hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Enterprise - Avansert konfigurasjon med HP Utility for macOS

Bruk HP Utility til å kontrollere skriverens status eller vise eller endre skriverinnstillingene fra datamaskinen.
Bruk HP Utility når skriveren er koblet til med en USB-kabel, eller er koblet til et TCP/IP-basert nettverk.

Åpne HP Utility

 1. På datamaskinen åpner du menyen Systeminnstillinger og klikker deretter på ikonet Utskrift og faks, Skriv ut og Skann eller Skrivere og skannere.
 2. Velg skriveren fra listen.
 3. Klikk på knappen Alternativer og rekvisita.
 4. Klikk på kategorien Verktøy.
 5. Klikk på Åpne Printer Utility.

HP Utility-funksjoner

Verktøylinjen til HP Utility inneholder disse elementene:
 • Enheter: Klikk på denne knappen for å vise eller skjule Mac-produkter som ble funnet av HP Utility.
 • Alle innstillinger: Klikk på denne knappen for å gå tilbake til hovedsiden for HP Utility.
 • HP Kundestøtte: Klikk på denne knappen for å åpne en nettleser og gå til HPs støttenettsted.
 • Rekvisita: Klikk på denne knappen for å åpne nettstedet for HP SureSupply.
 • Registrering: Klikk på denne knappen for å åpne nettstedet for HP-registrering.
 • Gjenvinning: Klikk på denne knappen for å åpne HP Planet Partners nettsted for retur- og resirkuleringsprogram.
HP Utility består av sider som åpnes ved å klikke på listen Alle innstillinger. Tabellen nedenfor beskriver oppgavene som er tilgjengelige med HP Utility.
Element
Beskrivelse
Rekvisitastatus
Viser skriverens rekvisitastatus og gir koblinger for bestilling av rekvisita på Internett.
Enhetsinformasjon
Viser informasjon om den valgte skriveren.
Filopplasting
Overfører filer fra datamaskinen til skriveren.
Last opp skrifter
Overfører skriftfiler fra datamaskinen til skriveren.
Koblet til HP
Få tilgang til nettstedet for HP Connected.
Oppdater fastvare
Overfører en fastvareoppdateringsfil til skriveren.
merknad:
Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har åpnet Vis-menyen og velger å vise avanserte alternativer.
Kommandoer
Sender spesialtegn eller utskriftskommandoer til skriveren etter utskriftsjobben.
merknad:
Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har åpnet Vis-menyen og velger å vise avanserte alternativer.
Administrasjon av rekvisita
Konfigurerer virkemåten til skriveren når rekvisitaenheter nærmer seg slutten av den beregnede levetiden.
Skuffkonfigurasjon
Endrer standard skuffinnstillinger.
Utmatingsenheter
Administrerer innstillinger for valgfritt utskriftstilbehør.
Tosidig-modus
Aktiverer den automatiske tosidige utskriftsmodusen.
EconoMode og tonertetthet
Konfigurerer innstillingene for å spare toner.
E-postvarsler
Konfigurerer automatiske e-postvarsler for enkelte skrivertilstander, som når rekvisitaenheter må byttes ut, skuffer er tommer, deksler er åpne eller papir har kjørt seg fast.
Oppløsning
Angir standardoppløsning for utskrifter.
Beskytt direkteporter
Deaktiverer utskrift via USB-porter eller parallellporter.
Lagrede jobber
Administrerer utskriftsjobber som er lagret på skriverens harddisk.
Nettverksinnstillinger
Konfigurerer nettverksinnstillingene, for eksempel IPv4- og IPv6-innstillingene.
Tilleggsinnstillinger
Gir tilgang til HPs innebygde webserver.
Skann til e-post
Bare MFP-modeller
Åpner siden for HPs innebygde webserver hvor du kan konfigurere innstillinger for skanning til e-post.
merknad:
USB-koblinger støttes ikke.
Skann til nettverksmappe
Bare MFP-modeller
Åpner siden for HPs innebygde webserver hvor du kan konfigurere innstillinger for skanning til en nettverksmappe.
merknad:
USB-koblinger støttes ikke.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...