hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Forbedre kopikvaliteten

Kontrollere om det er skitt eller smuss på skannerglasset
Over tid kan det samle seg opp smuss på skannerglasset og den hvite plastbakgrunnen, og dette kan påvirke ytelsen. Bruk følgende fremgangsmåte for å rengjøre skannerglasset og den hvite plastbakgrunnen.
 1. Trykk på av/på-knappen for å slå av produktet, og dra ut strømledningen fra stikkontakten.
  Figur : Trykk på av/på-knappen
 2. Åpne skannerdekselet. Juster papiret som har feil med skannerglasset for å finne ut hvor det er skitt eller flekker.
  Figur : Åpne skanneren
 3. Rengjør hovedskannerglasset, dokumentmaterglasset (den lille stripen med glass til venstre på skanneren) og den hvite skumbakgrunnen. Bruk en myk klut eller svamp som har blitt fuktet med rengjøringsmiddel for glass uten slipemiddel. Tørk av glasset og den hvite plastbakgrunnen med et vaskeskinn eller en cellulosesvamp, slik at det ikke blir skjoldete.
    forsiktig:
  Ikke bruk slipemidler, aceton, benzen, ammoniakk, etylalkohol eller karbontetraklorid på noen deler av produktet. Disse stoffene kan skade produktet. Ikke slå væske direkte på glasset eller platen. Væsken kan sive inn under glasset og skade produktet.
    merknad:
  Hvis du har problemer med streker på kopier når du bruker dokumentmateren, må du sørge for å rengjøre den lille stripen med glass til venstre på skanneren.
    merknad:
  Se denne engelskspråklige videoen for en demonstrasjon for hvordan du kan identifisere og fjerne flekker som forårsaker streker på kopiene: www.youtube.com/watch?v=CGn7FJvH8sE.
  Figur : Rengjør skanneren
 4. Koble til strømledningen, og trykk deretter på av/på-knappen for å slå på produktet.
  Figur : Trykk på av/på-knappen
Kalibrere skanneren
Hvis bildet som er kopiert, ikke er plassert riktig på siden, kalibrerer du skanneren.
  merknad:
Hvis du bruker dokumentmateren, må du justere skinnene i innskuffen, slik at de ligger inntil originaldokumentet.
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Vedlikehold av enhet fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Kalibrering/rensing
  • Kalibrer skanner
 3. Trykk på knappen Neste for å starte kalibreringsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen.
 4. Vent mens produktet kalibreres, og prøv deretter å kopiere på nytt.
Kontrollere papirinnstillingene
Hvis kopierte sider har tonersøl, uklar eller mørk utskrift, krøllete papir, spredte tonerflekker, løs toner eller områder der det mangler toner, må du kontrollere papirinnstillingene.
Kontrollere konfigurasjonen av papirstørrelse og -type
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Skuffer fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg linjen for skuffen som du vil konfigurere, og velg deretter Endre-knappen.
 3. Velg papirstørrelsen og papirtypen fra listen over alternativer.
 4. Velg OK-knappen for å lagre valget.
Velge skuffen som skal brukes for kopien
 1. Trykk på Kopi-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Papirvalg-knappen.
 3. Velg skuffen som inneholder papiret du vil bruke, og trykk deretter på OK-knappen.
Kontrollere innstillinger for bildejustering
Juster disse tilleggsinnstillingene for å forbedre kopikvaliteten.
 1. Trykk på Kopi-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Bildejustering-knappen.
 3. Juster glidebryterne for å angi nivå for Mørkhet, Kontrast, nivå for Skarphet og Bakgrunnsrens. Trykk på knappen OK.
 4. Velg Start -knappen.
Optimalisere kopikvaliteten for tekst eller bilder
Optimaliser kopijobben etter typen bilde som kopieres: tekst, grafikk eller bilder.
 1. Trykk på Kopi-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Flere alternativer-knappen, og velg deretter Optimaliser tekst/bilde-knappen.
 3. Velg ett av de forhåndsdefinerte alternativene, eller trykk på Juster manuelt-knappen og juster deretter glidebryteren i Optimaliser for-området. Velg OK-knappen.
 4. Velg Start -knappen.
  merknad:
Disse innstillingene er midlertidige. Når du er ferdig med en jobb, går produktet tilbake til standardinnstillingene.
Kant til kant-kopiering
Bruk denne funksjonen for å unngå skygger som vises langs kanten av kopiene når originaldokumentet har små marger.
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Administrasjon fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Kopiinnstillinger
  • Kant-til-kant
 3. Velg alternativet Kant til kant-utskrift hvis originaldokumentet har små marger.
 4. Trykk på knappen OK.
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren
 1. Løft opp dokumentmaterlåsen.
  Figur : Løft låsen
 2. Åpne dokumentmaterdekselet.
  Figur : Åpne dekslet på dokumentmateren
 3. Fjern alt synlig lo og støv fra alle matevalsene og skilleputen ved hjelp av trykkluft eller en ren, lofri klut som er fuktet med varmt vann.
    merknad:
  Løft opp inntaksvalsen, slik at du kan rengjøre den andre valsen.
  Figur : Rengjøre dokumentmateren
 4. Lukk dokumentmaterdekselet.
  Figur : Lukk dekslet på dokumentmateren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...