solution Contentsolution Content

Juridisk garanti for forbrukere

Hvis du er forbruker, påvirkes ikke dine lovbestemte rettigheter på noen måte av HPs begrensede garanti. Se nedenfor for mer informasjon om dine lovbestemte rettigheter.

Juridisk garanti

Hva er dette?

Forhandlere av produkter er forpliktet til å garantere for forbrukerne at produkter er i overensstemmelse med den relevante kontrakten for salg i en periode på to år etter levering av produktet.
Det betyr at hvis du er en forbruker (i henhold til EU-direktiv 99/44), og produktet har en defekt som eksisterte på leveringstidspunktet, og at feil blir tydelig innen to år fra levering av produktet, har du rett til å be om:
 1. at produktet repareres eller erstattes kostnadsfritt innen en rimelig periode og uten store ulemper for deg
  eller
 2. om tilsvarende rabatt på prisen eller opphevelse av kontrakten,
  • hvis produktet ikke kan repareres eller erstattes
   eller
  • hvis reparasjon eller erstatning av produktet ikke kan gjøres innen rimelig tid eller uten betydelig ulempe for deg.
Du kan utøve disse rettighetene overfor forhandleren du kjøpte produktet fra.
Med mindre det motsatte er bevist, skal mangler som blir tydelige i løpet av 12 måneder fra levering av produktet, antas å ha eksistert på leveringstidspunktet, med mindre denne forutsetningen er inkompatibel med produktets eller mangelens natur.
For ytterligere informasjon om dine lovbestemte rettigheter kan du gå til webområdet for European Consumer Centres.

Hva er forskjellen mellom juridisk garanti og kommersiell garanti?

En kommersiell garanti, for eksempel HPs garanti, er en garanti frivillig gitt av garantist (enten en selger eller produsent). Den kommersielle garantien kan ha en annen varighet og dekning enn den juridisk garantien, og vanligvis (som i tilfellet med HPs garanti) krever den ikke at du må bevise at defekten eksisterte på leveringstidspunktet.
Den kommersielle garantien verken erstatter eller begrenser forbrukerens rettigheter under den juridiske garantien.
Følgelig er HPs begrensede garanti som følger med ditt HP produkt, uavhengig, utfyllende til og påvirker ikke på noen måte den juridiske garantien, som du er berettiget til og mottar fra selgeren basert på kjøpetsavtalen for HP-produktet.
For informasjon om HPs garantibetingelser og vilkår kan du se HPs begrensede garanti som leveres med HP-produktet.