hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 and HP Color LaserJet Enterprise M750 - Økonomiske innstillinger

Skrive ut med EconoMode
Dette produktet har et EconoMode-alternativ som kan brukes til å skrive ut et utkast av dokumenter. Tonerforbruket er mindre ved bruk av EconoMode, noe som kan forlenge tonerkassettens levetid. Men utskriftskvaliteten kan også bli redusert når du bruker EconoMode.
HP anbefaler ikke konstant bruk av EconoMode. Hvis EconoMode brukes hele tiden, kan det hende at tonerinnholdet varer lenger enn de mekaniske komponentene i tonerkassetten. Hvis utskriftskvaliteten svekkes og ikke lenger er tilfredsstillende, bør du vurdere å bytte ut tonerkassetten.
  merknad:
Denne funksjonen er tilgjengelig med PCL 6-skriverdriveren til Windows. Hvis du ikke bruker den driveren, kan du aktivere funksjonen ved hjelp av HPs innebygde webserver.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. Merk av for EconoMode.
 5. Klikk på knappen OK for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper. Klikk på knappen OK i dialogboksen Skriv ut for å skrive ut jobben.
Optimalisere hastighet eller strømforbruk
Som standard holder produktet seg varmt mellom jobber. Dette optimaliserer hastigheten og fører til at den første siden i jobber skrives ut raskere. Du kan angi at produktet skal kjøle seg ned mellom jobber for å spare strøm.
 1. Trykk på Hjem på kontrollpanelet.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Administrasjon
  • Generelle innstillinger
  • Strøminnstillinger
  • Optimal hastighet/strømforbruk
 3. Velg alternativet du vil bruke, og trykk deretter på OK.
Angi dvalemodus
 1. Trykk på Hjem på kontrollpanelet.
 2. Åpne hver av følgende menyer:
  • Administrasjon
  • Generelle innstillinger
  • Strøminnstillinger
  • Innstillinger for dvaletid
 3. Åpne Dvalemodus / Auto av etter-menyen, og bruk deretter tastaturet for å angi tidspunkt. Trykk på OK-knappen.
 4. Åpne Dvalemodus / Auto av-tidtaker-menyen, og velg deretter alternativet Aktivert. Trykk på OK-knappen.
  merknad:
Standardtiden for dvalemodus er 45 minutter.
  merknad:
Når produktet er i dvalemodus, blinker lyset på av-/på-knappen.
Angi tidsskjema for dvale
  merknad:
Du må konfigurere innstillingene for dato og klokkeslett før du kan bruke funksjonen Tidsskjema for dvale.
 1. Trykk på Hjem på kontrollpanelet.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Administrasjon
  • Generelle innstillinger
  • Innstillinger for dato/klokkeslett
 3. Åpne menyen Dato/tid-format, og konfigurer følgende innstillinger:
  • Datoformat
  • Tidsformat
 4. Trykk på OK for å lagre endringene.
 5. Åpne Dato/tid-menyen, og konfigurer følgende innstillinger:
  • Dato
  • Tid
  • Tidssone
  Hvis du befinner deg i et område som bruker sommertid, merker du av for Juster for sommertid.
 6. Trykk på OK for å lagre endringene.
 7. Trykk på pil tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Administrasjon.
 8. Åpne følgende menyer:
  • Generelle innstillinger
  • Strøminnstillinger
  • Tidsskjema for dvale
 9. Trykk på alternativet Add (legg til), og velg deretter hendelsestypen som skal planlegges: Oppvåkning eller Dvalemodus.
 10. Konfigurer følgende innstillinger:
  • Tid
  • Hendelsesdager
 11. Trykk på OK for å lagre endringene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...