hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Fjerne fastkjørt papir i heftemaskinen

Fjern fastkjøringer i venstre frontdeksel på heftemaskinen
 1. Åpne venstre frontdeksel.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Skyv det nedre utløserhåndtaket for fastkjørt papir til høyre, og fjern eventuelt fastkjørt papir.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 3. Skyv det nedre utløserhåndtaket for fastkjørt papir til venstre.
 4. Skyv det øvre utløserhåndtaket for fastkjørt papir til høyre, og fjern eventuelt fastkjørt papir.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 5. Skyv det øvre utløserhåndtaket for fastkjørt papir til venstre.
 6. Åpne det nedre heftemaskindekselet.
  Figur : Åpne dekselet
 7. Vri den nedre utløserbryteren for fastkjørt papir mot klokken.
  Figur : Vri posisjonsbryteren
 8. Trykk på utløserbryteren for fastkjørt papir, og vri den med klokken.
  Figur : Skyv inn og vri deretter utløserbryteren for fastkjørt papir
 9. Fjern alt papir fra området ved det nedre heftemaskindekselet, og lukk deretter dekselet.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 10. Lukk venstre frontdeksel.
  Figur : Lukk dekselet
Fjern tilkoblingsstopp
 1. Trekk i utløserhåndtaket øverst på etterbehandlingsenheten, og skyv etterbehandlingsenheten bort fra produktet til den stopper.
  Figur : Skill etterbehandlingsenheten fra produktet
 2. Fjern eventuelt papir fra området.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 3. Fest etterbehandlingsenheten.
  Figur : Fest etterbehandlingsenheten
Fjerne fastkjørte stifter i stifteenhet 1
 1. Løft dekselet for å få tilgang til fastkjørt papir for utsporet, og fjern forsiktig eventuelt fastkjørt papir.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 2. Vent i tre sekunder, og åpne deretter venstre frontdeksel.
  Figur : Åpne dekselet
 3. Trekk stiftekassetten opp og ut for å fjerne den.
  Figur : Fjern stiftekassetten
 4. Løft metallspaken på forsiden av stiftekassetten.
  Figur : Løft hendelen
 5. Fjern alle fastkjørte stifter fra stiftekassetten.
  Figur : Fjern fastkjørte stifter
 6. Trykk ned metallspaken på forsiden av stiftekassetten.
  Figur : Senk hendelen
 7. Sett inn stiftekassetten. Trykk øverst på stiftekassetten til den klikker på plass.
  Figur : Sett inn stiftekassetten
 8. Lukk venstre frontdeksel.
  Figur : Lukk dekselet
Fjerne fastkjørte stifter i heftemaskinen
 1. Åpne venstre frontdeksel.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Skyv håndtaket på den nedre leveringsskinnen til høyre, og fjern eventuelt fastkjørt papir.
  Figur : Fjern det fastkjørte papiret
 3. Skyv håndtaket på den nedre leveringsskinnen til venstre.
 4. Ta tak i det grønne håndtaket, og dra stiftevognen ut.
  Figur : Trekk ut stiftevognen.
 5. Trekk det grønne håndtaket på stifteenheten mot deg, og roter det oppover. Trykk inn håndtaket for å låse det i åpen stilling.
  Figur : Løft stiftekassettene
 6. Ta tak i kantene til hver stiftekassett, og dra hardt opp for å fjerne stiftekassettene fra stiftekassettenheten.
  Figur : Fjern stiftekassettene
 7. Trykk ned på utløseren for fjerning av fastkjørt papir på baksiden av ryggstiftekassetten, trykk opp på platen på forsiden av kassetten, og fjern eventuelt fastkjørte stifter.
  Figur : Fjern fastkjørte stifter
 8. Trykk ned på forsiden av ryggstiftekassetten for å lukke den.
  Figur : Lukk klareringsplaten for fastkjøringer.
 9. Sett i stiftekassettene.
  Figur : Sett i stiftekassettene
 10. Dra håndtaket på stiftekassettenheten mot deg, og roter den ned til den opprinnelige posisjonen. Lås den på plass ved å trykke inn håndtaket.
  Figur : Senk stiftekassettene
 11. Skyv ryggstiftevognen inn.
    merknad:
  Hvis ryggstiftevognen ikke glir lett inn i etterbehandlingsenheten, er ikke stifteenheten ordentlig lukket. Trekk ryggstiftevognen ut av etterbehandleren, og sett inn stifteenheten på nytt.
  Figur : Skyv inn stiftevognen
 12. Lukk venstre frontdeksel.
  Figur : Lukk dekselet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...