hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HPs bærbare PCer - Feilsøke problemer med dokkingstasjoner

Dette dokumentet gjelder for bærbare HP- og Compaq-PCer med dokkingstasjon.
Dette dokumentet inneholder anbefalinger for å løse problemer som kan oppstå når du bruker datamaskinen med en modell av HPs dokkingstasjoner. Bruk informasjonen i dette dokumentet til å kontrollere at datamaskinen din er kompatibel med dokkingstasjonen og strømadapteren, for å løse tilkoblingsproblemer, og for å oppdatere enhetsdrivere.
HP produserer en rekke dokkingstasjonmodeller med ulike metoder for å dokke og koble til eksterne enheter. Følgende illustrasjoner viser to eksempelmodeller.
I det første eksemplet, dokk datamaskinen ned i kontakten på dokkingstasjonen. De andre kontaktene er på baksiden og sidene av dokkingstasjonen.
Figur : Eksempel 1 – Dokkingstasjonmodell
Bilde: Eksempel 1 – Dokkingstasjondesign
I det andre eksemplet, dokk datamaskinen ved å skyve den inn på et skjermpanel på dokkingstasjonen. Dokkingstasjonen kobles til datamaskinen ved hjelp av en kontakt på baksiden av skjermpanelet. De andre kontaktene er på baksiden og sidene av dokkingstasjonen.
Figur : Eksempel 2 – Dokkingstasjonmodell
Bilde: Eksempel 2 – Dokkingstasjonmodell
Prøv følgende løsninger hvis du får problemer med en hvilken som helst HP-dokkingstasjon.
Kontrollerer at dokkingstasjonen er kompatibel med datamaskinens serie-/modellnummer
Hvis du bruker en dokkingstasjon som ikke er kompatibel med din datamaskin, kan du kan oppleve problemer. Kontaktene i bunnen av datamaskinen, som kobler datamaskinen til dokkingstasjonen, varierer avhengig av datamaskinmodellen. For at dokkingstasjonen skal fungere på riktig måte, må fester, utløsermekanismer og elektriske kontakter på dokkingstasjonen være kompatible med kontaktene på datamaskinmodellen.
  Figur : Dokkingstasjonens kontakter
  Bilde: Dokkingstasjonens kontakter
 1. Mekanismer for å dokke datamaskinen (fester)
 2. Utløsermekanismer for datamaskinen
 3. Datamaskinens kontakt
Figur : Datamaskinens kontakter justert med dokkingstasjonens kontakter
Bilde: Datamaskinens kontakter justert med dokkingstasjonens kontakter
For å kontrollere at datamaskinen er kompatibel med dokkingstasjonen, gjør du ett av følgende:
 1. Hvis du har brukerhåndboken som fulgte med dokkingstasjonen, ser du etter en liste over kompatible datamaskiner i brukerhåndboken.
 2. Hvis du har ikke brukerhåndboken, ser du etter modellnavnet på dokkingstasjonen. Vanligvis finnes dette nummeret på serviceetiketten på undersiden, baksiden eller siden av dokkingstasjonen.
  Figur : Serviceetikett med produktnavnet og produktnummeret
  Bilde: Serviceetikett med produktnavnet og produktnummeret
  Figur : Serviceetikett med Produktnavn og P/N-nummer
  Bilde: Serviceetikett med Produktnavn og P/N-nummer
    merknad:
  Hvis du ikke har modellnavnet, følger du trinnene i for å finne din dokkingstasjon uten et modellnavn.
 3. Hvis din dokkingstasjon ikke er kompatibel med din bærbare PC, kan du se til for å finne en kompatibel dokkingstasjon for din bærbare PC for trinn for å finne en kompatibel dokkingstasjon.
Finn din dokkingstasjon uten et modellnavn
Hvis du bruker en dokkingstasjon som ikke er kompatibel med din datamaskin, kan du kan oppleve problemer. For å finne ut om du har en kompatibel dokkingstasjon for datamaskinen din uten modellnavnet, finn P/N- eller produktnummeret på baksiden av dokkingstasjonen. Vanligvis finnes dette nummeret på serviceetiketten på undersiden, baksiden eller siden av dokkingstasjonen.
Figur : Serviceetikett med produktnavnet og produktnummeret
Bilde: Serviceetikett med produktnavnet og produktnummeret
Figur : Serviceetikett med Produktnavn og P/N-nummer
Bilde: Serviceetikett med Produktnavn og P/N-nummer
Hvis du har produktnavnet eller P/N-nummeret, kan du søke etter det på HPs nettsted, hvis du har produktnummeret, søk fra en nettleser.
 • Fra HPs nettsted
  1. Gå til HPs nettsted , og skriv deretter dokkingstasjon i søkefeltet.
  2. Velg Shop for dokkingsløsning for din bedrift fra toppen av listen med søkeresultater.
  3. Søk etter din dokkingstasjon med navn eller P/N-nummer (for eksempel VB041AA #ABA), hvis tilgjengelig.
  4. Under kompatibilitet, klikk Vis alle, og søk etter datamaskinen din fra listen over kompatible enheter.
     merknad:
   Hvis din dokkingstasjon ikke er kompatibel med din bærbare PC, kan du se til for å finne en kompatibel dokkingstasjon for din bærbare PC for trinn for å finne en kompatibel dokkingstasjon.
 • Fra en nettleser
  1. Åpne nettleseren din og skriv inn produktnummeret og HP.com i søkefeltet.
  2. Åpne lenken som inneholder informasjon om "detaljert spesifikasjoner og garantiinformasjon."
  3. Klikk Vis alle kompatible produkter for en liste over alle kompatible datamaskiner for den arbeidsstasjonen, og søk etter datamaskinen din fra listen over kompatible enheter.
     merknad:
   Hvis din dokkingstasjon ikke er kompatibel med din bærbare PC, kan du se til for å finne en kompatibel dokkingstasjon for din bærbare PC for trinn for å finne en kompatibel dokkingstasjon.
Finn en kompatibel dokkingstasjon for din bærbare PC
Hvis du bruker en dokkingstasjon som ikke er kompatibel med din datamaskin, kan du kan oppleve problemer. Du kan finne en liste over dokkingstasjoner som er kompatible med din bærbare PC på databladet til din bærbare PC. Gå til HPs nettsted, og skriv inn navnet på din bærbare PC-modell og datablad for å finne datablad eller søk etter din datamaskinmodell, og se deretter under kategorien Tilbehør for en liste over kompatible dokkingstasjoner.
Kontrollere at strømadapteren er kompatibel med dokkingstasjonen
Krav til strømforsyning varierer for ulike datamaskinenheter. For eksempel kan én dokkingstasjon kreve 90 W, mens en annen kan kreve 120 W. Hvis du bruker en inkompatibel strømadapter, kan det føre til at dokkingstasjonen ikke fungerer som den skal. Det å bruke en inkompatibel strømadapter kan i tillegg skade dokkingstasjonens strømforsyning, enten umiddelbart eller på sikt.
  Figur : Strømadapter, strømledning og stikkontakt
   Bilde: Strømadapter og strømledning
 1. Strømadapter
 2. Strømledning
Sørg for at du bruker strømadapteren som ble levert med dokkingstasjonen. Strømadaptere og kontakter på mange datamaskiner kan se like ut, men de kan ikke nødvendigvis brukes om hverandre.
Hvis du ikke er sikker på at adapteren er kompatibel med datamaskinen, kan du se i vedlikeholds- og serviceveiledningen for dokkingstasjonen. Denne veiledningen kan du finne for noen modeller på HPs nettside for support, ved hjelp av følgende instruksjoner:
 1. Klikk på denne lenken for å åpne HPs nettside for brukerstøtte, og skriv deretter inn navnet eller modellnummeret til dokkingstasjonen i søkefeltet.
    merknad:
  Hvis du ikke har modellnavnet, kan du følge fremgangsmåten i når du skal finne din dokkingstasjon uten modellnavnet.
 2. Velg Brukerveiledninger-alternativet for dokkingstasjonen fra listen over søkeresultater.
 3. Klikk på Service- og vedlikeholdsveiledning.
 4. Åpne Spesifikasjoner-delen i service- og vedlikeholdsveiledningen.
    merknad:
  Hvis du ikke kan finne strømforsyningsinformasjonen i Spesifikasjoner-delen, kan du prøve å søke etter informasjonen ved å skrive inn strømledning eller strømforsyning i søkefeltet øverst på siden.
 5. Sammenlign strømforsyningsinformasjonen med strømforsyningsinformasjonen du finner på siden eller i bunnen av dokkingstasjonen.
  Figur : Strømforsyningsinformasjon i bunnen av dokkingstasjonen
  Bilde: Strømforsyningsinformasjon i bunnen av dokkingstasjonen
Kontrollere at datamaskinen er riktig dokket
Datamaskinen kan være riktig justert i dokkingstasjonen, men det kan hende den ikke sitter helt på plass i dokkingstasjonen. Pass på at justeringspinnene på dokkingstasjonen er justert inn mot hullene i bunnen av datamaskinen.
Figur : Datamaskinens kontakter justert med dokkingstasjonens kontakter
Bilde: Datamaskinens kontakter justert med dokkingstasjonens kontakter
Figur : Datamaskinens kontakter ikke justert med dokkingstasjonens kontakter
Bilde: Datamaskinens kontakter ikke justert med dokkingstasjonens kontakter
Hvordan du dokker datamaskinen, varierer avhengig av typen dokkingstasjon. Vanligvis er dokkingen en prosess i to trinn:
 1. Plasser datamaskinen i riktig vinkel, og juster deretter datamaskinen over dokkingstasjonen. Noen datamaskiner og dokkingstasjoner har justeringsmerker.
  Figur : Justere datamaskinen over dokkingstasjonen
  Bilde: Justere datamaskinen over dokkingstasjonen
 2. Trykk datamaskinen helt på plass. Det kan hende du hører en klikkelyd når datamaskinen er helt på plass.
  Figur : Skyve datamaskinen ned i dokkingstasjonen
  Bilde: Skyve datamaskinen ned i dokkingstasjonen
Sørg for at dokkingstasjonens kabler er ordentlig tilkoblet
Hvis du har problemer med din dokkingstasjon, kontroller at hver kabel er satt inn i dokkingstasjonen, og at alle strømtilkoblinger er sikkert og ordentlig tilkoblet.
 • Kontroller at dokkingstasjonens strømledning er ordentlig koblet til strømkilden (strømadapterskinnen eller stikkontakten), og at strømadapteren er ordentlig koblet til dokkingstasjonen.
   Figur : Eksempel – Strømadapter, ledning og stikkontakt
   Bilde: Eksempel – strømadapter og strømledning
  1. Strømadapter
  2. Strømledning
  3. Stikkontakt
 • Kontroller at ledningen er koblet ordentlig til hvis dokkingstasjonen har en ledning til datamaskinen.
  Figur : Eksempel – Ledning koblet til en datamaskin
  Bilde: Eksempel – Ledning koblet til en datamaskin
 • Kontroller at hver ledning er koblet ordentlig til i riktig kontakt på dokkingstasjonen hvis du bruker en LAN-tilkobling eller en ekstern enhet, for eksempel en skriver eller høyttalere.
  Figur : Eksempel 1 – Kontakter på dokkingstasjonen
  Bilde: Eksempel 1 – Kontakter på dokkingstasjonen
  Figur : Eksempel 2 – Kontakter på dokkingstasjonen
  Bilde: Eksempel 2 – Kontakter på dokkingstasjonen
 • Kontroller at ingen ledninger eller andre objekter hindrer at datamaskinen sitter ordentlig på plass i dokkingstasjonen.
 • Kontroller at alle pinnene på kontaktene er rette. Noen pinner kan bøye seg litt over tid.
  Figur : Kontrollere at pinnene er rette
  Bilde: Kontrollere at pinnene er rette
Rengjøring av tilkoblingene til din dokkingstasjon
Hvis du har problemer med din dokkingstasjon, bør du rengjøre tilkoblingene til stasjonen. Oppsamlet støv og partikler i eller rundt kontaktene på dokkingstasjonen kan føre til problemer med tilkoblingen mellom datamaskinen, eksterne enheter og dokkingstasjonen.
 1. Fjern datamaskinen fra dokkingstasjonen.
 2. Slå av dokkingstasjonen.
 3. Koble dokkingstasjonen fra stikkontakten.
 4. Koble fra alle enheter som er koblet til dokkingstasjonen.
 5. Rengjør kontaktene med en boks trykkluft, og tørk deretter området rundt kontakten med en myk, antistatisk klut.
  Figur : Rengjøre en kontakt med trykkluft
  Bilde: Rengjøre en kontakt med trykkluft
    forsiktig:
  Bruk rengjøringsmidler som er egnet til å rengjøre elektronisk utstyr.
    forsiktig:
  Når du bruker trykkluft, må du følge instruksjonene som fulgte med produktet, nøye.
Starte datamaskinen på nytt for å feilsøke dokkingstasjonens problemer
Hvis du har sjekket og rengjort tilkoblingene, og din dokkingstasjon fremdeles ikke fungerer, kan du starte datamaskinen på nytt. Når du starter datamaskinen på nytt, kjører den konfigurasjonsprosessen på nytt og finner alle nødvendige forbindelser for å kunne kjøre riktig.
 1. Fjern datamaskinen fra dokkingstasjonen.
 2. Slå av datamaskinen.
 3. Sett datamaskinen i dokkingstasjonen.
 4. Slå på datamaskinen.
Oppdatere driverne for din dokkingstasjon
I noen tilfeller kan eksterne enheter i utgangspunktet ikke fungere med en dokkingstasjon. Hvis du har problemer med en skriver, eksterne høyttalere, mus, tastatur, skjerm eller andre eksterne enheter, kan du skaffe og installere de nyeste driverne fra produsenten. For å finne de nyeste HP-driverne åpner du HPs nettside for brukerstøtte og skriver inn navnet på datamaskinmodellen i søkefeltet. Fra listen over resulterende søk, velger du Driver for dokkingstasjon under Programvare-løsninger, hvis tilgjengelig.
  merknad:
Hvis du ikke har modellnavnet, kan du følge fremgangsmåten i når du skal finne din dokkingstasjon uten modellnavnet.
Oppdatere BIOS for å feilsøke problemer med dokkingstasjonen
I sjeldne tilfeller kan det hende ulike strømsparende modi, for eksempel dvalemodus eller hvilemodus, ikke fungerer riktig med alle dokkingstasjon- eller datamaskinmodeller. For å løse dette problemet, eller eventuelle andre problemer hvis datamaskin ikke fortsetter fra strømsparingsmodus, kan du hente og installere den nyeste BIOS-versjonen for datamaskinen. For å finne nyeste BIOS åpner du HPs nettside for brukerstøtte og skriver inn navnet på datamaskinmodellen i søkefeltet. Fra listen over resulterende søk, velger du den nyeste BIOS-oppdateringen.
  merknad:
Hvis du ikke har modellnavnet, kan du følge fremgangsmåten i når du skal finne din dokkingstasjon uten modellnavnet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...