hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP 7- og HP Slate 7-nettbrett - Bruke mikro-SD-kortleseren (Android 4.1/Jelly Bean)

Dette dokumentet gjelder for HP-nettbrett med operativsystemet Android 4.1/Jelly Bean.
HP-nettbrettet har en mikro-SD-kortleser som støtter mikro-SD-minnekort. Du kan bruke et mikro-SD-minnekort til å lagre filer som musikk, videoer og bilder, og til å overføre filer mellom nettbrettet og et kamera eller en datamaskin. På enkelte nettbrett-modeller kan du bruke mikro-SD-kortleseren til å gjenopprette Android-operativsystemet.
Bruk dette dokumentet til å finne ut hvordan du bruker mikro-SD-kortleseren på nettbrettet ditt.
Før du begynner
Før du begynner å bruke mikro-SD-kortleseren til å utføre handlinger som er beskrevet i dette dokumentet, trenger du følgende:
 • Mikro-SD-minnekort: Du trenger et mikro-SD-minnekort til å bruke mikro-SD-minnekortleseren på nettbrettet ditt.
 • Filbehandlingsapp: Nettbrettet støtter ikke lagring av filer direkte på et mikro-SD-minnekort. Du trenger en filbehandlingsapp som støtter Android Jelly Bean 4.1 for å lagre filer på et mikro-SD-minnekort.
Installere en filbehandlingsapp
Før du kan bruke mikro-SD-minnekortleseren og mikro-SD-minnekortet til å lagre eller overføre filer, må du installere en filbehandlingsapp som støtter Android JellyBean 4.1 og kortlesere.
Følg fremgangsmåten under for å finne og installere en filbehandlingsapp som er kompatibel med nettbrettet ditt.
 1. På startskjermbildet, trykk ikonet Alle apper , og trykk deretter Play Store-appen.
    merknad:
  Du må være koblet til et trådløst nettverk og være pålogget en Google-konto før du kan få tilgang til Play Store.
 2. Trykk søkeikonet øverst på siden, og deretter skrive inn filbehandler i søkefeltet.
 3. Bla ned for å se tilgjengelige filbehandlerapper, og trykk deretter en app for å velge den.
  App-siden tilbyr informasjon om appfunksjoner, kundeanmeldelser, og annen informasjon.
 4. Trykk Installer.
 5. Les tillatelser for filbehandlerappen, og trykk deretter på Godta. Appen lastes ned, og installeres på nettbrettet ditt.
Lagre filer fra nettbrettet ditt til et mikro-SD-kort
Du kan bruke en filbehandlerapp til å lagre filer fra nettbrettet ditt til et mikro-SD-kort.
Hvis du ikke allerede har gjort det, må du installere en filbehandlingsapp fra Google Play Store. Se delen Installere en filbehandlerapp i dette dokumentet for mer informasjon.
Følg fremgangsmåten under for å lagre filer fra nettbrettet til et mikro-SD-kort.
 1. Finne nettbrettets kortleser:
  • HP Slate 7-nettbrettet finner du kortleseren på den øverste kanten på nettbrettet.
  • HP 7-nettbrettet finner du kortleseren til venstre på baksiden, under en beskyttende flik merket med SD. Flytt fliken ved hjelp av en fingernegl for å vise kortlesersporet (fliken er festet til nettbrettet og skal ikke fjernes helt). Flytt fliken på plass igjen etter at du har satt i et mikro-SD-kort.
 2. Sett inn et mikro-SD-kort i nettbrettets kortleser. Mikro-SD-kortsporet på nettbrettet har en fjærmekanisme. Skyv kortet helt inn, litt utenfor den ytre overflaten, til det låses på plass.
  Figur : Sette inn et mikro-SD-kort (nettbrettet ditt ser kanskje annerledes ut)
  Sette inn et mikro-SD-kort
 3. På nettbrettets startskjermbilde, trykk ikonet Alle apper , og trykk deretter filbehandlerappen.
    merknad:
  Denne fremgangsmåten er bare et eksempel. Funksjonene i filbehandler apper varierer. Se instruksjonene for den appen du installerer for spesifikk informasjon.
 4. Bruk filbehandleren og gå til den mappen eller filen på filbehandleren som du vil lagre.
 5. Trykk og hold på mappe- eller filikonet.
 6. Trykk Kopier for å kopiere mappen eller filen.
  Trykk Flytt for å flytte mappen eller filen.
 7. Bruk filbehandlerappen for å gå til mikro-SD-minnekortet.
    merknad:
  Mikro-SD-minnekortet kan hete SD-kort eller external_SD-kort. Se instruksjonene for appen din for mer informasjon.
 8. Trykk Lim inn for å fullføre kopieringen eller flyttingen.
  Mappen eller filen lagres til mikro-SD-minnekortet.
Overføre filer fra et kamera eller en datamaskin til nettbrettet ditt
Filer som du tidligere lagret til et mikro-SD-kort eller på kameraet eller datamaskinen, kan du overføre til nettbrettet.
Hvis du ikke allerede har gjort det, må du installere en filbehandlingsapp fra Google Play Store. Se delen Installere en filbehandlerapp i dette dokumentet for mer informasjon.
Følg fremgangsmåten under for å overføre som du tidligere lagret til et mikro-SD-kort eller på kameraet eller datamaskinen, til nettbrettet.
 1. Finne nettbrettets kortleser:
  • HP Slate 7-nettbrettet finner du kortleseren på den øverste kanten på nettbrettet.
  • HP 7-nettbrettet finner du kortleseren til venstre på baksiden, under en beskyttende flik merket med SD. Flytt fliken ved hjelp av en fingernegl for å vise kortlesersporet (fliken er festet til nettbrettet og skal ikke fjernes helt). Flytt fliken på plass igjen etter at du har satt i et mikro-SD-kort.
 2. Sett inn et mikro-SD-kort i nettbrettets kortleser. Mikro-SD-kortsporet på nettbrettet har en fjærmekanisme. Skyv kortet helt inn, litt utenfor den ytre overflaten, til det låses på plass.
  Figur : Sette inn et mikro-SD-kort (nettbrettet ditt ser kanskje annerledes ut)
  Sette inn et mikro-SD-kort
 3. På nettbrettets startskjermbilde, trykk ikonet Alle apper , og trykk deretter filbehandlerappen.
    merknad:
  Denne fremgangsmåten er bare et eksempel. Funksjonene i filbehandler apper varierer. Se instruksjonene for den appen du installerer for spesifikk informasjon.
 4. Bruk filbehandlerappen og gå til mappen eller filen på mikro-SD-kortet, som du vil overføre til nettbrettet.
    merknad:
  Mikro-SD-minnekortet kan hete SD-kort eller external_SD-kort. Se instruksjonene for appen din for mer informasjon.
 5. Trykk og hold på mappe- eller filikonet.
 6. Trykk Kopier for å kopiere mappen eller filen.
  Trykk Flytt for å flytte mappen eller filen.
 7. Bruk filbehandlerappen til å gå til nettbrettets interne SD-kort.
    merknad:
  Nettbrettets interne SD-kort heter sdcard0.
 8. Trykk Lim inn for å fullføre kopieringen eller flyttingen.
  Mappen eller filen lagres til nettbrettets interne SD-minnekort.
Mikro-SD-minnekortet stter fast i leseren
Det kan være vanskelig å ta SD-minnekortet ut av SD-kortleseren, og det kan virke som det sitter fast. Kortleseren bruker fjærmekanisme til å løse ut minnekortet.
Følg fremgangsmåten under til å ta minnekortet ut av kortleseren.
 1. Bruk tommelfingerneglen din, og trykk den rett ned på minnekortet.
  Hvis du ikke kan bruke tommelfingerneglen, kan du bruke en liten, flat gjenstand, som et rett skrujern, eller den runde enden på en binders eller en neglefil.
    forsiktig:
  Ikke bruk en skarp gjenstand til å ta ut minnekortet. Minnekortet må ikke trekkes, tvinges, graves eller presses ut av minnekortleseren med makt. Minnekortleseren og minnekortet kan skades.
 2. Slipp trykket på minnekortet forsiktig opp, og bruk fjærmekanismen til å løse minnekortet ut av sporet.
Gjenopprette programvarebildet (bare på Slate 7-nettbrett)
Du kan også bruke mikro-SD-kortleseren til å gjenopprette programvarebildet på ditt HP Slate 7-nettbrett. Se HPs støttedokument HP Slate 7-nettbrett – Utføre en systemgjenoppretting på HP-nettbrettet (Android 4.1/Jelly Bean).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...