hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  CORONAVIRUS (COVID19) Påvirkning :

  Vi opplever lengre ventetid enn forventet for å nå en agent. Vennligst bruk våre digitale tjenester, som den virtuelle agenten (på engelsk) og vårt diagnostiske verktøy (på engelsk), eller bruk HP-kontoen din for raskere service. Instant Ink kunder vennligst gå till instantink.com

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Sjekkliste for problemløsning

Følg disse trinnene når du prøver å løse et problem med produktet.

Trinn 1: Kontrollere at produktet er slått på

 1. Kontroller at produktet er koblet til et strømuttak og slått på.
 2. Kontroller at strømledningen er satt inn i produktet og stikkontakten.
 3. Kontroller strømkilden ved å sette strømledningen inn i en annen kontakt.
 4. Hvis produktmotorene ikke går, kontrollerer du at blekkpatronene er installert og at alle dekslene er lukket. Kontrollpanelet viser meldinger som angir disse problemene.
 5. Hvis dokumentmatermotoren ikke roterer, åpner du dokumentmaterdekselet og fjerner eventuelle pakkematerialer eller fraktteip.
 6. Hvis skannerpæren ikke lyser under kopiering, skanning eller faksing, kontakter du HPs kundestøtte.

Trinn 2: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet

Kontrollpanelet skal vise statusen Klar. Hvis det vises en feilmelding, løser du feilen.

Trinn 3: Teste utskriftsfunksjonen

 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet til kontrollpanelet.
 2. Åpne Skriv rapporter-menyen og velg Skriverstatusrapport for å skrive ut rapporten.
 3. Hvis rapporten ikke skrives ut, kontrollerer du at det er papir i skuffen, og ser på kontrollpanelet om det er fastkjørt papir i produktet.
  merknad:
  Kontroller at papiret i skuffen oppfyller spesifikasjonene for dette produktet.

Trinn 4: Teste kopieringsfunksjonen

 1. Plasser konfigurasjonssiden i dokumentmateren, og ta en kopi. Hvis papiret ikke går problemfritt gjennom dokumentmateren, må du kanskje rengjøre dokumentmatervalsene og skilleputen. Kontroller at papiret oppfyller spesifikasjonene for dette produktet.
 2. Plasser konfigurasjonssiden på skannerglasset, og ta en kopi.
 3. Hvis utskriftskvaliteten på de kopierte sidene ikke er god nok, rengjør du skannerglasset og den lille glasstripen.

Trinn 5: Teste funksjonen for sending av fakser

 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet til kontrollpanelet.
 2. Åpne Faksoppsett-menyen og deretter Faksverktøy-menyen. Berør Kjør fakstest-knappen for å teste faksfunksjonen.
 3. Berør Faks-knapp-knappen på produktets kontrollpanel og deretter Start faks-knappen.

Trinn 6: Teste funksjonen for mottak av fakser

 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet til kontrollpanelet.
 2. Berør Faksoppsett-menyen og deretter Faksverktøy-menyen. Berør Kjør fakstest-knappen for å teste faksfunksjonen.
 3. Bruk en annen faksmaskin til å sende en faks til produktet.
 4. Se gjennom faksinnstillingene, og konfigurer dem på nytt.

Trinn 7: Prøve å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin

 1. Bruk et tekstbehandlingsprogram til å sende en utskriftsjobb til produktet.
 2. Hvis jobben ikke skrives ut, kontrollerer du at du har valgt den riktige skriverdriveren.
 3. Avinstaller produktprogramvaren, og installer den på nytt.

Trinn 8: Test Plugg inn og skriv ut via USB-utskriftsfunksjonaliteten

 1. Legg et PDF-dokument eller JPEG-bilde på en USB-enhet, og sett enheten inn i sporet på forsiden av produktet.
 2. USB-utskrift-menyen åpnes. Forsøk å skrive ut dokumentet eller bildet.
 3. Hvis ingen dokumenter står oppført, prøver du en annen type USB-enhet.

Faktorer som påvirker produktytelsen

Det er flere faktorer som har innvirkning på hvor lang tid det tar å skrive ut en jobb.
 • Programmet du bruker, og tilhørende innstillinger
 • Bruk av spesialpapir (som transparenter, tungt og egendefinert papir)
 • Produktbehandling og nedlastingstid
 • Sammensetningen og størrelsen på grafikken
 • Hastigheten til datamaskinen du bruker
 • USB- eller nettverkstilkoblingen
 • Om produktet skriver ut i farger eller i svart-hvitt
 • Type USB-enhet hvis du bruker en slik enhet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...