hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Vi oppdaterer vår nettside.

    Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP SlateBook-PCer - Bruke tastaturet (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

Dette dokumentet gjelder for bærbare HP-PCer med operativsystemet Android 4.3 eller 4.2/Jelly Bean.
Dette dokumentet forklarer hvordan du bruker og endrer innstillinger og funksjoner for skjermtastaturet og det fysiske tastaturet på den bærbare HP-PCen og hvordan du bruker stemmen til å skrive inn tekst i stedet for å bruke tastaturet.
merknad:
Avhengig av hvilken versjon av Android som er installert på datamaskinen, kan det være at noen av bildene i dette dokumentet ikke stemmer nøyaktig overens med datamaskinen.

Bruke det fysiske tastaturet

SlateBook har et tastatur som kan festes til eller tas av det avtakbare nettbrettet. Når nettbrettet fjernes fra sokkelen til den bærbare PCen, bruker du skjermtastaturet til å skrive inn tekst. Tastatursokkelen kan bare brukes til å skrive inn tekst hvis den er koblet til nettbrettet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til og fra nettbrettet fra sokkelen, kan du se HPs støttedokument om å Veksle mellom bærbar PC og nettbrett.
Hvis du vil skrive inn tekst med det fysiske tastaturet, klikker eller trykker du innenfor inntastingsfeltet der du vil sette inn teksten. Deretter kan du begynne å skrive med tastaturet. Se avsnittene nedenfor for å lære mer om egenskapene og funksjonene til det fysiske tastaturet.

Bruke skjermtastaturet fra Android (Android 4.2)

Når nettbrettet til din SlateBook er koblet fra tastatursokkelen, vises skjermtastaturet automatisk når du trykker på noe i et innskrivingsfelt. Hvis du vil skjule tastaturet, kan du trykke på navigasjonsikonet nederst til venstre.
Informasjonen i dette avsnittet gjelder det forhåndsinstallerte standardtastaturet fra Android. Hvis du installerer en ny tastaturapplikasjon, kan du sjekke utviklerens webområde for å finne en brukerveiledning. Se avsnittene nedenfor for å lære mer om egenskapene og funksjonene til skjermtastaturet.

Bruke skjermtastaturet fra Google i Android 4.3

Når nettbrettet er koblet fra tastatursokkelen, vises skjermtastaturet automatisk når du trykker på noe i et innskrivingsfelt. Hvis du vil skjule tastaturet, kan du trykke på navigasjonsikonet nederst til venstre.
Informasjonen i dette avsnittet gjelder standardtastaturet fra Google. Hvis du installerer en ny tastaturapplikasjon, kan du sjekke utviklerens webområde for å finne en brukerveiledning. Se avsnittene nedenfor for å lære mer om egenskapene og funksjonene til skjermtastaturet.

Endre innstillingene for tastaturoppsettet i Android 4.2 eller 4.3

Innstillingene for det fysiske tastaturoppsettet på din SlateBook kan endre slik at det passer til forskjellige språk eller innskrivingsmetoder. Oppsettet for skjermtastaturet samsvarer med språkinnstillingene for Android-systemet. Hvis du trenger instruksjoner for hvordan du endrer innstillinger for det fysiske tastaturet, språket på Android-systemet eller oppsettet til skjermtastaturet, kan du se HPs støttedokument om å Endre språk.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...