hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

En "Papirstopp"-feil vises på HP Officejet series 6100 ePrinter

Problem
  merknad:
En papirstopp-melding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.
Følgende symptomer kan også forekomme med dette problemet:
 • Skriveren slutter å skrive ut.
 • Lysene til av/på-knappen og Fortsett-knappen () blinker.
   Figur : Lysene til av/på-knappen og Fortsett-knappen blinker
   Bilde: Lysene til av/på-knappen og Fortsett-knappen blinker.
  1. Fortsett-knapp
  2. Av/på-knapp
Viktig: Følg disse løsningene i den rekkefølgen de er vist, for å løse problemet.
Løsning 1: Slå skriveren av og deretter på igjen
Følg denne fremgangsmåten for å slå skriveren av og på igjen.
Trinn 1: Slå skriveren av og deretter på igjen
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av skriveren. Hvis skriveren ikke slås av, går du videre til neste løsning.
 2. Vent i 60 sekunder.
 3. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
    merknad:
  Skriveren kan gå gjennom en oppvarmingsperiode som kan vare i flere minutter. Vent helt til oppvarmingsperioden er fullført før du fortsetter.
Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport
Skriv ut en testside for å kontrollere om maskinvaren fungerer riktig.
 1. Legg ubrukt, hvitt papir i papirskuffen.
    merknad:
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger i papir, kan du se Legge i vanlig papir, kort, fotopapir og spesialpapir. Papirstopp kan forebygges hvis du legger papiret riktig i.
  Hvis du har problemer med enkelte papirtyper eller størrelser, kan du se Produktspesifikasjoner for å kontrollere at skriveren støtter andre størrelser og papirtyper.
 2. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
 3. Trykk på og hold nede Avbryt-knappen () i fem sekunder.
  Skriveren skriver ut testsiden.
  Figur : Eksempel på en testside
  Bilde: Eksempel på en testside.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 2: Fjern det fastkjørte papiret
Fremgangsmåten nedenfor krever at du bruker en lommelykt for å identifisere eventuelt fastkjørt papir i den bakre og fremre delen av skriveren.
Fjern løse papirark fra inn- og utskuffen.
  forsiktig:
Ikke fjerne det fastkjørte papiret ennå. Hvis du prøver å fjerne fastkjørt papir fra forsiden av produktet, kan du skade utskriftsmekanismen.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å fjerne det fastkjørte papiret fra baksiden på produktet.
  forsiktig:
Hvis du prøver å fjerne fastkjørt papir fra fronten på produktet, kan du skade utskriftsmekanismen. Fjern alltid fastkjørt papir fra baksiden når det er mulig.
 1. Trykk på av/på-knappen () for å slå av produktet.
 2. Snu produktet for å komme til baksiden.
 3. Koble fra strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Skyv bakdekselhåndtaket til høyre, og trekk dekselet mot deg for å fjerne det.
   Figur : Ta av bakdekselet
   Bilde: Ta av bakdekselet.
  1. Skyv bakdekselet til høyre.
  2. Dra ut dekselet.
 5. Fjern forsiktig eventuelt papir som sitter fast, eller biter av papir fra valsene inne i produktet. Bruk begge hender til å trekke eventuelle hele papirark for å unngå at de rives i stykker.
  Figur : Fjern fastkjørt papir fra valsene
  Bilde: Fjern fastkjørt papir fra valsene.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives når du fjerner det fra valsene, sjekk valsene og hjulene for å se om det finnes papirbiter inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra innsiden av produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Sett bakdekselet på plass igjen. Plasser den høyre enden i produktet, og skyv deretter bakdekselet inn i produktet til det klikker på plass.
Fremgangsmåten nedenfor krever at du bruker en lommelykt for å identifisere eventuelt fastkjørt papir i vognbanen.
 1. Åpne blekkkassettdekselet.
  Figur : Åpne blekkpatrondekselet
  Bilde: Åpne blekkkassettdekselet.
 2. Grip tak i det fastkjørte papiret i vognbanen med begge hender, og trekk det langsomt mot deg for å fjerne det.
  Figur : Trekk forsiktig ut fastkjørt papir fra vognbanen
  Bilde: Trekk ut fastkjørt papir fra vognbanen.
 3. Bruk en lommelykt for å kontrollere om det finnes papirrester igjen inne i skriveren. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra produktet, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
  Bruk en lommelykt
  Fastkjørt papir i vognbanen
  Bilde: Bruk en lommelykt
  Bilde: Fastkjørt papir i vognbanen
Trinn 4: Kontroller at vognen beveger seg fritt
Trinn 5: Skriv ut en skriverstatusrapport
Skriv ut en testside for å kontrollere om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 3: Rengjør papirmatevalsene
Noen ganger fører rusk, smuss eller papirbiter som samles opp på papirmatevalsene, til papirstopp. Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre valsene.
 1. Du trenger følgende:
  • En ren, lofri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil gå i oppløsning eller etterlate fibre
  • Destillert eller filtrert vann eller flaskevann (vann fra kranen kan skade produktet)
  • Rene, lofrie bomullspinner
 2. Trykk på av/på-knappen () for å slå av produktet hvis det ikke er slått av.
 3. Koble fra strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Skyv bakdekselhåndtaket til høyre, og trekk det deretter mot deg for å fjerne det.
   Figur : Ta av bakdekselet
   Bilde: Ta av bakdekselet.
  1. Skyv bakdekselet til høyre.
  2. Dra ut dekselet.
 5. Fukt en ren, lofri klut lett med flaskevann eller destillert vann, og klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.
 6. Press kluten mot valsene, og drei dem deretter oppover med fingrene. Trykk forsiktig for å fjerne støv og skitt.
  Figur : Rengjør valsene
  Bilde: Rengjør valsene
 7. La valsene få tørke til de er helt tørre.
 8. Sett bakdekselet på plass igjen. Plasser den høyre enden i produktet, og skyv deretter bakdekselet inn i produktet til det klikker på plass.
Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport
Skriv ut en testside for å kontrollere om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 4: Tilbakestill skriveren
Noen ganger vises det en melding om papirstopp, selv om det ikke er fastkjørt papir i skriveren (falsk papirstopp). Følg fremgangsmåten nedenfor for å tilbakestille skriveren. Dette fjerner feilen med falsk papirstopp.
 1. Trykk på av/på-knappen () for å slå på produktet.
 2. Mens produktet er slått på trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.
 4. Vent i minst 15 sekunder.
 5. Koble strømledningen til stikkontakten igjen.
 6. Koble til strømledningen på baksiden av produktet igjen.
 7. Hvis produktet ikke slås på automatisk, kan du trykke på av/på-knappen () for å slå det på.
Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport
Skriv ut en testside for å kontrollere om maskinvaren fungerer riktig.
 • Hvis denne fremgangsmåten løste problemet, og testsiden ble skrevet ut, trenger du ikke fortsette feilsøkingen.
 • Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste løsning.
 • Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 5: Få utført service på skriveren
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...