hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Håndtere blekkpatroner

Hvis blekkpatronen blir brukt, oppbevart og overvåket riktig, kan det bidra til å sikre utskrifter av høy kvalitet.

Endre innstillinger for blekkpatroner

Skrive ut når en blekkpatron har nådd slutten av den beregnede levetiden

Rekvisitarelaterte varselmeldinger vises på produktets kontrollpanel.
 • Meldingen <Rekvisita> har for lite blekk, der <rekvisita> er blekkpatronen, vises når en blekkpatron nærmer seg slutten av brukstiden. Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en erstatningspatron for hånden.
 • Meldingen Svært lite <rekvisita> vises når blekkpatronen er nær slutten av den beregnede brukstiden. Ha en erstatningsblekkpatron for hånden.
 • Meldingen <rekvisita> mangler blekk vises når blekkpatronen er tom.
merknad:
Selv om bruk av Fortsett-innstillingen tillater utskrift etter "Svært lite"-meldingen uten å bytte patronen, vil produktet avslutte før det oppstår utskriftsproblemer.

Endre innstillingene for varsling av lavt blekknivå fra kontrollpanelet

Du kan når som helst aktivere eller deaktivere standardinnstillingene, og du trenger ikke å aktivere dem igjen når du setter inn en ny blekkpatron.
 1. Berør Oppsett-knappen på startskjermbildet til kontrollpanelet.
 2. Berør Enhetsoppsett-menyvalget.
 3. Berør menyvalget Nivå for blekkadvarsel.
 4. Velg blant disse alternativene:
  • Velg Automatisk for å beholde standardvarslingen for lite blekk.
  • Velg Egendefinert for å angi hvilket blekknivå som skal utløse en advarsel om lavt blekknivå

Skrive ut i Generelt kontor-modus

Generelt kontor-utskriftsmodusen bruker mindre blekk, noe som kan forlenge blekkpatronens levetid.
 1. Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut.
 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. Velg Generelt kontor fra nedtrekkslisten Utskriftskvalitet.

Lagre og resirkulere rekvisita

Resirkulere rekvisita

Gå til www.hp.com/recycle for å få informasjon om gjenvinning og for å bestille frankerte etiketter og resirkuleringskonvolutter eller -esker.

Lagring av blekkpatroner

Ikke tablekkpatronen ut av innpakningen før du skal bruke den.

HPs retningslinjer for blekkpatroner som ikke er produsert av HP

Hewlett-Packard Company anbefaler ikke bruk av blekkpatroner som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikerte.
merknad:
Skader som oppstår som følge av bruk av en skriverkassett som ikke er fra HP, dekkes ikke av HPs garanti- og serviceavtaler.

HPs nettsted mot forfalskning

Hvis du installerer en HP-skriverkassett og får en melding om på kontrollpanelet om at kassetten ikke er brukt eller forfalsket, går du til www.hp.com/go/anticounterfeit. HP vil hjelpe deg med tiltak for å løse problemet.
Hvis du opplever følgende, kan det hende at blekkpatronen ikke er en ekte HP-blekkpatron:
 • Statussiden for rekvisita viser at det er installert brukt eller forfalsket rekvisita.
 • Du har mange problemer med blekkpatronen.
 • Kassetten ser annerledes ut enn den vanligvis gjør (innpakningen er for eksempel annerledes enn HP-innpakningen).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...