hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Utskriftsoppgaver (Mac OS X)

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Forhåndsinnst.-menyen velger du forhåndsinnstillingen for utskrift.
 4. Klikk på Skriv ut-knappen.
  merknad:
Velg alternativet standard for å bruke standardinnstillingene for skriverdriveren.
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X)
Bruk forhåndsinnstillinger for utskrift for å lagre gjeldende skriverinnstillinger, slik at de kan brukes senere.
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og åpne deretter en meny som du ønsker å endre utskriftsinnstillinger for.
 4. Velg utskriftsinnstillingene du vil lagre for gjenbruk, for hver meny.
 5. På menyen Forhåndsinnst. klikker du på alternativet Arkiver som... og angir et navn for forhåndsinnstillingen.
 6. Klikk på OK-knappen.
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Layout.
 4. Velg et alternativ for innbinding fra nedtrekkslisten Tosidig.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X)
 1. Klikk på Fil-menyen, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Åpne Manuell dupleks-menyen.
 4. Klikk i Manuell dupleks-boksen, og velg et innbindingsalternativ.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
 6. Gå til produktet, og fjern eventuelle tomme ark som ligger i skuff 1.
 7. Hent den utskrevne bunken fra utskuffen, og plasser den med den trykte siden ned i innskuffen.
 8. Trykk på den aktuelle knappen på kontrollpanelet for å fortsette hvis du blir bedt om det.
Skrive ut flere sider per ark (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Layout.
 4. På nedtrekkslisten Sider per ark velger du antall sider som du ønsker å skrive ut på hvert ark.
 5. I området Layoutretning velger du rekkefølgen på og plasseringen av sidene på arket.
 6. Ramme-menyen velger du hvilken type ramme som skal skrives ut rundt hver side på arket.
 7. Klikk på Skriv ut-knappen.
Velge papirretning (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Klikk på UtskriftsformatEksemplarer og sider-menyen.
 4. Klikk på ikonet som representerer papirretningen du vil bruke, og deretter på OK-knappen.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Velge papirtype (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Etterbehandling.
 4. Velg en type fra nedtrekkslisten Type utskr.materiale.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Skrive ut en forside (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Tittelside.
 4. Velg hvor forsiden skal skrives ut. Klikk enten på Før dokument eller Etter dokument.
 5. Tittelsidetype-menyen velger du meldingen du vil skrive ut på tittelsiden.
    merknad:
  Hvis du vil skrive ut en tom tittelside, velger du alternativet standardTittelsidetype-menyen.
 6. Klikk på Skriv ut-knappen.
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Papirhåndtering.
 4. I området Målpapirstørrelse merker du av for Skaler til papirstørrelse, og deretter velger du størrelse fra nedtrekkslisten.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Lage et hefte (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Layout.
 4. Velg et alternativ for innbinding fra nedtrekkslisten Tosidig.
 5. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Hefteutskrift.
 6. Klikk i Formater utskrift som hefte-boksen, og velg et innbindingsalternativ.
 7. Velg papirstørrelsen.
 8. Klikk på Skriv ut-knappen.
Velge stiftealternativer (Mac OS X)
 1. Klikk på menyen Fil, og klikk deretter på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du produktet.
 3. Skriverdriveren viser menyen Eksemplarer og sider som standard. Åpne nedtrekkslisten med menyer, og klikk deretter på menyen Etterbehandling.
 4. Velg et stiftealternativ fra nedtrekkslisten Stift.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...