hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Stasjonære HP-PCer - Åpne en CD- eller DVD-stasjonsskuff som sitter fast (Windows 10, 8)

Dette dokumentet gjelder for HPs stasjonære PC-er med Windows 10 eller Windows 8 og en CD- eller DVD-stasjonsskuff.
Dette dokumentet beskriver alternative metoder for å åpne eller lukke en CD- eller DVD-stasjonsskuff som ikke fungerer normalt. Dette dokumentet tilbyr løsninger på følgende:
 • Den åpne stasjonsskuffen sitter fast.
 • Stasjonen er lukket på grunn av mistet strøm.
 • En plate er satt inn feil.
 • Platen er skadet eller ripet.
 • Stasjonen svikter.
Bruk et av følgende avsnitt, avhengig av om stasjonsskuffen sitter fast i lukket eller åpen posisjon.
merknad:
Avhengig av versjonen din av Windows, kan en del av illustrasjonene og informasjonen i dette dokumentet være annerledes.

Åpne en CD- eller DVD-stasjonsskuff som sitter fast i lukket posisjon

Utfør følgende, i rekkefølge, til stasjonsdøren åpnes:
  forsiktig:
Hvis du har åpnet døren og finner ut at en plate er ødelagt og det er biter igjen inne i stasjonen, prøver du å finne alle delene av platen og identifisere hvor de kommer fra. Hvis du ikke finner alle bitene, må stasjonen skiftes ut fordi skadde deler kan føre til ytterligere skade på datamaskinen og andre plater.
 1. I Windows klikker du på strømknappen og deretter starte på nytt.
 2. Hvis tastaturet har en plateutløsertast, trykker du på den. Utløsertasten er vanligvis plassert nært volumkontrollene og er merket med en trekant som peker oppover og med en linje under.
 3. I Windows kan du søke etter og åpne Filutforsker.
 4. I Datamaskin-vinduet velger du ikonet for stasjonen som sitter fast, høyreklikker på ikonet og klikker deretter på Løs ut.
  Figur : Løse ut en plate
  Alternativet Disc Eject (Løs ut plate)
  Diskskuffen skal åpnes. Hvis ikke fortsetter du med denne fremgangsmåten.
 5. Hvis knappen til stasjonsdøren er en lang, gjennomsiktig plastarm på forsiden av datamaskinen, trykker du hardt på høyre side av armen. Noen modeller har en knapp på frontpanelet på datamaskinen til høyre for den hengslede døren. Trykk på knappen for å løse ut stasjonen.
 6. Hvis stasjonsdøren er en del av datamaskinkabinettet og dekker den faktiske stasjonsdøren, åpner du døren som er del av datamaskinen, og trykker på utløserknappen på forsiden av stasjonen.
 7. Start datamaskinen på nytt, og trykk på utløserknappen på forsiden av stasjonen når det første skjermbildet vises (før Windows starter). Hvis døren åpnes på denne måten, men ikke åpnes i Windows, tar et annet program kontroll over platedriveren. Prøv å slå av eller konfigurere eventuelle programmer som lage plater eller overvåker stasjonen.
 8. Hvis døren fortsatt ikke åpnes, setter du enden av en rettet ut binders inn i hullet for manuell utløsing på forsiden av stasjonen, ved hjelp av følgende fremgangsmåte:
  1. I Windows klikker du på strømknappen og deretter Avslutte.
  2. Koble fra alle strømledninger på baksiden av datamaskinen.
  3. Se etter det lille hullet på forsiden av stasjonen. Dette er hullet for manuell utløsing. Plasseringen til hullet for manuell utløsing varierer.
   merknad:
   På noen modeller er det nødvendig å fjerne frontpanelet for å få tilgang til hullet for manuell utløsing. Se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, for informasjon om hvordan du fjerner frontpanelet.
   Figur : Fjerne frontpanelet
   Fjerne frontpanelet
   merknad:
   På noen modeller har utløsingshullet og LED-indikatoren for stasjonsaktivitet omtrent samme størrelse. Ikke press bindersen inn i hullet hvis den ikke får plass. Kontroller at hullet ikke er LED-indikatoren.
   Figur : Mulig plassering av hullet for manuell utløsing
   Plassering av hullet for manuell utløsing
   Figur : Mulig plassering av hullet for manuell utløsing
   Plassering av hullet for manuell utløsing
   Figur : Mulig plassering av hullet for manuell utløsing
   Plassering av hullet for manuell utløsing
  4. Rett ut bindersen, og trykk den inn i hullet for manuell utløsing til du kjenner motstand.
  5. Trykk bindersen forsiktig inn til skuffen åpnes.
   Slipp låsen slik at skuffen åpner seg litt.
  6. Fjern bindersen, og trekk skuffen forsiktig ut til platen er tilgjengelig.
  7. Ta ut platen fra skuffen, og slå på datamaskinen.
 9. Hvis skuffen fortsatt ikke kan åpnes, bruker du følgende fremgangsmåte for å åpne kabinettet og kontrollere at strømledningen til stasjonen er koblet til.
    advarsel:
  Kantene på metallpanelene kan gi kuttskader. Pass på at du ikke trykker langs kanten av datamaskinens innvendige metall.
    forsiktig:
  Dette produktet inneholder komponenter som kan skades av statisk elektrisitet (ESD). Reduser risikoen for slike skader ved å arbeide over et gulv uten teppe, bruk en egnet arbeidsoverflate (for eksempel en skumpute) og en antistatisk armlenke koblet til jord (for eksempel metallrammen til datamaskinen).
  1. I Windows klikker du på strømknappen og deretter Avslutte.
  2. Koble fra alle strømledninger på baksiden av datamaskinen.
  3. Trykk på og slipp av/på-knappen foran på datamaskinen.
  4. Fjern sidepanelet.
   Figur : Fjerne sidepanelet
   Fjerne sidepanelet
  5. Finn strømledningen som kobles til baksiden av stasjonsskuffen med problemet.
   Figur : Finne strømledningen
   Finne strømledningen
  6. Koble fra strømledningen og vent i fem sekunder.
  7. Finn en annen strømledning som ikke brukes, og koble strømledningen til baksiden av stasjonen. Pass på at den passer godt inn i kontakten. Hvis en annen strømledning ikke er tilgjengelig, må du koble den opprinnelige strømledningen til baksiden av stasjonen. Pass på at den passer godt inn i kontakten.
  8. Sett sidepanelet på plass igjen, og plugg inn strømledningen.
   Figur : Sette sidepanelet på plass igjen
   Sette sidepanelet på plass igjen
  9. Slå på datamaskinen, og trykk på utløserknappen foran på stasjonen.
  Hvis CD- eller DVD-stasjonen ikke har en manuell utløsingsfunksjon og skuffen ikke vil åpnes ved hjelp av fremgangsmåten i dette dokumentet, eller hvis en plate er knust inne i stasjonen, må stasjonen skiftes ut.

Lukke en åpen CD- eller DVD-stasjonsskuff som sitter fast

Start datamaskinen på nytt. Ved omstart skal stasjonsdøren lukkes automatisk. Legg merke til hva som skjer.

Kontroller om det finnes fremmedlegemer eller programvareproblemer som forårsaker at stasjonsskuffen holdes åpen

Se etter følgende problemer og løsninger:
 • Hvis datamaskinen har en stasjonsdør som er en del av frontdekselet, kan det hende at stasjonsskuffen hekter seg fast i døren. Hold datamaskindekselets dør åpen (ned), og trykk inn på stasjonsskuffen for å lukke skuffen. Hvis stasjonsskuffen lukkes, glir ikke skuffen ordentlig langs overflaten til døren. Rengjør innsiden av døren, og fjern fremmedlegemer som har blitt sittende fast i døren.
  Figur : Døren på frontdekselet og stasjonsskuffen
  Lukke døren og skuffen
 • Kontroller at utløserknappen foran på stasjonen ikke sitter fast i lukket posisjon (i utløsingsposisjon). Hvis knappen sitter fast, prøver du å trykke ned knappen ved hjelp av viskelærenden av en blyant. Rengjør knappen hvis det er nødvendig.
 • Lys med lommelykt inne i stasjonen gjennom åpningen til skuffen. Se etter gjenstander som har løsnet inne i stasjonen, for eksempel deler av plateetiketter, biter av en ødelagt plate eller noe annet som har blitt satt inn ved et uhell. Hvis gjenstanden enkelt kan tas ut, fjerner du den og prøver igjen. Hvis ikke sender du stasjonen til reparasjon eller skifter den ut.

Kontroller om det finnes programvareproblemer som forårsaker at stasjonsskuffen holdes åpen

Hvis stasjonsskuffen åpnes og lukkes før Windows lastes inn, men deretter holdes åpen, er det programvare som holder skuffen åpen. Gjør følgende:
 1. I Windows kan du søke etter og åpne Filutforsker.
 2. I Datamaskin-vinduet velger du ikonet for stasjonen som sitter fast, høyreklikker på ikonet og klikker deretter på Løs ut.
  Figur : Løse ut en plate
  Alternativet for å løse ut plate
 3. Vent i ca. 3 sekunder, og prøv deretter å lukke stasjonsskuffen ved å trykke på forsiden av skuffen. Hvis stasjonsskuffen fortsatt ikke vil lukkes, fortsetter du ved å følge denne fremgangsmåten:
 4. Bruk Microsofts systemgjenoppretting for å gå tilbake til et tidspunkt da stasjonsskuffen fungerte normalt. Du finner mer informasjon i HP-støttedokumentet Bruke Microsoft systemgjenoppretting (Windows 10, 8).
 5. Hvis stasjonsskuffen lukkes normalt etter at du har brukt Systemgjenoppretting, er det ikke nødvendig å gjøre mer. Ellers fortsetter du ved å følge denne fremgangsmåten for å tilbakestille tilstanden til stasjonsskuffen.
 6. Trykk på Windows + I på tastaturet.
 7. I Windows klikker du på strømknappen og deretter Avslutte.
 8. Koble fra alle strømledninger på baksiden av datamaskinen.
 9. Fjern sidepanelet.
  Figur : Fjerne sidepanelet
  Fjerne sidepanelet
 10. Koble fra kablene på baksiden av stasjonen, og plasser de løse endene av kablene borte fra eventuelle vifter.
  Hvis stasjonen er en SATA-stasjon, må du passe på å klemme på kontaktene når du fjerner dem for å unngå å ødelegge haspene.
  Figur : Kabler på stasjonen
   Stasjonskablenes plassering
 11. Koble til strømledningen igjen, slå på datamaskinen og vent til Windows er startet helt.
 12. I Windows klikker du strøm og velger Start på nytt.
  Vent til datamaskinen starter på nytt og åpner Windows.
 13. Klikk på Strøm, trykk på og hold inne Skift-tasten og velg Avslutt.
  Vent til datamaskinen er slått helt av.
 14. Koble fra alle strømledninger på baksiden av datamaskinen.
 15. Koble til stasjonskablene igjen.
 16. Sett sidepanelet på plass igjen.
 17. Koble til strømledningen, og slå av datamaskinen. Utløsingsfunksjonen skal fungere ordentlig.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...