hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP SlateBook-PCer - Endre strøminnstillinger og moduser (Android 4.3, 4.2/Jelly Bean)

Dette dokumentet gjelder for bærbare HP-PCer med operativsystemet Android 4.3 eller 4.2/Jelly Bean.
Batterilevetiden til den bærbare datamaskinen varierer avhengig av programmer som kjører i bakgrunnen, nettverksdekning, lysstyrke på skjermen og andre faktorer. Bruk dette dokumentet til å lære mer om hvordan du endrer strøminnstillingene for den bærbare datamaskinen.
  merknad:
Avhengig av hvilken versjon av Android som er installert på datamaskinen, kan det være at noen av bildene i dette dokumentet ikke stemmer nøyaktig overens med datamaskinen.
Slå den datamaskinen av eller på, og bruk skjermlåsen
På SlateBook er strømknappen er plassert øverst i høyre hjørne på baksiden av skjermen. Bruk av/på-knappen til å slå den bærbare datamaskinen av eller på, eller til å låse eller låse opp berøringsskjermen.
 • Slå på den bærbare datamaskinen: Hold av/på-knappen inne til HP-logoen vises på skjermen.
 • Slå av den bærbare datamaskinen: Trykk og hold av/på-knappen inne, og klikk eller trykk på Slå av.
 • Slå på LCD-skjermen: Trykk kort på av/på-knappen for å slå på LCD-skjermen og vise låseskjermen. Du låser opp skjermen ved å trykke på låseikonet og skyve fingeren din over til det opplåste ikonet eller ved å klikke og dra låseikonet til den ytre sirkelen.
  Hvis du har angitt et mønster, PIN eller passord for låseskjermen, låser du opp skjermen med din personlige opplåsningsmetode. Se HPs støttedokument Bruke og tilpasse låseskjermen på ditt HP-nettbrett for mer informasjon.
 • Slå av LCD-skjermen: Trykk kort på av-/på-knappen for å sette den bærbare datamaskinen i hvilemodus, slå av og låse LCD-skjermen uten å slå den bærbare datamaskinen helt av.
Vise gjenværende batteri og batteribruk i Android 4.2 eller 4.3
På SlateBook vises batterinivået på datamaskinens Startskjerm. Indikatoren for batterinivået viser hvor mange prosenter som gjenstår. Når nettbrettet og sokkelen er tilkoblet, vises nivåene for batteriet for Slate-nettbrettet og sokkelen på startskjermbildet. Når nettbrettet er frakoblet sokkelen, vises bare batteriet på Slate-nettbrettet.
Figur : Gjenværende batteri
Gjenværende batteri
Du kan også vise detaljert informasjon om batteribruk, inkludert hvilke apper, systemprosesser og andre funksjoner som trekker mest strøm fra batteriene dine. Bruk følgende fremgangsmåte for å få tilgang til detaljert batteriinformasjon:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper, og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen Enhet klikker eller trykker du på Batteri.
  Figur : Batteri
  Batteri i Enhet-delen av Innstillinger
 3. Vis grafen for å se hvilke prosesser som bruker mest batteri. Klikk eller trykk på funksjonene i listen for å få mer informasjon om batteribruken.
  Figur : Batteriinformasjon
  Batteriinformasjon
 4. Vurder hvilke tiltak du kan gjennomføre for å redusere batteriforbruket, avhengig av hva som bruker mest batteri. Hvis for eksempel Wi-Fi og Bluetooth bruker store mengder batteristrøm og du for øyeblikket ikke trenger tilgang til Internett eller en Bluetooth-tilkobling, kan du vurdere å sette den bærbare datamaskinen i flymodus. Se Slå av Bluetooth og Wi-Fi for å få mer informasjon.
Sett opp tidsinnstilt hvilemodus i Android 4.2 eller 4.3
Innstillingene for hvilemodus avgjør hvor lenge den bærbare datamaskinen venter før den slår av LCD-skjermen. Hvis innstillingen for hvilemodus er satt til 30 sekunder, venter nettbrettet i 30 sekunder etter den siste aktiviteten før den går i hvilemodus. En reduksjon av den tiden den bærbare datamaskinen venter før den går i hvilemodus kan bidra til at batteriet varer lenger mellom ladinger. Følg fremgangsmåten i dette avsnittet for å stille inn tidsuret for hvilemodus:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper, og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen Enhet klikker eller trykker du på Skjerm.
  Figur : Skjerm
  Skjerm i Enhet-delen av Innstillingsmenyen
 3. Klikk eller trykk på Hvile.
  Figur : Hvile
  Hvile i menyen for skjerminnstillinger
 4. Velg hvor lenge datamaskinen skal være inaktiv før LCD-skjermen slås av.
Bevaring av batterinivå med strømsparingsmodi og innstillinger for Android 4.2 eller 4.3
Denne delen har valgfrie innstillinger som du kan bruke for å få batteriene i din SlateBook til å vare lenger mellom ladinger.
Slå av Bluetooth og Wi-Fi i Android 4.2 eller 4.3
Hvis du ikke bruker Internett, kan du spare strøm ved å slå av Wi-Fi på din SlateBook. Batteriet kan også vare lenger ved å deaktivere Bluetooth. Du kan deaktivere Wi-Fi eller Bluetooth i Innstillinger-menyen eller slå på Flymodus for å deaktivere både Wi-Fi og Bluetooth.
Du slår på flymodus ved å sveipe ned fra øverst i høyre side av skjermen. Dette får fram hurtigmenyen for innstillinger. Klikk eller trykk på Flymodus. Wi-Fi og Bluetooth er deaktivert, og ikonet som ligner et fly () vises på varslingslinjen øverst på skjermen. For å slå av Flymodus gjentar du prosessen.
Figur : Flymodus
Flymodus
Strømsparingsmodus (Android 4.3) i Android 4.2 eller 4.3
SlateBook datamaskiner balanserer strømforbruk og ytelse. Bruk strømsparingsmenyen for å justere ytelsen til prosessoren eller slå på strømsparingsmodusen PRISM. Strømsparingsmodusen PRISM bruker Pixel Rendering Intensity and Saturation Management (PRISM)-teknologi til å forlenge batterilevetiden ved å dempe bakbelysningen i henhold til det som vises på skjermen. Følg denne fremgangsmåten når du skal justere strømbruken til den bærbar datamaskinen:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper, og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen for Enhet klikker eller trykker du på Strømsparing.
  Figur : Strømsparing
  Strømsparing
 3. Klikk eller trykk for å merke av for Tegra PRISM Dynamic Backlight for å slå på strømsparingsmodus.
  Figur : Tegra PRISM Dynamic Backlight (Tegra PRISM dynamisk baklys)
  Tegra PRISM Dynamic Backlight (Tegra PRISM dynamisk baklys)
 4. Klikk eller trykk på Prosessor for å justere ytelsen til prosessoren.
  Figur : Prosessor
  Prosessor ved strømsparing
 5. Bruk glidebryteren til å velge mellom å maksimere ytelsen, spare batteriet eller finne en balanse mellom ytelse og batteriforbruk.
  Figur : Prosessorstrømsparing
  Prosessorstrømsparing
Strømsparingsmodus (Android 4.2)
Strømsparingsmodusen PRISM bruker Pixel Rendering Intensity and Saturation Management (PRISM)-teknologi til å forlenge batterilevetiden ved å dempe bakbelysningen i henhold til det som vises på skjermen. Bruk følgende fremgangsmåte for å slå på PRISM strømsparingsmodus på din SlateBook:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper, og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen Enhet klikker eller trykker du på Skjerm.
  Figur : Skjerm
  Skjerm i Enhet-delen av Innstillingsmenyen
 3. Klikk eller trykk på Lysstyrke.
 4. Huk av ved siden av PRISM-strømsparing for å slå på strømsparingsmodus.
  Figur : PRISM-strømsparing
  PRISM-strømsparing
 5. Klikk eller trykk på OK for å bekrefte.
Justere lysstyrken på skjermen i Android 4.2 eller 4.3
Redusere lysstyrken på skjermen for å spare på batteriet. Se HPs støttedokument Endre utseendet på Android-miljøet hvis du vil ha informasjon om hvordan du demper lysstyrken på skjermen.
Endre når den bærbare datamaskinen går i hvilemodus i Android 4.2 eller 4.3
SlateBook bruker mer strøm når LCD-skjermen er slått på. For å kutte ned på strømforbruket, kan du redusere tiden nettbrettet venter før den slår av skjermen på grunn av inaktivitet. Se Stille inn tidsur for hvilemodus for mer informasjon.
Endre bakgrunn i Android 4.2 eller 4.3
Live bakgrunn bruker mer batteristrøm enn andre bakgrunner. For å spare strøm kan du vurdere å bytte til en annen bakgrunn som ikke er i bevegelse. Se HPs støttedokument Endre utseendet på Android hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer bakgrunn på din SlateBook.
Stanse programmer og prosesser som kjører i bakgrunnen på i Android 4.2 eller 4.3
Programmer og prosesser som kjører i bakgrunnen bruker strøm. Bruk følgende fremgangsmåte for å manuelt stoppe programmer eller prosesser som kjører:
 1. På startskjermen trykker du på ikonet for Alle apper, og trykker deretter på ikonet for Innstillinger .
 2. I delen Enhet klikker eller trykker du på Apper.
  Figur : Apper
  Apper
 3. Sveip til listen over apper som Kjører.
  Figur : Liste over kjørende applikasjoner
  Liste over kjørende applikasjoner
 4. Trykk på appen eller prosessen som du vil stoppe.
 5. Les alle advarsler som er aktuelle. For å stoppe appen eller prosessen, klikker eller trykker du på Tving stopp (Android 4.2) eller Stopp (Android 4.3).
  Figur : Tving Stopp (Android 4.2)
  Tving Stopp (Android 4.2)
  Figur : Stopp (Android 4.3)
  Stopp (Android 4.3)
 6. Gjenta trinn 4 og 5 til du har stoppet alle apper som du ikke vil skal kjøre i bakgrunnen.
Vanlige spørsmål om strømforbruk
Se følgende vanlige spørsmål om batterilevetiden til din SlateBook.
Hvorfor tømmes batteriet så raskt?
Batterilevetiden til din SlateBook varierer avhengig av mange faktorer, inkludert programmer som kjører i bakgrunnen, lysstyrken på skjermen, og den tiden skjermen er slått på eller av. Se Vise informasjon om batteribruk for å se fremgangsmåten for å identifisere hva som tømmer batteriene i den bærbare datamaskinen.
Kan jeg skifte ut batteriet?
SlateBook har to batterier, ett i sokkelen og ett i det avtakbare nettbrettet, som er beregnet på å vare godt utover garantiperioden. Du kan kanskje finne tredjeparts løsninger for skifte batteri på Internett. Men husk at du kan gjøre garantien ugyldig ved å bytte batteriet.
Hvorfor lader ikke nettbrettet seg opp raskere?
SlateBook lader raskere hvis den er avslått under lading, og hvis du bruker laderen som fulgte med den bærbare datamaskinen. Hvis du bruker en lader fra en annen kilde, som for eksempel en lader til en mobiltelefon, kan det føre til at den bærbare datamaskinen lader sakte eller ikke i det hele tatt.
Kan jeg lade den bærbare datamaskinen og nettbrettet hver for seg?
Ja, du kan lade sokkelen mens nettbrettet er frakoblet, og du kan lade nettbrettet mens den er frakoblet sokkelen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...