hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct Accessory - Løse problemer med HP Jetdirect 2800w-tilbehør for NFC & Wireless Direct

Bruk feilsøkingsinformasjonen for å løse problemer.
merknad:
Hvis du vil bekrefte at NFC og HP Wireless Direct-utskrift er aktivert på skriveren, kan du skrive ut en konfigurasjonsside fra skriverens kontrollpanel. Hvis konfigurasjonssiden inneholder en side med overskriften Wireless, er HP Jetdirect 2800w-tilbehøret for NFC & Wireless Direct aktivert på skriveren.

Antallet klienter for HP Jetdirect 2800w-tilbehør for NFC & Wireless Direct

Den nåværende teknologien begrenser antallet aktivt tilkoblede klienter til fem. Bruk følgende informasjon for å kontrollere grenseverdien:
 • Se på trådløsikonet på kontrollpanelet. Hvis ikonet er rødfarget (i stedet for normalt blå), er grensen nådd.
 • Vis tilkoblingene som er oppført på skriverens konfigurasjonsside. De gjeldende trådløse tilkoblingene for hver enhet er oppført i henhold til MAC-adresse og IP-adresse.
 • Les meldingene i hendelsesloggen.

Vise mobilenhetens MAC-adresse

Bruk følgende informasjon for å vise enhetens MAC-adresse.

iOS

 1. Åpne programmet Innstillinger.
 2. Trykk på Generelt, og trykk deretter på Om.
 3. Bla ned til Wi-Fi-adresse.

Android (telefon eller nettbrett)

 1. Åpne programmet Innstillinger.
 2. Trykk på Om telefon eller Om nettbrett avhengig av enheten som brukes.
 3. For Android-mobilenheter: Trykk på Fastvareinformasjon. For Android-nettbrett: Trykk på Status.

Koble fra en trådløs tilkobling

Bruk følgende informasjon for å koble fra en trådløs tilkobling.

iOS

 1. Trykk på Innstillinger, og trykk deretter på Wi-Fi.
 2. Velg tegnet for "større enn" (>) ved siden av nettverket du vil koble fra.
 3. Trykk på Glem dette nettverket.
 4. Trykk på Glem for å bekrefte.
Vil du ha mer informasjon om Apple iOS-produkter og bruk, se: www.apple.com/support/.
merknad:
Når du kobler til HP Wireless Direct-skriveren med en Apple iOS-enhet, for eksempel en iPhone® eller iPad® med iOS 5 eller høyere, vil statusikonet for nettverkstilkobling spinne kontinuerlig. Dette er normalt og indikerer at HP Wireless Direct-tilkoblingen ikke gir Internett-tilgang. Ettersom HP Wireless Direct bare gir tilkobling mellom mobilenheten og skriveren, har mobilenheten ikke tilgang til Internett via skriveren.

Android

merknad:
De faktiske trinnene varierer noe avhengig av Android OS-versjonen.
 1. Om nødvendig slår du på Wi-Fi.
 2. Trykk på ikonet Innstillinger.
 3. Trykk på ikonet Wireless og nettverk (Wi-Fi). (På noen Android OS-versjoner trykker du på ikonet Wi-Fi-innstillinger.)
 4. Trykk på nettverksnavnet i skjermbildet Wireless og nettverk (Wi-Fi) eller Wi-Fi-innstillinger.
 5. Trykk på Glem i dialogboksen som vises.
merknad:
En Android-enhet vil ikke koble fra (glemme) et trådløst nettverk som er innenfor rekkevidde.
Vil du ha mer informasjon om Google Android OS-produkter og bruk, går du til: www.support.google.com/android.

Symbian

Vil du ha informasjon om hvordan du kobler fra en trådløs tilkobling (til aktiverte HP Wireless Direct-skrivere), kan du søke etter dette emnet her: http://discussions.nokia.com.

Windows 8

HP ePrint-programvaren som brukes på Windows 8, kobles automatisk fra det trådløse nettverket når utskriftsjobben er fullført.

Mac OS X

Den trådløse tilkoblingen til skriveren kobles automatisk fra omtrent et minutt etter at utskriftsjobben er fullført.
Vil du gjenopprette HP Wireless Direct-tilkoblingen, velger du SSID-navnet fra listen over tilgjengelige trådløse tilkoblinger:
 1. Fra oppgavelinjeikonet Wireless-meny velger du Andre Wireless-nettverk.
 2. I skjermbildet Skrivere oppdaget velger du skriverens SSID.
  merknad:
  HP Wireless Direct-skrivernavnet er i formatet HP-Print-XY-Printer_Model LaserJet. XY er de to siste tegnene i MAC-adressen (Media Access Control) til HP Jetdirect 2800w-tilbehøret for NFC & Wireless Direct.

Problemløsing

Kan ikke skrive ut, eller kommunikasjonsfeil.
Årsak
Løsning
Mobilenheten og skriveren er ikke i det samme nettverket. For eksempel kan mobilenheten være koblet til Internett via et eksisterende trådløst nettverk (WLAN). HP Jetdirect 2800w-tilbehøret for NFC & Wireless Direct kan ikke koble til WLANet.
Vanlige feil kan være kommunikasjonsfeil, trådløs adapter er i bruk eller ingen forbindelse. For eksempel kan HP ePrint-programvaren melde: Kommunikasjon med skriveren mislyktes, noe som kan oppstå når:
 • Mobilenheten og skriveren ikke er i det samme nettverket
 • Mobilenhetens trådløse tilkobling er opptatt
 • HP Connected-data er utilgjengelig
Koble mobilenheten fra WLANet, og koble den til skriverens SSID (HP Wireless Direct-nettverk).
merknad:
Når du blokkerer tilgangen til WLAN/Internett begrenses datatapet under nedlasting eller utskrift.
Følgende feilmelding vises på skriverens kontrollpanel: USB FEIL – En ugyldig USB-enhet er koblet til. Fjern den.
Årsak
Løsning
Skriverfastvaren må kanskje oppdateres.
Hvis HP-skriveren støttes, oppdaterer du skriverfastvaren.
merknad:
Hvis du vil bruke HP Jetdirect 2800w med spesifikke HP-skrivere eller multifunksjonsenheter, må du angi HP FutureSmart-nivået til 3 ved hjelp av HPs innebygde webserver. Hvis du trenger informasjon om hvordan du angir HP FutureSmart-nivået, kan du se: Støttede skrivere for HP Jetdirect 2800w-tilbehør for NFC & Wireless Direct.
Utskriftsjobbene i det trådløse nettverket (WLAN) stanset når HP Jetdirect 2800w-tilbehøret for NFC & Wireless Direct ble installert.
Årsak
Løsning
Både HP Jetdirect 2800w-tilbehør for NFC & Wireless Direct og HP Jetdirect 2700w USB-utskriftsserver er installert på samme skriver.
HP støtter ikke installering av begge enheter på samme skriver. (HP Jetdirect 2800w-tilbehøret for NFC & Wireless Direct prioriteres.)
Utskriftsjobbene utføres svært tregt, eller signalstyrken er svak.
Årsak
Løsning
Gjenstander i metall eller radiosignaler kan forårsake forstyrrelser.
Mobilenheten befinner seg for langt unna skriveren.
Forandre retning på skriveren.
Reduser eller fjern forstyrrelseskilder. Metallgjenstander kan absorbere eller svekke radiosignaler, og enheter som mikrobølgeovner og trådløse telefoner, drives ved hjelp av lignende radiofrekvenser.
Reduser avstanden mellom skriveren og mobilenheten.

Vanlige spørsmål

Spørsmål
Svar
Hva er rekkevidden på det trådløse området for HP Wireless Direct?
Omtrent som for andre trådløse enheter. Det kan ha et noe svakere signal enn det normale tilgangspunktet (for eksempel en ruter).
Hvilken frekvens bruker HP Wireless Direct?
2,4 GHz.
Hva skjer hvis jeg kobler til en sjette enhet? Vises det en feilmelding?
Fordi skriveren ikke vet om en annen enhet prøver å koble til, vises meldingen på mobilenheten. Se etter en melding som ligner på: Kan ikke koble til med Wireless-enheten.
Kan skriveren ha en datamaskin koblet til via USB og et trådløst nettverk (LAN) samtidig som enheter er tilkoblet via HP Wireless Direct, uten at det medfører skadelige bieffekter?
Generelt sett, ja. Når du bruker LAN-tilkoblingen, mister imidlertid HP Wireless Direct noe protokollstøtte. For eksempel kan forsøk på å automatisk registrere skriveren i en HP Wireless Direct-tilkobling påvirke Windows 8 HP ePrint-programvaren. Hvis dette skjer, angir du Wireless Direct-IP-adressen. Dette vil ikke ha noen innvirkning på mobile enheter eller Apple Mac-enheter fordi de bruker en annen registreringsmekanisme.
HP NFC forenkler, men er ingen transportmetode. Funksjonen oppretter tilkoblingen og utskriftsjobben, og bruker deretter Wireless Direct-utskrift eller en annen protokoll for å sende jobben. Når du trykker på Skriv ut, sendes følgende informasjon til driveren:
 • IP-adresse
 • Wireless Direct-informasjon (SSID) og passord
 • E-postadresse for nettsky
  merknad:
  Dette må først hvitelistes på HP ePrint Center / HP Connected.
HP ePrint-informasjon:
 • Hvis en HP Wireless Direct-tilkobling er tilgjengelig, viser HP ePrint-programvaren meldingen Sender utskriftsjobb, og jobben skrives ut.
 • Hvis ingen HP Wireless Direct-tilkobling er tilgjengelig, viser HP ePrint-programvaren en melding med instruksjoner om hvordan du aktiverer HP Wireless Direct.
 • Hvis enheten må kobles fra et annet nettverk for å kunne skrive ut, viser HP ePrint-programvaren en melding som ber deg avslutte den gjeldende tilkoblingen.

Mer informasjon

Vil du ha mer informasjon om HP Wireless Direct, går du til: Wireless Printing Center – HP Wireless Direct.
Vil du ha mer informasjon om HP ePrint-programvaren og finne svar på vanlige spørsmål, går du til: www.hp.com/go/eprintsoftware. Klikk på Dokumentasjon for å laste ned brukerhåndboken.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, konfigurering og feilsøking, går du til www.hp.com/go/jd2800wSupport. Du kan også skanne QR-koden med mobilenheten.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...