hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  CORONAVIRUS (COVID19) Påvirkning :

  Vi opplever lengre ventetid enn forventet for å nå en agent. Vennligst bruk våre digitale tjenester, som den virtuelle agenten (på engelsk) og vårt diagnostiske verktøy (på engelsk), eller bruk HP-kontoen din for raskere service. Instant Ink kunder vennligst gå till instantink.com

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Bruke skannefunksjonene

Bruk produktet til å skanne et dokument fra skannerglasset eller dokumentmateren.
  forsiktig:
Når du bruker dokumentmateren, må du påse at det ikke er stifter i dokumentet.
  forsiktig:
Du oppnår best skannekvalitet ved å lukke skannerdekselet før du slår på skriveren. Det gir skanneren mulighet til å kalibrere seg.

Skannemetoder

Du kan skanne et objekt på følgende måter:
 • Skann til en USB-stasjon fra produktets kontrollpanel.
 • Skann fra en datamaskin ved hjelp av HP Scan-programvaren.
 • Skann fra programvare som er kompatibel med TWAIN eller WIA (Windows Imaging Application).
merknad:
Hvis du vil lære om og bruke programvare for tekstgjenkjenning, installerer du Readiris-programmet fra programvare-CDen. Tekstgjenkjenningsprogramvare kalles også OCR-programvare (optisk tegngjenkjenning).

Skanne til USB-stasjon

 1. Legg dokumentet på skannerglasset eller i dokumentmateren.
 2. Koble USB-stasjonen i porten på fronten eller baksiden av produktet.
 3. Berør Skann-knapp på startskjermbildet.
 4. Berør Skanne til USB-stasjon-skjermen.
 5. Velg Skann-knappen for å skanne og lagre filen. Det opprettes en mappe med navnet HP på USB-stasjonen, og filen lagres i PDF- eller JPG-format ved hjelp av et automatisk generert filnavn.
  merknad:
  Når oversikten åpnes, kan du velge den for å justere innstillingene.

Skanne en original fra HP-skanneprogramvaren

Følg instruksjonene for ditt operativsystem.
merknad:
Bruk HP-programvaren til å skanne dokumenter til redigerbar tekst, et format som gjør det mulig å søke, kopiere, lime inn og redigere i det skannede dokumentet. Bruk dette formatet til å redigere brev, nyhetsutklipp og mange andre dokumenter.
Windows
 1. Legg originalen med utskriftssiden ned i bakre, venstre hjørne av glasset eller med utskriftssiden opp i ADM.
 2. Åpne HP-skanneprogramvaren på datamaskinen:
  • Klikk på Start på datamaskinens skrivebord.
  • Velg Programmer eller Alle programmer.
  • Velg mappen til HP-skriveren.
  • Velg HP Scan.
 3. Velg en skannesnarvei. Gjør endringer i skanneinnstillingene hvis det er nødvendig.
 4. Klikk på Skann for å starte skanningen.
Mac OS X
 1. Legg originalen med utskriftssiden ned i bakre, venstre hjørne av glasset eller med utskriftssiden opp i ADM.
 2. Dobbeltklikk på HP Scan Pro-symbolet. Dette symbolet finnes i Hewlett-Packard-mappen i Programmer-mappen på øverste nivå på harddisken.
 3. Følg ledetekstene for å fullføre skanningen.

Skanne ved hjelp av annen programvare

Produktet er TWAIN-kompatibelt og WIA-kompatibelt (Windows Imaging Application). Produktet kan brukes med Windows-baserte programmer som støtter TWAIN-kompatible eller WIA-kompatible skanneenheter, og med Macintosh-baserte programmer som støtter TWAIN-kompatible skanneenheter.
Når du er i et TWAIN- eller WIA-kompatibelt program, kan du få tilgang til skannefunksjonen og skanne et bilde direkte til det åpne programmet. Se hjelpefilen eller dokumentasjonen som fulgte med den TWAIN- eller WIA-kompatible programvaren, eller Hvordan skanne i Windows uten å bruke HP-programvare for å så mer informasjon.

Skanne fra et TWAIN-kompatibelt program

Vanligvis er et program TWAIN-kompatibelt hvis det har kommandoer som Acquire, File Acquire, Scan, Import New Object, Insert from eller Scanner. Hvis du er usikker på om programmet er kompatibelt, eller hvis du ikke vet hva programmet heter, kan du se i hjelpen eller dokumentasjonen for programmet.
Når du skanner fra et TWAIN-kompatibelt program, kan HP Scan-programmet starte automatisk. Hvis HP Scan-programmet starter, kan du gjøre endringer mens du forhåndsviser bildet. Hvis programmet ikke starter automatisk, går bildet til det TWAIN-kompatible programmet umiddelbart.
Start skanningen fra det TWAIN-kompatible programmet. Se i hjelpen eller dokumentasjonen for programmet hvis du vil ha informasjon om hvilke kommandoer og trinn som skal brukes.

Skanne fra et WIA-kompatibelt program

WIA er en annen måte å skanne et bilde direkte inn i et program på. WIA bruker Microsoft-programvare til skanning i stedet for HP Scan-programvaren.
Vanligvis er et program WIA-kompatibelt hvis det har kommandoer som Picture / From Scanner or Camera på menyene Insert eller File. Hvis du er usikker på om programmet er WIA-kompatibelt, kan du se i hjelpen eller dokumentasjonen for programmet.
Start skanningen fra det WIA-kompatible programmet. Se i hjelpen eller dokumentasjonen for programmet hvis du vil ha informasjon om hvilke kommandoer og trinn som skal brukes.
- eller -
I Kontrollpanel i Windows dobbeltklikker du på produktikonet i mappen Kameraer og skannere (ligger i mappen Maskinvare og lyd på Windows Vista og Windows 7). Dette åpner standardveiviseren for Microsoft WIA, som du kan bruke til å skanne til en fil.

Skanne ved å bruke OCR-programvare (optisk tegngjenkjenning)

Du kan importere den skannede teksten til tekstbehandlingsprogrammet du foretrekker for redigering, ved å åpne HP Scan-programvaren og velge snarveien Lagre som redigerbar tekst (OCR).
Du kan også bruke tredjeparts OCR-programvare. Readiris OCR-programmet er inkludert på en separat CD som leveres sammen med produktet. Hvis du vil bruke Readiris-programmet, installerer du det fra den riktige programvare-CD-platen og følger instruksjonene i nettbaserte hjelpen.

Avbryte en skannejobb

Bruk en av fremgangsmåtene nedenfor til å avbryte en skannejobb.
 • Velg Avbryt -knappen på produktets kontrollpanel.
 • Velg og slett jobben fra statuslinjen etter at tidsutkoblingen inntreffer.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...