hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 and the HP LaserJet Pro MFP M521 - Konfigurere produktets Tilgangskontroll for walk up-funksjoner

Innføring

Funksjonen Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 og HP LaserJet MFP Pro M521 bruker LDAPv3, den nyeste versjonen av LDAP, og gir godkjenning av påloggingsopplysninger for nettverket for tilgang til walk up-funksjoner.
merknad:
Produktet må ha riktig fastvareversjonen for å være kompatibel med LDAP-funksjonen.
 • HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 – fastvaredatokode 20131122 eller nyere
 • HP LaserJet MFP Pro M521 – fastvaredatokode 20131126 eller nyere
Dette dokumentet omhandler tilgangskontrollene som LDAP-tilbyr, og veileder deretter brukerne gjennom konfigurering av tilgangskontroller etter deres behov ved hjelp av HP Embedded Web Server (EWS).

Godkjenning av påloggingsopplysninger for nettverk

LDAP-funksjonen gir kontroll over hvem som kan bruke kontrollpanelet for walk up-funksjoner som kopiering, skanning eller faksing. Den overlapper ikke med innebygde brannmurer og kontroll av administratorpassord som kan finnes fra før. Når DAP-funksjonen er aktivert, vises førstegangsbrukeren en påloggingsskjerm der de enten skriver inn sitt normale brukernavn og passord for nettverket, eller en lokal enhets-PIN. Se Eksempler på oppsett for brukerkontroll for eksempler på konfigurasjoner.
De åtte walk up-funksjonene som kan kreve pålogging er:
 1. Kopiering
 2. Skann til e-post
 3. Skann til nettverksmappe
 4. Skann til HP Flow CM (bare tilgjengelig på utvalgte modeller)
 5. Skann til USB-stasjon
 6. Skriv ut fra USB-stasjon
 7. Faks
 8. Applikasjoner (HP Web Services)

Godkjenningstyper

Det finnes to støttede metoder for brukergodkjenning.
 1. Nettverk-brukergodkjenning
  • Windows
  • LDAP
 2. Lokal enhets-PIN (tilgangskode)

Nettverksbrukergodkjenning

Nettverksbrukergodkjenning krever at brukere oppgir brukernavn og passord for nettverket. HP LaserJet Pro 300-, 400- og 500-serien med multifunksjonsenheter støtter to former for nettverksbrukergodkjenning.
 • Windows – Kerberos (med mulighet for å gå tilbake til Digets-MD5). Denne godkjenningsmetoden krever et Windows domene, et brukernavn og et passord.
 • LDAP – Enkel godkjenning (eventuelt med SSL/TLS). Denne godkjenningsmetoden krever et brukernavn og et passord.
Brukeren vil bli bedt om å logge på med brukernavn og passord for nettverket, uavhengig av hvilken form for nettverksgodkjenning (Windows eller LDAP) som brukes.

Lokal enhets-PIN (tilgangskode)

HP LaserJet Pro 300-, 400- og 500-serien med multifunksjonsenheter støtter lokal enhets-PIN, eller tilgangskode, på fire til åtte siffer. En administrator tildeler produktet én enkelt PIN-kode når produktet konfigureres. Enhver bruker som vet PIN-koden kan få tilgang til walk up-funksjonene som har blitt konfigurert til å kreve det.

Før du starter: Nødvendig informasjon for å konfigurere LDAP

Administratorer trenger følgende informasjon før de begynner.
LDAP-pålogging:
 • LDAP-server
 • Portnummer for LDAP-server (for eksempel 389, 636, 3286, 3890, eller 10389)
 • Bind-prefiks for bruk med påloggingsopplysningeren til brukeren av enheten: (for eksempel cn eller samAccountName)
 • Bind og search root (for eksempel cn=brukere,dc=ldapserver,dc=mitt, dc=selskap, dc=com)
 • Attributter for samsvar med navn som er skrevet inn (for eksempel. cn eller samAccountName), henting av e-postadresse (for eksempel post), og hvordan navnet vil vises på kontrollpanelet (for eksempel visningsnavn)
Windows-pålogging:
 • Klarerte domenenavn
 • Attributter for samsvar med navn som er skrevet inn (for eksempel. cn eller samAccountName), henting av e-postadresse (for eksempel post), og hvordan navnet vil vises på kontrollpanelet (for eksempel visningsnavn)

Konfigurere tilgangskontroll via den innebygde webserveren (EWS)

Bruk siden Tilgangskontroll på EWS til å angi og konfigurere metoder som kreves for å logge på produktet fra kontrollpanelet.

Trinn 1: Åpne siden Tilgangskontroll på EWS

 1. Åpne den innebygde webserveren.
  1. På startskjermbildet på produktets kontrollpanel, berører du Nettverk -knappen for å vise IP-adressen eller vertsnavnet.
  2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på produktets kontrollpanel. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
   Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
 2. Klikk på kategorien Nettverk.
 3. Klikk på Tilgangskontroll i den venstre navigasjonsruten.

Trinn 2: Konfigurere oppsett for pålogging

Det finnes tre påloggingsmetoder:
 1. Windows-pålogging: Kerberos (med mulighet for å gå tilbake til Digets-MD5). Denne godkjenningsmetoden krever et Windows domene, et brukernavn og et passord.
 2. LDAP-pålogging: Enkel godkjenning (eventuelt med SSL/TLS). Denne godkjenningsmetoden krever et brukernavn og et passord.
 3. Pålogging med lokal enhet (tilgangskode): En administrator tildeler produktet én enkelt PIN-kode når produktet konfigureres. Enhver bruker som vet PIN-koden kan få tilgang til walk up-funksjonene som har blitt konfigurert til å kreve det.

Metode 1: Oppsett for Windows-pålogging

 1. Klikk på Oppsett for Windows-pålogging hvis du vil konfigurere påloggingsmetoden for Windows.
 2. Velg Aktiver oppsett for Windows-pålogging .
 3. Skriv inn det fullstendige domenenavnet (FQDN) eller IP-adresse i boksen Klarerte domenenavn.
  merknad:
  HP LaserJet Pro-produkter støtter bare registrering av ett domene i HP EWS.
  merknad:
  Hvis DNS-innstillingene ikke er riktig konfigurert, må du kanskje bruke det fullstendige domenenavnet.
 4. Produktet bruker kontonavnet fra Windows Active Directory for å bekrefte brukernavnene. Hvis du vil endre denne innstillingen, kan du skrive inn navnet på et annet attributt i boksen Match navnet som er skrevet inn med dette attributtet.For eksempel cn eller samAccountName.
 5. Produktet bruker Windows-e-postattributtet til å hente brukernes e-postadresse, slik at det kan brukes til å fylle ut adressefelt etter behov. Hvis du vil endre denne innstillingen, kan du skrive inn navnet på et annet attributt i boksen Hente brukerens e-postadresse ved hjelp av dette attributtet.
  merknad:
  Du bør ikke endre denne innstillingen.
 6. Produktet bruker egenskapen "visningsnavn" til å hente brukerens navn. Hvis du vil endre denne innstillingen, kan du skrive inn navnet på et annet attributt i boksen Hente enhetbrukerens brukernavn ved hjelp av dette attributtet.
 7. Hvis du vil kontrollere at påloggingsmetoden fungerer som den skal, skriver du inn gyldig påloggingsopplysninger i boksene Brukernavn og Passord, og klikker på Test.
 8. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.

Metode 2: Oppsett for LDAP-pålogging

 1. Klikk på Oppsett for LDAP-pålogging hvis du vil aktivere påloggingsmetoden LDAP.
 2. Velg Aktiver LDAP-pålogging.
 3. I boksen LDAP-serveradresse skriver du inn en LDAP-adresse. Adressen kan være et fullstendig vertsnavn eller en IP-adresse i et punktumdelt, desimalt format (dotted-decimal notation).
 4. I boksen Port skriver du inn portnummeret på LDAP-serveren (for eksempel 389, 636, 3286, 3890, eller 10389).
 5. I boksen Bind-prefiks for bruk med påloggingsopplysninger for enhetsbrukeren skriver du inn bind-prefikset (for eksempel cn eller samAccountName).
 6. I boksen Bind og Search Root skriver du inn rotinformasjon (for eksempel cn=brukere, dc=ldapserver,dc=mitt,dc=selskap,dc=com).
 7. Skriv inn navnet på et attributt i boksen Hente brukerens e-postadresse ved hjelp av dette attributtet (for eksempel cn eller samAccountName).
  merknad:
  Du bør ikke endre denne innstillingen.
 8. Angi egenskapen som skal brukes (for eksempel visningsnavn) i boksen Hente enhetbrukerens navn ved hjelp av dette attributtet
 9. Hvis du vil kontrollere at påloggingsmetoden fungerer som den skal, skriver du inn gyldig påloggingsopplysninger i boksene Brukernavn og Passord, og klikker på Test.
 10. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.

Metode 3: Oppsett for pålogging med lokal enhet

 1. Hvis du vil konfigurere påloggingsmetoden for den lokale enheten, velger du Aktiver tilgangskode.
 2. Angi en PIN-kode på fire til åtte siffer i boksen Tilgangskode.
 3. Skriv inn PIN-koden på fire til åtte siffer i boksen Bekreft adgangskode på nytt.
 4. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.

Trinn 3: Konfigurere produktets Tilgangskontroll

Bruk delen Brukerkontroll for skriver for å konfigurere hvilken påloggingsmetode som skal brukes med hver walk up-funksjon på kontrollpanelet.
 • Standard påloggingsmetode vises på toppen av kolonnen Påloggingsmetode. Hvis du vil endre standardinnstillingen, bruker du nedtrekkspilen for å velge en ny påloggingsmetode.
  merknad:
  Bare påloggingsmetoden som har blitt konfigurert vil kunne velges.
 • Velg Tillat brukere å velge alternative påloggingsmetoder hvis du vil gi brukerne mulighet til å bytte mellom påloggingsmetodene.
 • Velg boksen Enhetsgjest for en walk up-funksjon som gir brukerne tilgang til funksjonen uten å logge på.

Eksempler på oppsett for brukerkontroll

Eksempel 1: Alle walk up-funksjoner krever Windows-pålogging

Administratoren må gjøre følgende for å kreve at brukerne logger på med en Windows-pålogging for å bruke alle walk up-funksjonene:
 1. På toppen av kolonnen Påloggingsmetode velger du Windows.
  merknad:
  Hvis Windows er nedtonet og ikke kan velges, har ikke Windows-pålogging blitt konfigurert.
 2. Kontroller at påloggingsmetoden som vises i kolonnen Påloggingsmetode for hver walk up-funksjon er Bruk standard.
 3. Kontroller at boksen i kolonnen Enhetsgjest for hver walk up-funksjon er tom.

Eksempel 2: Noen walk up-funksjoner krever Windows-pålogging, mens alle andre funksjoner krever pålogging med lokal enhet

Administratoren må gjøre følgende for kreve at brukerne logger på med en Windows-pålogging for å kunne bruke funksjonene Skann til e-post, Skann til en nettverksmappe og Skann til HP Flow CM, og at de kan logge på med en PIN-kode for å bruke alle andre funksjoner:
 1. På toppen av kolonnen Påloggingsmetode velger du Lokal enhet.
  merknad:
  Hvis Lokal enhet er nedtonet og ikke kan velges, har ikke pålogging med lokal enhet blitt konfigurert.
 2. I kolonnen Påloggingsmetode angir du Skann til e-post, Skann til en nettverksmappe og Skann til HP Flow CM til Windows; og angir alle andre walk up-funksjoner til Bruke standard.
 3. Kontroller at boksen i kolonnen Enhetsgjest for hver walk up-funksjon er tom.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...