hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Sikkerhetskopiere, redigere og gjenopprette Windows-registeret (Windows 10, 8)

Dette dokumentet gjelder HP-datamaskiner med Windows 10 eller 8.
Registeret er en database i Windows. Den inneholder viktig informasjon om systemets maskinvare, installerte programmer og innstillinger og profilene til alle brukerkontoene på datamaskinen. Windows leser og oppdaterer informasjonen i registeret ofte.
Programvare oppdaterer vanligvis endringer i registeret automatisk. Du bør ikke foreta endringer i registeret uten at det er nødvendig. Hvis registerfilene endres på feil måte kan det føre til at Windows slutter å virke eller til at Windows rapporterer feil informasjon.
Du må bare foreta endringer når de kommer fra en pålitelig kilde, og du må alltid ta en sikkerhetskopi av registeret før du foretar endringer.
  forsiktig:
Feil i en registeroppføring kan forårsake alvorlige systemproblemer eller hindre at maskinen starter opp. Hvis du må redigere registeret for å løse et problem, må du alltid ta sikkerhetskopi ved å følge instruksjonene i trinn 1 nedenfor: Ta sikkerhetskopi av Windows-registeret. Hvis registeret er skadet på grunn av endring og det ikke har blitt sikkerhetskopiert, kan det hende at den eneste løsningen er en systemgjenoppretting.
I dette dokumentet finner du forklaring på hvordan du oppretter en sikkerhetskopi av Windows-registeret, redigerer det og gjenoppretter det hvis noe går galt.
merknad:
For business-PCer, hvis endringer tilbakestille etter omstart eller elementer er utilgjengelig eller gråskalerte ut, måler kan har blitt sette på plass til å administrere retningslinjer for PC-er-sikkerhet. Sjekk med bedriften din IT-avdelingen eller din lokale IT service for å få en forklaring.

Trinn 1: Ta sikkerhetskopi av Windows-registeret

Du må logge på som administrator for å utføre disse trinnene. Hvis du ikke er logget på som administrator, kan du bare gjøre endringer på den brukerkontoen som er åpen.
Du må ta en sikkerhetskopi av registeret før du utfører endringer på en registernøkkel eller på en undernøkkel. Du kan angi hvor du vil lagre sikkerhetskopien, som for eksempel i en mappe på harddisken eller på en flyttbar lagringsenhet. Hvis du har gjort endringer som du vil gjøre om, importerer du sikkerhetskopien.
merknad:
Avhengig av versjonen av Windows kan grafikk i dette dokumentet være noe forskjellig fra det du ser på datamaskinen. Informasjon og innhold i hvert vindu er det samme men rammen kan se litt annerledes ut.
Bruk følgende fremgangsmåte til å sikkerhetskopiere hele Windows-registeret:
 1. I Windows søker du etter og åpner regedit.
 2. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller om å bekrefte endringer på datamaskinen, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Registerredigering åpnes.
 3. Hvis du vil sikkerhetskopiere hele registeret, klikker du på Datamaskin.
  Hvis du vil sikkerhetskopiere en spesiell nøkkel eller undernøkkel, klikker du på nøkkelen eller undernøkkelen som du vil sikkerhetskopiere.
  Figur : Registerredigering.
  Bilde av vinduet Registerredigering.
 4. Klikk på Fil og deretter på Eksporter.
 5. Skriv inn et navn på sikkerhetskopifilen, og lagre den der du ønsker.
 6. Klikk på Lagre.

Trinn 2: Redigere registeret (avansert)

Registerredigering brukes til å vise og endre innstillinger i systemregisteret. Systemregisteret inneholder informasjon om hvordan datamaskinen din kjører. Windows bruker denne informasjonen, og oppdaterer den når du gjør endringer på datamaskinen. Slike endringer kan være å installere et nytt program, opprette en brukerprofil eller legge til ny maskinvare. I Registerredigering kan du vise registermapper, filer og innstillinger for hver registerfil.
Å redigere registeret minner mye om å arbeide med filer i Filutforsker. Du kan bla gjennom til en plassering i registeret og legge til, gi nytt navn og endre data eller slette nøkler og verdier.
De følgende trinnene viser et eksempel på hvordan du legger til, endrer, finner og sletter elementer i registeret. Bruk lignende fremgangsmåte til å redigere registeret.

Legge til en nøkkel

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en registernøkkel.
 1. I Windows søker du etter og åpner regedit.
 2. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller om å bekrefte endringer på datamaskinen, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Registerredigering åpnes.
 3. Klikk på pilen ved siden av HKEY_CURRENT_USER.
 4. Høyreklikk på HKEY_CURRENT_USER, velg Ny, og klikk deretter på Nøkkel.
  Det kommer frem en ny nøkkel som ser ut som en mappe.
 5. Skriv inn AAAAA som navn for den nye nøkkelen, og trykk deretter på Enter.
  Nå er det opprettet en ny registernøkkel.

Legge et verdinavn til nøkkelen

Bruk følgende fremgangsmåte til å legge en verdi til nøkkelen du har opprettet.
 1. Høyreklikk på nøkkelen med navnet AAAAA, velg Ny, og klikk deretter på Strengverdi.
 2. Skriv inn BBBBB som det nye verdinavnet, og trykk deretter på Enter.
  Nå har du lagt en verdi til en nøkkel.

Legge data til et verdinavn

Bruk fremgangsmåten i denne delen til å endre registerelementet som du opprettet i forrige del.
 1. Høyreklikk på verdien BBBBB, og velg deretter Endre.
 2. Skriv inn CCCCC som verdidata og klikk deretter på OK.
  Nå har du lagt data til en registerverdi. Denne metoden kan du også bruke til å endre eksisterende data.

Finne et registerelement

Bruk fremgangsmåten i denne delen til å finne registerelementet som du endret i forrige del.
 1. Klikk på pilen ved siden HKEY_CURRENT_USER for å lukke grenen med registernøkler.
 2. Klikk på Datamaskin i registervinduet.
 3. Klikk på Rediger, og deretter på Søk.
 4. Skriv inn CCCCC i boksen Søk etter.
 5. Kontroller at du har valgt Nøkler, Verdier og Data, og klikk på knappen Søk etter neste.
  Figur : Søk i registeret
  Bilde av vinduet Søk der Nøkler, Verdier og Data er valgt
  Registerredigering søker gjennom registeret, stopper og merker verdien BBBBB.
 6. Dobbelklikk på BBBBB for å åpne den og se verdidataene CCCCC.
  Nå har du søkt i registeret og funnet verdidataene CCCCC.

Slette et registerelement

Bruk fremgangsmåten i denne delen til å slette registerelementet som du opprettet tidligere.
 1. Høyreklikk på nøkkelen med navnet AAAAA og klikk deretter på Slett.
 2. Klikk på Ja for å bekrefte sletting av nøkkelen AAAAA, verdien BBBBB og verdidataene CCCCC.
  På denne måten kan du slette individuelle nøkler, verdier og verdidata.
    forsiktig:
  Husk at når du sletter en nøkkel, sletter du også alle underelementer nøkkelen inneholder.
  Nå er en registernøkkel og dens verdier slettet fra registeret.

Trinn 3: Gjenopprette et register som er lagret

Hvis systemet blir ustabilt, maskinvare slutter å virke eller programvare slutter å virke etter at du har redigert registeret, må du bruke følgende fremgangsmåte til å gjenopprette registeret fra en lagret sikkerhetskopi.
 1. I Windows søker du etter og åpner regedit.
 2. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller om å bekrefte endringer på datamaskinen, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Registerredigering åpnes.
 3. Velg Datamaskin.
 4. Klikk på Fil og deretter på Importer.
 5. Bla gjennom til registerfilen som er lagret.
 6. Velg filen, og klikk deretter på Åpne.
 7. Start datamaskinen på nytt når registeret er ferdig å importere.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...