hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PC-er - bruke Microsoft Systemgjenoppretting (Windows 10, 8)

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 10 og 8.
Dette dokumentet forklarer hvordan du bruker og feilsøker systemgjenopprettingsfunksjonen i Windows 10 og Windows 8.
For bedriftsdatamaskiner, hvis alternativer ikke er aktivert eller ikke gjenopprettes som forventet, kan du kontakte bedriftens IT-avdeling eller din lokale IT-avdeling, ettersom datamaskinens administratorrettigheter kan overstyres av restriksjoner for globalt policyobjekt (GPO).

Om systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting er et program som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 10 og Windows 8. Systemgjenoppretting oppretter automatisk gjenopprettingspunkter, et minne av systemfilene og innstillingene på datamaskinene på et spesielt tidspunkt. Du kan også opprette et systemgjenopprettingspunkt selv. Når du så bruker Systemgjenoppretting til å gjenopprette datamaskinen til et tidspunkt før problemene oppsto, stiller Systemgjenoppretting datamaskinen tilbake til disse filene og innstillingene på gjenopprettingspunktet. Dine personlige filer og dokumenter påvirkes ikke.
Hvis gjenopprettingen ikke løser problemet, eller hvis problemet blir verre, kan systemgjenopprettingen angres.
merknad:
Avhengig av Windows-versjonen din kan en del av illustrasjonene og informasjonen i dette dokumentet og videoene det er koblet til, være annerledes.

Ulikheter mellom Systemgjenoppretting og HP Recovery Manager.

Noen ganger forveksles Microsofts systemgjenoppretting med HPs Recovery Manager-programvare.
 • Systemgjenoppretting gir deg mulighet til å endre et utvalg av Microsoft Windows systemfiler til en konfigurasjon som eksisterte på et gitt tidspunkt. Ingen personlige datafiler, som e-post, dokumenter eller bilder går tapt eller blir endret.
 • HP Recovery Manager gir deg muligheten til å gjenopprette hele programvarekonfigurasjonen på datamaskinen til det opprinnelige fabrikkoppsettet. Den reinstallerer det opprinnelige operativsystemet (som Windows) og fjerner all annen programvare og personlige datafiler. Når gjenopprettingen er fullført, er bare den programvaren som opprinnelig fulgte med datamaskinen, som er tilgjengelig. Du må reinstallere ekstra programvare og personlige filer som du har sikkerhetskopiert.
Når det plutselig oppstår et problem med datamaskinen, må du først prøve å løse problemet med en systemgjenoppretting før du utfører komplett gjenoppretting med HP Recovery Manager.

Aktivere Systemgjenoppretting

Microsoft Systemgjenoppretting er aktivert som standard på de fleste, om ikke alle, HP-datamaskiner som leveres med Windows. Men Microsoft Systemgjenoppretting kan deaktiveres og kan skape problemer hvis du prøver å gjenopprette fra et tidligere tidspunkt. Bruk følgende fremgangsmåte for å forsikre deg om at Systemgjenoppretting er aktivert.
 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle åpne programmer.
 2. Søk i Windows etter gjenoppretting, og åpne deretter Opprett et gjenopprettingspunkt fra resultatlisten.
  Opprette et gjenopprettingspunkt
  Systemegenskaper åpner med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. I fanen Systembeskyttelse velger du harddisken din og klikker på Konfigurer.
   Vinduet Systemegenskaper
  Vinduet Systembeskyttelse for lokal disk åpnes.
 4. Klikk på Aktiver systembeskyttelse, og klikk deretter på OK.
  Vinduet Systembeskyttelse for lokal disk, med Aktiver systembeskyttelse og OK merket

Opprette et gjenopprettingspunkt

Windows oppretter gjenopprettingspunkter med jevnlige, planlagte mellomrom, og før mange programvareinstallasjoner. Bruk følgende fremgangsmåte hvis du vil opprette et gjenopprettingspunkt manuelt.
 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle åpne programmer.
 2. Søk i Windows etter gjenoppretting, og åpne deretter Opprett et gjenopprettingspunkt fra resultatlisten.
  Opprette et gjenopprettingspunkt
  Systemegenskaper åpner med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. I kategorien Systembeskyttelse klikker du på Opprett.
  Vinduet Systemegenskaper
  Vinduet Opprette et gjenopprettingspunkt åpnes.
 4. I tekstboksen skriver du inn et navn som beskriver gjenopprettingspunktet, slik at du kan huske når det ble opprettet. Klikk deretter på Opprett.
  Vinduet Opprett et gjenopprettingspunkt i Systembeskyttelse
  Datamaskinen oppretter gjenopprettingspunktet.
  Vinduet Systembeskyttelse som viser en fremdriftsindikator for opprettelse av et gjenopprettingspunkt
 5. Når det vises et vindu som bekrefter at gjenopprettingspunktet ble opprettet, klikker du på Lukk.
  Bekreftelsesmeldingen i vinduet Systembeskyttelse

Gjenopprette datamaskinen når Windows starter som normalt

Hvis datamaskinen din slutter å virke som den skal, kan du gjenopprette den til et tidligere tidspunkt der den virket som normalt. Bruk denne fremgangsmåten når du skal gjenopprette datamaskinens konfigurasjon.

Denne videoen viser hvordan du gjenoppretter datamaskinen når Windows starter opp som normalt

 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle åpne programmer.
 2. Søk i Windows etter gjenoppretting, og åpne deretter Opprett et gjenopprettingspunkt fra resultatlisten.
  Opprette et gjenopprettingspunkt
  Systemegenskaper åpner med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. I fanen Systembeskyttelse klikker du på Systemgjenoppretting.
  Velge Systemgjenoppretting i kategorien Systembeskyttelse
  Vinduet Systemgjenoppretting åpnes.
 4. Klikk på Neste.
  Vinduet Systemgjenoppretting med Neste merket med rød sirkel
 5. Klikk på Gjenopprettingspunkt du vil bruke, og klikk deretter på Neste.
  Bekreftelsesvinduet åpnes.
 6. Klikk på Fullfør for å gjenopprette datamaskinen din til et tidligere punkt.
  Vinduet Bekreft gjenopprettingspunktet i Systemegenskaper, med Fullfør valgt
 7. Ikke avbryt systemgjenopprettingen når den starter. Dette kan ødelegge harddisken din og skape flere problemer. Klikk på Ja i advarselen som vises.
  Advarselen som vises før en systemgjenoppretting starter
 8. Systemgjenoppretting stiller datamaskinens konfigurasjon tilbake til et tidligere tidspunkt, og starter den på nytt.

Gjenopprette datamaskinen når Windows ikke starter opp som normalt

Bruk følgende fremgangsmåte til å gjenopprette datamaskinen når Windows ikke åpnes på vanlig måte.

Denne videoen viser hvordan du gjenoppretter PC-en når Windows ikke starter opp som normalt

 1. Slå datamaskinen helt av og vent i minst fem sekunder.
 2. Slå på maskinen, og trykk på F11gjentatte ganger, cirka en gang i sekundet, til innlastingsskjermbildet for Windows vises.
 3. Hvis det åpnes et skjermbilde for valg av språk, velger du ønsket språk for å fortsette.
 4. I skjermbildet Velg tastaturoppsett velger du tastaturoppsettet som samsvarer med tastaturtypen.
  Skjermbildet Velg tastaturoppsett
 5. I skjermbildet Velg et alternativ klikker du på Feilsøking.
  Skjermbildet Velg et alternativ med Feilsøking valgt
 6. I skjermbildet Feilsøking klikker du på Avanserte alternativer.
  Skjermbildet Feilsøking med Avanserte alternativer valgt
 7. I skjermbildet Avanserte alternativer klikker du på Systemgjenoppretting.
  Skjermbildet Avanserte alternativer med Systemgjenoppretting valgt
 8. Klikk på Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10 som måloperativsystem.
  Skjermbildet Systemgjenoppretting med et måloperativsystem valgt
  Vinduet Systemgjenoppretting åpnes.
 9. Klikk på Neste.
  Vinduet Systemgjenoppretting med Neste merket med rød sirkel
 10. Klikk på Gjenopprettingspunkt du vil bruke, og klikk deretter på Neste.
  Vinduet Bekreft gjenopprettingspunkt åpnes.
 11. Klikk på Fullfør for å gjenopprette datamaskinen din til et tidligere punkt.
  Skjermbildet Bekreft gjenopprettingspunktet med Fullfør merket med rød sirkel
 12. Ikke avbryt systemgjenopprettingen når den starter. Dette kan ødelegge harddisken din og skape flere problemer. Klikk på Ja i advarselen som vises.
  Advarselen som vises før en systemgjenoppretting starter
 13. Systemgjenoppretting stiller datamaskinens konfigurasjon tilbake til et tidligere tidspunkt, og starter den på nytt.

Angre en systemgjenoppretting

Bruk følgende fremgangsmåte til å angre gjenopprettingen og sette filer og programmer på datamaskinen din tilbake slik de var før du brukte systemgjenoppretting.

Denne videoen viser hvordan du angrer en systemgjenoppretting i Windows 8

 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle åpne programmer.
 2. Søk i Windows etter gjenoppretting, og åpne deretter Opprett et gjenopprettingspunkt fra resultatlisten.
  Opprette et gjenopprettingspunkt
  Systemegenskaper åpner med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. I fanen Systembeskyttelse klikker du på Systemgjenoppretting.
  Vinduet Systemegenskaper
  Vinduet Systemgjenoppretting åpnes.
 4. Velg Angre Systemgjenoppretting, klikk deretter på Neste.
  Skjermbildet for å angre systemgjenoppretting, med Neste valgt
 5. Bekreft at dato og klokkeslett er riktig, og klikk deretter på Fullfør.
  Skjermbildet Bekreft gjenopprettingspunktet, med Fullfør valgt
 6. Ikke avbryt systemgjenopprettingen når den starter. Dette kan ødelegge harddisken din og skape flere problemer. Klikk på Ja i advarselen som vises.
  Advarselen som vises før en systemgjenoppretting starter
 7. Systemgjenoppretting gjør om gjenopprettingen og starter på nytt.

Slett gjenopprettingspunkter

Du kan slette gjenopprettingspunkter på systemet for å midlertidig skape mer ledig plass på datamaskinen. Du kan slette alle gjenopprettingspunkter eller alle unntatt det nyeste gjenopprettingspunktet. Du kan ikke slette alle unntatt et bestemt gjenopprettingspunkt som ikke er det nyeste. Den ledige plassen blir oppbrukt igjen når datamaskinen oppretter nye gjenopprettingspunkter.
merknad:
Når du sletter gjenopprettingspunkter, vil datamaskinen også slette tidligere versjoner av filer.

Slette alle gjenopprettingspunkter

Følg denne fremgangsmåten for å slette alle gjenopprettingspunkter for systemet på datamaskinen.
 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle åpne programmer.
 2. Søk i Windows etter gjenoppretting, og åpne deretter Opprett et gjenopprettingspunkt fra resultatlisten.
  Opprette et gjenopprettingspunkt
  Systemegenskaper åpner med fanen Systembeskyttelse valgt.
 3. Klikk på Systembeskyttelsen under Systemgjenoppretting for å vise alle gjenopprettingspunkter. Klikk deretter på Neste.
  Klikk på Systemgjenoppretting
 4. Det vises en liste over alle gjenopprettingspunktene. Kontroller at dette er gjenopprettingspunkter du vil slette, og klikk deretter på Cancel for å lukke vinduet.
  Liste over gjenopprettingspunktene
 5. I kategorien Systembeskyttelse klikker du på Konfigurer.
   Vinduet Systemegenskaper
 6. I vinduet Systembeskyttelse klikker du på Slett ved siden av Slett alle gjenopprettingspunkter for denne stasjonen.
  Slett alle gjenopprettingspunkter for denne stasjonen
 7. Når du blir bedt om det, klikker du på Fortsett.
  merknad:
  Når du har slettet gjenopprettingspunktene, kan ikke du gjenopprette dem.
  Fortsett

Slette alle unntatt det nyeste gjenopprettingspunktet

Følg denne fremgangsmåten for å slette alle unntatt det nyeste gjenopprettingspunktet
 1. På oppgavelinjen på skrivebordsskjermen klikker du på Filutforsker.
  Filutforsker
 2. Klikk på Denne PC-en, høyreklikk på C: og velg deretter Egenskaper.
  Vis egenskaper for C:-stasjonen
 3. I Egenskaper-vinduet klikker du på Diskopprydding.
  Egenskaper med Diskopprydding valgt
 4. I vinduet for Diskopprydding klikker du på Rydd opp i systemfiler.
  Velge alternativet for å rydde opp i systemfiler
 5. I vinduet Diskopprydding klikker du på Flere alternayiver og deretter på Rydd opp i Systemgjenoppretting og skyggekopier-området.
  Rengjøring av systemgjenopprettingsfiler
 6. Når du blir bedt om det, klikker du på Slett.
  merknad:
  Når du har slettet gjenopprettingspunktene, kan ikke du gjenopprette dem.
  Er du sikker på at du vil slette med Slett valgt

Hva du skal gjøre når Systemgjenoppretting ikke fungerer

Bruk følgende fremgangsmåten hvis systemgjenoppretting ikke kan opprette et gjenopprettingspunkt eller gjenoppretting ikke fungerer.

Trinn 1: Deaktiver virusskanningsbeskyttelse

Programvare som skanner etter skadelig programvare, kan ha innebygde beskyttelsessystemer som hindrer at andre programvarer kan endre struktur - også Systemgjenoppretting. Når Systemgjenoppretting ikke kan bruke filene i skanningsprogramvaren, fungerer ikke Systemgjenoppretting og følgende melding vises:
Feilmelding for Systemgjenoppretting
For at gjenoppretting av systemet skal bli vellykket, må du midlertidig deaktivere virusskanningog den innebygde beskyttelsen. Deretter følger du instruksjonene nedenfor.

Denne videoen viser hvordan du deaktiverer virusskannebeskyttelse i Windows 8

De fleste antivirusprogrammene har et ikon i systemstatusfeltet. I så fall bytter du til skrivebordsvisning og høyreklikker på antivirusprogrammets ikon i systemfeltet for å finne alternativer som du kan bruke til midlertidig å deaktivere virusskanning eller virusbeskyttelse. Det er en god idé å koble fra alle nettverkskabler og koble fra Internett mens virusbeskyttelsen er deaktivert.

Trinn 2: Aktivere Systemgjenoppretting

Hvis Systemgjenoppretting ikke fungerer, må du bruke følgende fremgangsmåte for å sikre at Systemgjenoppretting er aktivert og kjører.
 1. Lagre alle åpne filer og lukk alle åpne programmer.
 2. Søk i Windows etter gjenoppretting, og åpne deretter Opprett et gjenopprettingspunkt fra resultatlisten.
 3. I Systemegenskaper i Systembeskyttelse-fanen velger du din harddisk og klikker på Konfigurer.
   Vinduet Systemegenskaper
  Vinduet Systembeskyttelse for lokal disk åpnes.
 4. Klikk på Aktiver systembeskyttelse, og klikk deretter på OK.
  Vinduet Systembeskyttelse for lokal disk, med Aktiver systembeskyttelse valgt og OK valgt

Trinn 3: Opprette et gjenopprettingspunkt

Hvis det ikke finnes noe gjenopprettingspunkt på datamaskinen, kan ikke systemgjenoppretting fullføres. Feilen Ingen gjenopprettingspunkter er opprettet på datamaskinens systemstasjon vises.
Feilmeldingen som vises når ingen gjenopprettingspunkt er opprettet på datamaskinen
Denne meldingen angir også at det ikke finnes data å gjenopprette fra, og du kan ikke gjenopprette til et tidligere tidspunkt. Det kan imidlertid opprette et gjenopprettingspunkt fra det gjeldende systemet og gjenopprette med systemfilene som for øyeblikket er på datamaskinen. Å gjøre det kan løse flere problemer i forbindelse med å gjenopprette filstrukturen på nytt. Følg instruksjonene i avsnittet Opprett et gjenopprettingspunkt for å opprette et gjenopprettingspunkt.

Trinn 4: Start Systemgjenoppretting fra oppstartsskjermbildet

Følg instruksjonene i delen Gjenopprette datamaskinen når Windows ikke starter opp som normalt for å gjenopprette datamaskinen utenfor det normale Windows-operativsystemmiljøet.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...