hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Slate 21 All-in-One-datamaskiner - jobbe med filer (Android 4.2 / Jelly Bean)

Dette dokumentet gjelder for stasjonære HP-datamaskiner med operativsystemet Android 4.2 / Jelly Bean.
Datamaskinen har intern lagring samt alternativer for utvidet lagring ved bruk av minnekort, USB-lagringsstasjoner og løsninger for nettskylagring. Bruk dette dokumentet til å gjøre deg kjent med alternativer for filbehandling og lagring på datamaskinen.

Bruke HP File Manager-applikasjonen

HP File Manager er et filsystemverktøy der du kan administrere alle lagrede data, applikasjoner og filer på datamaskinen. Med filbehandlingsverktøyet kan du bla, kopiere, flytte, gi nytt navn til, slette og skrive ut filer som er lagret i lokal lagring eller på et installert minnekort.
Klikk eller trykk på ikonet for HP File Manager-applikasjonen for å åpne applikasjonen.
Figur : Ikon for HP File Manager-applikasjonen
Ikon for HP File Manager-applikasjonen
Les mer om HP File Manager-applikasjonen:
 • Få tilgang til filer som er lagret på et minnekort: Klikk eller trykk på SD-kort i den venstre navigeringskolonnen for å få tilgang til filer og mapper lagret på et minnekort som er satt inn i datamaskinen.
  Figur : Innhold i SD-kort
  Innhold i SD-kort
  Gå tilbake til lokal lagring på datamaskinen ved å klikke eller trykke på Min lagring i den venstre navigeringskolonnen.
 • Få tilgang til filer som er lagret på en USB-stasjon: Klikk eller trykk på USB-stasjonen i den venstre navigeringskolonnen for å få tilgang til filer og mapper lagret på en USB-stasjon som er koblet til datamaskinen.
  Figur : Innhold i USB-stasjon
  Innhold i USB-stasjon
  Gå tilbake til lokal lagring på datamaskinen ved å klikke eller trykke på Min lagring i den venstre navigeringskolonnen.
 • Åpne en fil: Klikk eller trykk på en fil for å åpne den. Hvis du åpner en fil i HP File Manager, vil applikasjonen som åpner filen startes automatisk. Hvis flere applikasjoner kan åpne en fil, kan du velge hvilken applikasjon du vil bruke med HP File Manager. Du kan også velge en standardapplikasjon for å åpne filtypen.
  Figur : Åpne en fil (velg applikasjon for å fullføre handlingen)
  Åpne en fil (velg applikasjon for å fullføre handlingen)
 • Organisere File Manager: Du kan organisere File Manager ved hjelp av ikonene øverst i skjermbildet. Klikk eller trykk på oppdateringsikonet for å oppdatere skjermbildet. Klikk eller trykk på ny mappe-ikonet for å opprette en ny mappe. Klikk eller trykk på informasjonsikonet hvis du vil se mer informasjon om lagringsenheten. Klikk eller trykk på flere verktøy-ikonet for å få tilgang til verktøyene nederst i skjermbildet.
   Figur : Organiseringsverktøy i File Manager
   Organiseringsverktøy i File Manager
  1. Oppdater
  2. Ny mappe
  3. Informasjon
  4. Flere verktøy
 • Kopier eller flytt filer og mapper: Naviger til filene eller mappene du vil kopiere eller fjerne. Klikk eller trykk på , og klikk eller trykk deretter på hvert element for å velge. Klikk eller trykk på Kopier (for å opprette en kopi av filen i den nye plasseringen) eller Klipp ut (for å flytte originalfilen til en ny plassering.) Naviger til målmappen, og klikk eller trykk på Lim inn.
  Figur : Utklippsverktøy
  Utklippsverktøy
 • Slett filer og mapper: Naviger til filene eller mappene du ønsker å slette. Klikk eller trykk på , og klikk eller trykk deretter på hvert element for å velge. Klikk eller trykk på Slett. Klikk eller trykk på OK for å bekrefte.
 • Gi nytt navn til filer og mapper: Naviger til filene eller mappene du ønsker å gi nytt navn til. Klikk eller trykk på , og klikk eller trykk deretter på en fil eller mappe. Klikk eller trykk på Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn for filen eller mappen, og klikk deretter på OK.

Bruke minnekort

Datamaskinen har ett SD-minnekortspor. Minnekort kan brukes til å utvide lagringsplassen på datamaskinen. Du kan bruke minnekort til å opprette sikkerhetskopier av filene dine eller overføre filer og mapper mellom flere enheter.
Filer og mapper som er lagret på minnekort kan nås gjennom HP File Manager-applikasjonen eller gjennom applikasjonen som åpner filtypen (for eksempel vil bildefiler som er lagret på et minnekort vises i Galleri-applikasjonen). Bruk HP File Manager til å flytte eller kopiere filer mellom minnekort og den lokale lagringen på datamaskinen.
Sett inn minnekortet ved å skyve det inn i kortleseråpningen på venstre side av dataskjermen.
  forsiktig:
Hvis du vil forhindre at du mister data, bør du mate ut minnekort før du fjerner det fra datamaskinen.
Før du fjerner minnekort, kan du bruke trinnene i denne delen for å mate ut minnekortet på en sikker måte:
 1. På startsiden klikker eller trykker du på ikonet for Alle applikasjoner og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen Enhet klikker eller trykker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 3. Finn SD-kortoppføringen.
  Figur : SD-kort oppført under lagring
  SD-kort oppført under lagring
 4. Klikk eller trykk på Mat ut SD-kort i delen for minnekortet du ønsker å fjerne.
  Figur : Mat ut SD-kort
  Mat ut SD-kort
  Hvis alternativet Mat ut SD-kort ikke er tilgjengelig, er ingen kort installert. Hvis det står Sett inn SD-kort, er kortet allerede matet ut og kan fjernes.
 5. Klikk eller trykk på OK for å bekrefte.
  Figur : Bekreft at du vil mate ut SD-kort
  Bekreft at du vil mate ut SD-kort
 6. Trykk på kanten av minnekortet for å løsne. Det kan være du må bruke en fingernegl eller en annen tynn gjenstand for å dytte kortet langt nok inn, slik at det løsner. Fjern kortet.

Bruke USB-lagringsstasjonene

Datamaskinen har tre (3) USB-porter der du kan koble til en USB-stasjon for å få mer lagringsplass. Du kan bruke USB-stasjonen til å opprette sikkerhetskopier av filene dine eller overføre filer og mapper mellom flere enheter.
Filer og mapper som er lagret på USB-stasjonen kan nås gjennom HP File Manager-applikasjonen, eller gjennom applikasjonen som åpner filtypene (for eksempel vises filene som er lagret i USB-stasjonen i Galleri-applikasjonen). Bruk HP File Manager til å flytte eller kopiere filer mellom USB-stasjonen og den lokale lagringen på datamaskinen.
  forsiktig:
Hvis du vil forhindre at du mister data, bør du mate ut USB-stasjoner før du fjerner dem fra datamaskinen.
Før du fjerner en USB-stasjon, kan du følge trinnene i denne delen for å mate ut enheten på en sikker måte.
 1. På startsiden klikker eller trykker du på ikonet for Alle applikasjoner og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen Enhet klikker eller trykker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 3. I delen for USB-lagring velger du riktig USB, og klikk eller trykk deretter på Mat ut USB-lagring.
  Figur : Mat ut USB-lagring
  Mat ut USB-lagring
  Hvis alternativet Mat ut USB-lagring ikke er tilgjengelig, er ingen USB-stasjoner tilkoblet. Hvis det står Koble til USB-stasjon, er stasjonen allerede frakoblet og kan fjernes.
 4. Klikk eller trykk på OK for å bekrefte.
  Figur : Bekreft at du vil koble fra USB-lagring
  Bekreft at du vil koble fra USB-lagring
 5. Koble USB-stasjonen fra datamaskinen.

Bruke en løsning for nettskylagring

Nettskylagringstjenester, for eksempel Box, lagrer filene dine på Internett slik at de kan nås hvor som helst. Box-applikasjonen er forhåndsinstallert på datamaskinen. Med Box kan du lagre filer på nettet og få umiddelbar tilgang til dem på en annen enhet. Du kan også dele tilgang til filene med andre, legge ut kommentarer og opprette diskusjoner. Filer som er lagret i Box er tilgjengelige fra enhver datamaskin med Internett-tilgang, og kan lastes ned og lagres på lokal lagring. Andre løsninger for nettskylagring er tilgjengelige i Google Play Store (på engelsk).

Vanlige spørsmål om å jobbe med filer

Se følgende svar på vanlige spørsmål om å jobbe med filer på en stasjonær HP-datamaskin.

Kan jeg koble datamaskinen til en annen enhet og overføre filer?

Bruk en av de anbefalte løsningene i dette dokumentet (for USB-lagringsstasjon, minnekort eller lagring på Internett) når du skal overføre filer. Når du kobler andre Android-enheter til datamaskinen med en USB-kabel, aktiveres Galleri-applikasjonen. Bruk Galleri-applikasjonen for å importere bilder til datamaskinen.

Hvordan skriver jeg ut filene?

Se HPs støttedokument Skrive ut fra en stasjonær HP-datamaskin for mer informasjon om måter å skrive ut på.

Hvorfor kan jeg ikke se filene på minnekortet eller USB-stasjonen?

Følg disse trinnene hvis du har satt inn et minnekort eller en USB-stasjon, men du kan ikke finne filene på datamaskinen, og lagringsenheten vises ikke i HP File Manager:
 1. Test lagringsenheten ved å bruke en annen datamaskin hvis du har mulighet, for å kontrollere at enheten fungerer som den skal.
  Hvis du ikke får tilgang til enheten fra den andre datamaskinen, kan enheten være årsaken til problemet. Kontakt produsenten for å få hjelp, eller bytt ut enheten. Fortsett til neste trinn hvis lagringsenheten fungerer som den skal.
 2. Ta ut og sett inn lagringsenheten på nytt.
  Hvis datamaskinen kan se enheten og filene nå, er du ferdig. Hvis enheten fortsatt ikke vises i HP File Manager, fortsetter du til neste trinn.
 3. På startsiden klikker eller trykker du på ikonet for Alle applikasjoner og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 4. I delen Enhet klikker eller trykker du på Lagring.
  Figur : Lagring
  Lagring
 5. Klikk eller trykk på Sett inn SD-kort eller Koble til USB-stasjon (avhengig av typen lagringsenhet du bruker).
  Hvis lagringsenheten ble satt inn riktig, vises den nå i HP File Manager. Hvis alternativet for å sette inn ikke er tilgjengelig for lagringsenheten, fortsetter du til neste trinn.
 6. Når lagringsenheten er tilkoblet, starter du datamaskinen på nytt. Trykk på og hold inne av/på-knappen, klikk eller trykk på Slå av, og klikk eller trykk deretter på OK. Når du er sikker på at datamaskinen er slått av, trykker du på og holder inne av/på-knappen til HP-logoen vises på skjermen.
  Kontroller for å se om enheten nå vises i HP File Manager. Hvis lagringsenheten fortsatt ikke er tilgjengelig, kan det hende at datamaskinen trenger service. Kontakt HP for å få hjelp.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...