hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro - Avansert konfigurasjon med HPs innebygde webserver (EWS) og HP Device Toolbox (Windows)

Avansert konfigurasjon med HPs innebygde webserver (EWS) og HP Device Toolbox (Windows)
Med den innebygde webserveren kan du behandle utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for fra skriverens kontrollpanel.
 • Se skriverstatusinformasjon
 • fastslå gjenværende levetid for all rekvisita og bestille nye
 • vise og endre skuffkonfigurasjonene
 • Se og endre menykonfigurasjonen for skriverens kontrollpanel
 • vise og skrive ut interne sider
 • Motta varsler om skriver- og rekvisitahendelser
 • vise og endre nettverkskonfigurasjonen
HPs innebygde webserver fungerer når skriveren er koblet til et IP-basert nettverk. HPs innebygde webserver støtter ikke IPX-baserte skrivertilkoblinger. Du trenger ikke tilgang til Internett for å kunne åpne og bruke HPs innebygde webserver.
Når skriveren er koblet til nettverket, er den innebygde webserveren automatisk tilgjengelig.
  merknad:
HP Device Toolbox er bare tilgjengelig hvis du utførte en komplett installering da du installerte skriveren. Avhengig av hvordan skriveren er tilkoblet, kan noen funksjoner være utilgjengelige.
  merknad:
HPs innebygde webserver er ikke tilgjengelig utenfor brannmur.
Åpne den innebygde webserveren (EWS) fra Start-menyen
 1. Klikk på Start og deretter på Programmer.
 2. Klikk på HP-skrivergruppen og deretter på HP Device Toolbox.
Åpne den innebygde webserveren (EWS) fra en nettleser
  merknad:
Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til typen kontrollpanel.
1
Kontrollpanel med to linjer
2
Kontrollpanel med berøringsskjerm
 1. Finn IP-adressen.
  • Kontrollpaneler med to linjer: På skriverens kontrollpanel trykker du på OK-knappen. Åpne menyen for Nettverksoppsett, og velg deretter Vis IP-adresse for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  • Kontrollpaneler med berøringsskjerm: Trykk på Tilkoblingsopplysninger-knappen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel. Trykk deretter på Tilkoblet nettverk-knappen eller Nettverks-Wi-Fi PÅ-knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
 2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
    merknad:
  Hvis nettleseren viser en melding om at det kanskje ikke er trygt å besøke nettstedet, velger du alternativet for å fortsette til nettstedet. Datamaskinen skades ikke av å besøke dette nettstedet.
Kategori eller del
Beskrivelse
Hjem-kategorien
Inneholder informasjon om skriveren, statusen og konfigurasjonen.
 • Enhetsstatus: Viser skriverstatusen og den omtrentlige gjenværende levetiden i prosent for HP-rekvisita.
 • Rekvisitastatus: Viser beregnet gjenværende levetid for HP-rekvisita i prosent. Den faktiske gjenværende levetiden til rekvisitaenheten kan variere. Du bør ha en ny rekvisitaenhet klar, slik at du kan skifte enheten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel.
 • Enhetskonfigurasjon: Viser informasjonen som finnes på skriverens konfigurasjonsside.
 • Nettverkssammendrag: Viser informasjonen som finnes på skriverens side for nettverkskonfigurasjon.
 • Rapporter: Skriv ut konfigurasjonssider og statussider for rekvisita som skriveren genererer.
 • Hendelseslogg: Viser en liste over alle hendelser og feil for skriveren.
System-kategori
Gjør det mulig å konfigurere skriveren fra datamaskinen.
 • Enhetsinformasjon: Viser grunnleggende skriver- og bedriftsinformasjon.
 • Papiroppsett: Endre standardinnstillingene for papirhåndtering for skriveren.
 • Utskriftskvalitet: Endre standardinnstillingene for utskriftskvalitet for skriveren.
 • EcoSMART-konsoll: Endre standardverdien for ganger for aktivering av hvilemodus eller modus for å slå av automatisk. Konfigurer hvilke hendelser som får skriveren til å våkne.
 • Papirtyper: Konfigurer utskriftsmodi som tilsvarer papirtypene skriveren godtar.
 • Systemoppsett: Endre standardinnstillingene for systemet for skriveren.
 • Service: Utfør renseprosessen for skriveren.
 • Lagre og gjenopprette: Lagre de gjeldende innstillingene for skriveren i en fil på datamaskinen. Bruk denne filen til å laste inn de samme innstillingene på en annet skriver eller til å gjenopprette disse innstillingene på denne skriveren senere.
 • Administrasjon: Angi eller endre skriverpassordet. Aktiver eller deaktiver skriverfunksjoner.
  merknad:
Kategorien System kan være passordbeskyttet. Hvis denne skriveren er tilkoblet et nettverk, må du alltid spørre administratoren før du endrer innstillinger i denne kategorien.
Skriv ut-kategori
Gjør det mulig å endre standard utskriftsinnstillinger fra datamaskinen.
 • Utskrift: Endre standardinnstillingene for utskrift på skriveren, for eksempel antall kopier og papirretning. Disse alternativene er de samme som de du finner på kontrollpanelet.
 • PCL5c: Vis og endre PCL5c-innstillingene.
 • PostScript: Slå av eller på funksjonen Print PS Errors.
Kategorien Faks
(bare MFP-modeller)
 • Mottaksalternativer: Konfigurer hvordan skriveren skal håndtere innkommende fakser.
 • Nummerliste: Legg til eller slett oppføringer i produktets nummerliste.
 • Søppelfaksliste: Angi faksnumre som skal blokkeres fra å sende fakser til skriveren.
 • Faksaktivitetslogg: Se nylig faksaktivitet for skriveren.
Kategorien Skann
(bare MFP-modeller)
Konfigurer funksjonene Skann til nettverksmappe og Skann til e-post-.
 • Nettverksmappeoppsett: Konfigurer mapper på nettverket som skriveren kan lagre skannede filer til.
 • Oppsett av Skann til e-post: Start prosessen for å konfigurere funksjonen Skann til e-post.
 • Profiler for utgående e-post: Angi en e-postadresse som vises som Fra-adresse for alle e-postmeldinger som sendes fra skriveren.
 • Standard SMTP-konfigurasjon: Konfigurer SMTP-serverinformasjon.
 • Adressebok for e-post: Legg til eller slett oppføringer i adresseboken for e-post.
 • Oppsett av nettverkskontakter: Konfigurere skriveren til å koble til en nettverksadressebok.
 • Alternativer for e-post: Konfigurer standard emnelinje og meldingstekst. Konfigurer standard skanneinnstillinger for e-post.
Nettverk-kategori
(Bare nettverkstilkoblede skrivere.)
Gjør det mulig å endre nettverksinnstillinger fra datamaskinen.
Nettverksadministratorer kan bruke denne kategorien til å kontrollere de nettverksrelaterte innstillingene for skriveren når den er koblet til et IP-basert nettverk. Nettverksadministratoren kan også konfigurere Wireless Direct-funksjoner. Denne kategorien vises ikke hvis skriveren er koblet direkte til en datamaskin.
Kategori for webtjenester fra HP
Bruk denne kategorien for å angi og bruke ulike webverktøy med skriveren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...