hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Fylle på stifter

Hvis stifte-/stableenheten eller heftemaskinen går tom for stifter mens den stifter en utskriftsjobb, stopper produktet automatisk hvis det er stilt inn at det skal stoppe når det går tomt for stifter. Hvis det er stilt inn at produktet skal fortsette når det går tomt for stifter, fortsetter produktet å skrive ut uten å stifte.
  merknad:
Bare skift stiftekassettenheten når stifte-/stableenheten eller heftemaskinen er tom for stifter. Hvis du fjerner stiftekassetten ellers, kan det forårsake feil.
Når stifte-/stableenheten eller heftemaskinen går tom for stifter, går stifteenheten automatisk tilbake til standardposisjon.
Sett inn stifter i stifte-/stableenheten eller stifte-/stableenheten med hullemaskin
  merknad:
Fremgangsmåten for å sette inn stifter for stifte-/stableenheten er den samme som for stifte-/stableenhet med hullemaskin. Bare stifte-/stableenhet med hullemaskin vises her.
 1. Åpne frontdekselet på stifte-/stableenhet med hullemaskin.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Trekk stiftekassetten opp og ut for å fjerne den.
  Figur : Fjern stiftekassetten
 3. Sett inn den nye stiftekassetten i åpningen. Trykk øverst på stiftekassetten til den klikker på plass.
  Figur : Sett inn stiftekassetten
 4. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukk dekselet
Sette inn stifter i heftemaskin
 1. Åpne frontdekselet på heftemaskinen.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Trekk stiftekassetten opp og ut for å fjerne den.
  Figur : Fjern stiftekassetten
 3. Sett inn den nye stiftekassetten i åpningen. Trykk øverst på stiftekassetten til den klikker på plass.
  Figur : Sett inn stiftekassetten
 4. Ta tak i det grønne håndtaket, og dra ryggstiftevognen ut.
  Figur : Trekk ut stiftevognen.
 5. Trekk det grønne håndtaket på stifteenheten mot deg, og roter det oppover. Trykk inn håndtaket for å låse det i åpen stilling.
  Figur : Løft stiftekassettene
 6. Ta tak i kantene til hver stiftekassett, og dra hardt opp for å fjerne stiftekassettene fra stiftekassettenheten.
  Figur : Fjern stiftekassettene
 7. Pakk opp de nye kassettene, og fjern pakkelåsene av plast.
  Figur : Fjern emballasjen
 8. Sett i stiftekassettene.
  Figur : Sett i stiftekassettene
 9. Dra håndtaket på stifteenheten mot deg, og roter den ned til den opprinnelige posisjonen. Skyv håndtaket for å lukke stifteenheten helt.
  Figur : Senk stiftekassettene
 10. Skyv ryggstiftevognen tilbake i heftemaskinen.
    merknad:
  Hvis ryggstiftevognen ikke glir lett inn i heftemaskinen, er ikke stifteenheten ordentlig lukket. Åpne og lukk stifteenheten igjen.
  Figur : Skyv inn stiftevognen
 11. Lukk frontdekselet på heftemaskinen.
  Figur : Lukk dekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...