hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PCer - Avinstallere programvare (Windows 10, 8)

Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-PCer med Windows 10 eller 8.
Dette dokumentet forklarer hvordan du fjerner programvare, slår Windows-funksjoner av eller på og hvordan du avinstallerer programmer fra Registerredigering.

Fjerne programvare

Slik fjerner du programvarer og programvarekomponenter fra datamaskinens harddisk:
 1. I Windows søker du etter og åpner Programmer og funksjoner.
 2. I vinduet Avinstaller et program velger du programmet du vil fjerne fra listen. Klikk deretter på Avinstaller eller Avinstaller/endre over programlisten.
  Figur : Velg og avinstaller unødvendige programmer
  Bilde som viser Avinstaller/endre
 3. Les og følg eventuelle meldinger som vises mens programvaren fjernes fra datamaskinen.

Slå en Windows-funksjon på eller av

Enkelte Windows-programmer er ikke oppført i vinduet Avinstaller et program. Hvis programmet du ønsker å avinstallere, ikke er oppgitt i vinduet Avinstaller et program, kan du bruke alternativet Slå Windows-funksjoner på eller av i den venstre delen av vinduet Programmer.
 1. I Windows søker du etter og åpner Programmer og funkjsoner.
 2. Klikk på Slå Windows-funksjoner på eller av til venstre i vinduet.
  Vinduet Windows-funksjoner åpnes.
 3. For å slå på en Windows-funksjon velger du avmerkingsboksen ved siden av. Klikk deretter på OK.
  For å slå av en Windows-funksjon fjerner du avmerkingen. Klikk deretter på OK.
  Figur : Windows-funksjoner
  Bilde av skjermbildet Windows-funksjoner

Avinstallere et program i Registerredigering (avansert)

Følg disse trinnene kun hvis programvaren ikke er oppgitt i vinduet Avinstaller et program eller Windows-funksjoner.
  forsiktig:
Prosedyren nedenfor innebærer redigering av Windows-registret. Feil redigering av registeret kan føre til at Windows ikke kan starte. Ta en sikkerhetskopi av registeret før du følger trinnene nøye.
 1. Sikkerhetskopier registeret. Mer informasjon finnes i Sikkerhetskopiere, redigere og gjenopprette Windows-registeret (Windows 10, 8) (på engelsk).
 2. I Windows søker du etter og åpner Regedit.
 3. Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller om å bekrefte endringer på datamaskinen, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse.
  Figur : Registerredigering.
  Vinduet Registerredigering
 4. Når registeret har blitt sikkerhetskopiert, klikker du på den lille trekanten ved siden av følgende nøkkelnavn i det venstre feltet i Registerredigering:
  • HKEY LOCAL MACHINE
  • SOFTWARE
  • MICROSOFT
  • WINDOWS
  • CURRENT VERSION
  • UNINSTALL
 5. Velg den første nøkkelen under nøkkelen Uninstall (Avinstaller), og se på nøkkelens ulike verdier i det høyre feltet. Se etter verdier som stemmer overens med navnet til programvaren du vil avinstallere.
 6. Gjør følgende avhengig av hva du finner:
  • Hvis nøkkelen du valgte under Uninstall (Avinstaller) stemmer overens med programvaren du vil avinstallere, går du videre til neste trinn for å avinstallere programvaren.
  • Hvis nøkkelen du valgte under Uninstall (Avinstaller), ikke stemmer overens med programvaren du forsøker å avinstallere, fortsetter du å velge nøkler til du finner riktig programvare.
 7. Når programvarenøkkelen er valgt, dobbeltklikker du UninstallString i det høyre feltet.
  Figur : Avinstaller programvare i Registerredigering
  Bilde av Registerredigering med valget UninstallString
 8. I vinduet Rediger streng velger du hele teksten i feltet Verdidata.
 9. Høyreklikk på den uthevede teksten og velg Kopier.
 10. Klikk på Avbryt og lukk deretter vinduet Registerredigering.
  Figur : Vinduet Rediger streng
  Bilde av vinduet Rediger streng som viser teksten i feltet Verdidata.
 11. Fra Windows, høyre-klikk på Start -knappen for å åpne dialogboksen Kjør.
 12. Høyreklikk i boksen Åpne: og velg Lim inn.
  UninstallString-verdidataene du kopierte tidligere, limes inn i feltet.
 13. Klikk på OK.
  Figur : Kjør UninstallString
  Bilde av dialogboksen Kjør med UninstallString-teksten i feltet Åpne
 14. Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...