hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Innstillinger for økonomisk bruk

Skrive ut i Generelt kontor-modus

Generelt kontor-utskriftsmodusen bruker mindre blekk, noe som kan forlenge blekkpatronens levetid.
 1. Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut.
 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. Velg Generelt kontor fra nedtrekkslisten Utskriftskvalitet.

Strømstyring

Produktet inneholder strømstyringsfunksjoner som kan bidra til redusert strømforbruk
Ventemodus og Hvile etter ventemodus reduserer strømforbruket når produktet har vært inaktivt i en lengre periode. Du kan angi lengden på tidsrommet før produktet går i Ventemodus og Hvile etter ventemodus.
Tidsplan på/av-funksjonen slår produktet på eller av etter en bestemt tidsperiode. Du kan tilpasse denne tidsforsinkelsen.

Angi Ventemodus

 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Åpne disse menyene:
  • Enhetsoppsett
  • Strømstyring
  • Ventemodus
 3. Velg et tidsrom for ventemodusforsinkelsen.
  merknad:
  Standardverdien er 10 minutter.

Angi Hvile etter ventemodus

 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Åpne disse menyene:
  • Enhetsoppsett
  • Strømstyring
  • Hvile etter ventemodus
 3. Velg et tidsrom for hvile etter ventemodusforsinkelsen.
  merknad:
  Standardinnstillingen er 2 timer.

Tidsplan på/av

 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet.
 2. Åpne disse menyene:
  • Enhetsoppsett
  • Strømstyring
  • Tidsplan på/av
 3. Aktiver Tidsplan på eller Tidsplan av og angi tidspunkter for hendelsene som skal tre i kraft.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...