hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Skuff 1

Skuffkapasitet og papirretning
Du forhindrer fastkjørt papir ved ikke å overfylle skuffen. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff. Legg i papir til under halvparten av det indikatoren for full skuff viser, hvis du bruker kort/smalt og tungt/glanset papir.
Kapasitet for skuff 1
Papirtype
Spesifikasjoner
Mengde
Papir
Område:
60 g/m2 til 220 g/m2
Maksimal bunkehøyde: 10 mm
Tilsvarer 100 ark på 75 g/m2
Konvolutter
Mindre enn 60 g/m2 til 90 g/m2
Opptil 10 konvolutter
Etiketter
Maksimum: 0,102 mm tykke
Maksimal bunkehøyde: 10 mm
Transparenter
Minimum: 0,102 mm tykke
Maksimal bunkehøyde: 10 mm
Opptil 50 ark
Glanset papir
Verdiområde:
105 g/m2 til 220 g/m2
Maksimal bunkehøyde: 10 mm
Opptil 50 ark
Papirretning for skuff 1
Papirtype
Bilderetning
Tosidig-modus
Slik legger du i papir
Forhåndstrykt eller brevhode
Stående
Ensidig utskrift
Forsiden ned
Øverste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Tosidig utskrift
Forsiden opp
Nederste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Liggende
Ensidig utskrift
Forsiden opp
Øverste del av arket mot forsiden av produktet
Figur : Papirretning
Tosidig utskrift
Forsiden opp
Øverste del av arket mot forsiden av produktet
Figur : Papirretning
Hullark
Stående eller liggende
Ensidig eller tosidig utskrift
Hull mot baksiden av produktet
Figur : Papirretning
Konvolutter
Langsiden av konvolutten mates inn i produktet først
Ensidig utskrift
Forsiden ned
Øverste del av arket mates inn i produktet først
Figur : Papirretning
Kortsiden av konvolutten mates inn i produktet først
Ensidig utskrift
Forsiden ned
Øverste del av arket mot baksiden av produktet
Figur : Papirretning
Legge papir i skuff 1
 1. Åpne skuff 1.
  Figur : Åpne skuff 1
 2. Trekk ut skuffeforlengeren.
  Figur : Dra ut forlengeren
 3. Brett ut skufforlengeren for å gi støtte til papiret, og åpne sideskinnene.
  Figur : Brett ut skuffeforlengeren
 4. Legg papir i skuffen med forsiden ned og den korte, øverste delen av arket først inn i produktet.
  Figur : Legg papir i skuffen
 5. Kontroller at papiret passer under tappene på papirskinnen og ikke går over nivåindikatorene for full skuff.
  Figur : Nivåindikatorer
 6. Juster sideskinnene slik at de så vidt berører papirbunken uten å bøye papiret.
  Figur : Juster papirførerne
Skrive ut konvolutter
Hvis programvaren ikke formaterer en konvolutt automatisk, angir du Liggende som papirretning i programmet eller skriverdriveren. Bruk følgende retningslinjer for å stille inn marger for avsenderadresse og adressat på konvoluttene Commercial nr. 10 eller DL:
Adressetype
Venstre marg
Toppmarg
Avsender
15 mm
15 mm
Adressat
102 mm
51 mm
Juster marginnstillingene tilsvarende for andre konvoluttstørrelser.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...