hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro MFP M176, M177 - Skifte ut tonerkassetten

Skifte ut tonerkassetten

Når en tonerkassett er i ferd med å gå tom, vises en melding om at du må bestille en ny kassett. Du kan fortsette å skrive ut med den nåværende skriverkassetten ved å omfordele toneren helt til utskriftskvaliteten ikke lenger er akseptabel.
 1. Roter kassettene for å få tilgang til kassetten som må byttes ut.
  • LCD-kontrollpanel: Trykk på knappen for å rotere kassetter for å få tilgang til kassetten som må byttes ut. Kontrollpanelet indikerer den tilgjengelige kassetten i roteringen.
  • Kontrollpanel med berøringsskjerm: Velg Rekvisita-ikonet for kassetten som må byttes ut. Kassettene roter til kassetten du velger.
  Figur : Roter kassettene
 2. Løft skannerenheten.
  Figur : Løft skannerenheten
 3. Åpne det øvre dekselet.
  Figur : Åpne det øvre dekselet
 4. Ta ut tonerkassetten.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 5. Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen. Legg den brukte tonerkassetten i posen for resirkulering.
  Figur : Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen
 6. Ta tak i begge sidene av tonerkassetten, og fordel toneren ved å riste tonerkassetten forsiktig.
  Figur : Rist forsiktig på tonerkassetten
 7. Ta tak i håndtaket midt på tonerkassetten, og fjern det beskyttende plastdekselet.
    forsiktig:
  Ikke berør lukkeren eller overflaten til valsen.
  Figur : Fjern plastbeskyttelsen
 8. Drei fliken på venstre side av kassetten til den løsner. Dra i fliken til all tapen er fjernet fra kassetten. Plasser fliken og tapen i esken for tonerkassetten for å sende den til resirkulering.
  Figur : Fjern forseglingstapen
 9. Juster tonerkassetten etter sporene inne i produktet, og skyv inn tonerkassetten til den sitter godt på plass.
  merknad:
  Sammenlign fargeetiketten på tonerkassetten med fargeetiketten i karusellsporet for å kontrollere at fargene samsvarer.
  Figur : Sett inn kassetten
 10. Lukk det øvre dekselet.
  Figur : Lukk det øvre dekselet
 11. Roter til neste kassett som må byttes ut.
  • LCD-kontrollpanel: Trykk på knappen for å rotere kassetter for å gå til neste kassett. Gjenta denne prosessen til du er ferdig med å bytte ut tonerkassetter.
  • Kontrollpanel med berøringsskjerm: Velg Rekvisita-ikonet for kassetten som må byttes ut. Kassettene roter til kassetten du velger. Gjenta denne prosessen til du er ferdig med å bytte ut tonerkassetter.
  Figur : Roter kassettene
  merknad:
  Det øvre dekselet må være lukket for å rotere kassetter.
 12. Når kassettene har blitt byttet ut, lukker du skanneren.
  Figur : Senk skannerenheten

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...