverket før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
Trinn 1 – Fjerne formatereren
 1. Gjør følgende:
  1. Slå av produktet.
  2. Koble fra strømkabelen.
     advarsel:
   For å unngå skade på produktet slår du det av, venter fem sekunder, og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på produktet.
  3. Koble fra alle kabler og tilbehør som er koblet til formatereren.
 2. Løsne de to tommelskruene på formatereren, og trekk deretter formatereren ut av produktet.
  Figur : Fjerne formatereren
Trinn 2 – Fjerne DIMM-modulen
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Finn DIMM-modulen som er installert på formatereren.
  Figur : Finne DIMM-modulen
 2. Løsne de to klemmene på hver side ved å trekke dem forsiktig fra hverandre.
  Figur : Løsne klipsene
 3. Drei DIMM-modulen oppover, og fjern den.
    merknad:
  Sett denne delen til side. Den installeres på reserveformatereren.
  Figur : Fjerne DIMM-modulen
Trinn 3 – Pakke ut den nye DIMM-modulen
Pakk ut den nye DIMM-modulen fra emballasjen.
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
HP anbefaler at den defekte DIMM-modulen avhendes på forsvarlig vis.
Figur : Illustrasjon av resirkulering og utpakking
Trinn 4 – Installere den nye DIMM-modulen
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Sett DIMM-modulen forsiktig inn i holderen på formatereren, på skrå.
    merknad:
  Plasser DIMM-modulen slik at sporet i DIMM-modulen er på linje med fliken i holderen.
  Figur : Justere DIMM-sporet
 2. Drei DIMM-modulen i pilens retning for å installere den.
  Figur : Installere DIMM-modulen
 3. Når DIMM-modulen er installert, forsikrer du deg om at holdeklemmene på høyre og venstre side av DIMM-modulen klikker på plass.
  Figur : Kontrollere installasjonen av DIMM-modulen
Trinn 5 – Installere formatereren på nytt
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
 1. Juster formatereren med føringene i topp og bunn av formatererhuset, og skyv formatereren i sporet til den er helt på plass.
  Figur : Installer formatereren
 2. Stram de to tommelskruene med fingrene.
  Figur : Stram de to tommelskruene
Trinn 6 – Teste installasjonen
 1. Gjør følgende:
  1. Koble alle kablene til formatereren igjen.
  2. Koble til strømledningen.
 2. Slå på produktet.
  For å bekrefte at formatereren er installert på riktig måte, kontrollerer du følgende funksjoner til lampene på formatereren:
  • Den pulserende LED-indikatoren (bildeforklaring 1) angir at formatereren fungerer som den skal.
   • Mens produktet initialiseres, lyser den pulserende LED-indikatoren fast rødt i ca. ett sekund, og lyser deretter fast grønt i ca. tyve sekunder.
   • Etter at initialiseringen er fullført, blinker den pulserende LED-indikatoren kontinuerlig hvis skriveren fungerer korrekt.
  • Tilkoblingslampen (bildeforklaring 2) angir at formatereren sitter helt på plass. Den lyser grønt når produktet er slått på, og forblir grønt hvis formatereren er satt inn riktig.
  Hvis lampene ikke fungerer korrekt, slår du av produktet, fjerner formatereren og installerer den deretter på nytt (pass på at formatereren er satt helt på plass før du strammer skruene).
  Figur : Kontroller lampene på formatereren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...