hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-nettbrett - slå på tilgjengelighetsfunksjoner (Android KitKat, Jelly Bean)

Dette dokumentet gjelder for HP- og Compaq-nettbrett med operativsystemet Android 4.4/KitKat og 4.2/Jelly Bean.
Operativsystemet Android inneholder innstillinger for økt tilgjengelighet, slik at du kan øke størrelsen eller synligheten for elementer på skjermen, slå på taletilbakemelding, endre måten nettbrettet reagerer på trykk og bevegelser med mer. Bruk trinnene i dette dokumentet for å aktivere tilgjengelighetsfunksjonene på HP tablet.
For ytterligere informasjon om funksjoner for tilgjengelighet i Google produkter som leveres forhåndsinstallert på datamaskinen, kan du se til å gjøre Google tilgjengelig (på engelsk).
  merknad:
Avhengig av hvilken versjon av Android som er installert på datamaskinen, kan det være at noen av bildene i dette dokumentet ikke stemmer nøyaktig overens med datamaskinen.
Gjør HP-nettbrettet enklere å se og bruke
Se dette avsnittet for å få informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner som gjør skjermen på nettbrettet enklere å se og navigere på. Følg denne fremgangsmåten når du skal justere strøminnstillingene:
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet.
 2. Under System trykker du på Tilgjengelighet.
  Figur : Tilgjengelighet
  Tilgjengelighet i System Settings-menyen
 3. Velg ønsket tilgjengelighet utvidede innstillinger fra menyen. For eksempel, merker du av i boksen ved siden av stor tekst for å øke font size og gjøre teksten lettere å lese.
  Figur : Alternativer for tilgjengelighet (eksempel: stor tekst)
  Meny for tilgjengelighetsinnstillinger med stor tekst aktivert
Slå på TalkBack-skjermleseren på HP-nettbrettet
Nettbrettet har en skjermleser, TalkBack, som forteller hva som vises på skjermen, og som beskriver hva du trykker på. TalkBack gir også talt tilbakemelding og varsling varsler. Bruk følgende trinn for å aktivere skjermleseren på nettbrettet:
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet.
 2. Under System trykker du på Tilgjengelighet.
  Figur : Tilgjengelighet
  Tilgjengelighet i System Settings-menyen
 3. Under Tjenester trykker du på TalkBack.
  Figur : For beroligende prat fra foreldre
  For beroligende prat fra foreldre
 4. Trykk på AV/PÅ-bryteren for å slå på TalkBack.
  Figur : TalkBack OFF/ON
  TalkBack OFF/ON
 5. Et varslingsvindu ber deg om å bekrefte for beroligende prat fra foreldre sikkerhet tillatelser. Les meldingen, og trykk på OK for å bruke TalkBack, eller velg Avbryt.
  Figur : Bruk TalkBack
  Bruk TalkBack
 6. Som standard, hvis du slår på TalkBack, slår du også på Explore by Touch, som endrer måten berøringsskjermen reagerer på berøringer og bevegelser. Se neste avsnitt om hvordan du gjør berøringsnavigasjon mer tilgjengelig med Explore by Touch på HP-nettbrettet for å få informasjon om tilgjengelighetsfunksjonen Explore by Touch.
  På nettbrett som kjører Android 4.2, vises et bekreftelsesvindu. Trykk på OK for å slå på Berøringsutforskning, eller velg Avbryt for å bruke TalkBack uten å slå på Berøringsutforskning.
  Figur : Aktiverer utforske ved trykk på?
  Aktiverer utforske ved trykk på?
 7. Du tilpasser innstillingene for TalkBack ved å velge Innstillinger øverst til høyre på TalkBack-siden i tilgjengelighetsmenyen.
  Figur : TalkBack-innstillinger
  TalkBack-innstillinger
  TalkBack-innstillinger omfatter talevolum, endringer i toneleie, lydtilbakemelding og andre alternativer.
  Figur : TalkBack-innstillinger
  TalkBack-innstillinger
Gjør berøringsnavigasjon mer tilgjengelig med Explore by Touch på HP-nettbrettet
Explore by Touch er en tilgjengelighetsinnstilling som endrer hvordan berøringer og bevegelser fungere på nettbrettet. Du må for eksempel trykke to ganger for å velge et element når du har aktivert Berøringsutforskning, i stedet for å trykke én gang. Og i stedet for å bruke én finger til å bla nedover skjermen, kan du bruke to fingre for å bla ned. Berøringsutforskning gir en muntlig beskrivelse av hvert element fingeren trykker på på skjermen.
Bruk trinnene i dette avsnittet for å slå utforske ved trykk på eller av, og for å starte en opplæring som gir deg praktisk erfaring med øvelser for å lære om de nye berørings- og innstillingene på datamaskinen.
 1. Trykk på Alle apper-ikonet, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet.
 2. Under System trykker du på Tilgjengelighet.
  Figur : Tilgjengelighet
  Tilgjengelighet i System Settings-menyen
 3. Under Tjenester trykker du på TalkBack.
  Figur : For beroligende prat fra foreldre
  For beroligende prat fra foreldre
 4. Pass på at for beroligende prat fra foreldre AV/PÅ bryteren er slått . I øvre høyre hjørne av TalkBack-skjermbildet trykker du på Innstillinger for å få tilgang TalkBack-innstillingene.
  Figur : TalkBack-innstillinger
  TalkBack-innstillinger
 5. Merk av i boksen ved siden av Berøringsutforskning.
  Figur : Berøringsutforskning
  Berøringsutforskning
 6. Trykk på OK for å bekrefte.
 7. Utforsk ved trykk på tilgjengelighet opplæringsprogrammet starter automatisk. Høre på og svare på øvelser i veiledningen for å lære hvordan du bruker Utforsk ved trykk på, eller dobbeltklikk på Exit for å avslutte veiledningen.
    merknad:
  Du kan gjenta de utforske ved trykk på opplæring. Gå tilbake til Innstillinger-menyen for TalkBack, og dobbelttrykk på Start veiledningen for Berøringsutforskning.
 8. Du kan slå av Berøringsutforskning ved å gå tilbake til Innstillinger-menyen for TalkBack og dobbelttrykke på Berøringsutforskning for å fjerne merket. I bekreftelsesvinduet, dobbel-trykk OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...