hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PC-er - bruke Windows 8 Handlingssenter

Dette dokumentet gjelder for HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 8.
Windows Handlingssenter bidrar til å holde datamaskinen sikker ved å kontrollere statusen til brannmurinnstillingene, automatiske oppdateringer, antivirusprogrammer og beskyttelse mot spionprogrammer, innstillinger for Internett-sikkerhet og innstillinger for brukerkontokontroll. Handlingssenter overvåker også vedlikeholdsoppgaver, for eksempel sikkerhetskopiering av filer og Windows Update, for at datamaskinen skal fungere problemfritt.
Åpne Windows Sikkerhetssenter i Windows 8
Følg denne fremgangsmåten for å åpne Windows Sikkerhetssenter:
 1. Skriv kontrollpanel på startskjermen for å åpne Søk-perlen, og velg deretter Kontrollpanel fra listen over søkeresultater.
  Figur : Velge Kontrollpanel
  Kontrollpanel valgt fra søkeresultatene
 2. Klikk på Kontroller datamaskinens status under System og sikkerhet.
  Figur : Delen System og sikkerhet i Kontrollpanel
  Delen System og sikkerhet i Kontrollpanel
  Windows Handlingssenter åpnes.
  Figur : Windows Handlingssenter
  Windows Handlingssenter
Varsler i Windows Handlingssenter
Hvis Windows 8 registrerer et problem med et sikkerhetsprogram (for eksempel hvis ingen brannmur er slått på), viser Windows Sikkerhetssenter en varsling og plasserer et Handlingssenter-ikon på oppgavelinjen.
Figur : Windows Handlingssenter-varsling på oppgavelinjen
Windows Handlingssenter-varsling på oppgavelinjen
Slik løser du problemet automatisk:
 • Klikk på varslingen når den vises.
  Eller
 • Klikk på Handlingssenter-ikonet , og klikk deretter på løsningsmeldingen. I eksempelet ville du ha klikket på Slå på Windows-brannmuren (viktig).
  Figur : Oppgavelinjemeldinger for Handlingssenter
  Oppgavelinjemeldinger for Handlingssenter
Varslingsnivåer for Handlingssenter
Handlingssenter viser to varslingsnivåer når et problem blir oppdaget:
 • Gult – Handlingssenter oppdager et mulig problem på dette området. Handlingssenter viser informasjon om det mulige problemet samt den anbefalte løsningen.
 • Rødt – Handlingssenter oppdager et alvorlig problem på dette området. Dette problemet kan påvirke sikkerheten til systemet. Handlingssenter viser informasjon om problemet samt den anbefalte løsningen.
Sikkerhet i Handlingssenter
Handlingssenter viser automatisk eventuelle sikkerhetsproblemer det finner. Klikk på pilen ved siden av Sikkerhet for å vise statusen til alle sikkerhetsmeldingene.
Figur : Sikkerhetsvarsel
Sikkerhetsvarsel
Figur : Sikkerhet-side i Handlingssenter
Sikkerhet-delen i Handlingssenter, utvidet
Handlingssenter viser statusen til alle sikkerhetselementene og anbefaler løsninger for alle problemene som er oppdaget.
Handlingssenter-vedlikehold
Handlingssenter viser automatisk eventuelle problemer med datamaskinvedlikehold som det finner. Klikk på pilen ved siden av Vedlikehold for å vise statusen til alle vedlikeholdselementene.
Figur : Vedlikeholdsvarsel
Vedlikeholdsvarsel
Figur : Handlingssenter-vedlikehold
Vedlikehold-delen i Handlingssenter, utvidet
Handlingssenter viser statusen til alle vedlikeholdselementene og anbefaler løsninger for alle problemene som er oppdaget.
Endre innstillingene for Handlingssenter og vise meldinger
Administrer innstillinger for Handlingssenter, eller vis arkiverte meldinger.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...