hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-PCer - Utføre HP Systemgjenoppretting (Windows 7)

Dette dokumentet er for HP- og Compaq-datamaskiner levert med Windows 7.
Dette dokumentet forklarer hvordan du tilbakestiller datamaskinen til fabrikkinnstillingene og er delt inn i avsnitt basert på de ulike metodene for systemgjenoppretting.
Sikkerhetskopier alle personlige filer, og les alle advarsler før du bruker systemgjenoppretting.
Hele gjenopprettingsprosessen kan ta 4-6 timer eller mer. Du får best resultat hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett. Datamaskinen starter på nytt flere ganger under prosessen. Ikke slå av datamaskinen eller avbryt gjenopprettingsprosessen før meldingen om å logge på Windows vises.

Typer systemgjenoppretting

Datamaskinen kan ha tre typer systemgjenoppretting eller bare to. Bruk den gjenopprettingstypen som løser problemet uten å gjøre flere endringer enn nødvendig.
 • Systemgjenoppretting: Dette alternativet formaterer systemstasjonen (vanligvis C:) på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt og installerer alle de opprinnelige maskinvaredriverne og -programvaren på nytt. Systemgjenoppretting påvirker ikke partisjoner som er opprettet av brukeren. Hvis det er to harddisker, vil systemgjenopprettingen bare endre harddisken med operativsystemet.
    forsiktig:
  Hvis størrelsen på operativsystempartisjonen (normalt C:) ble redusert til under en minimumsgrense, fjernes andre partisjoner som brukeren har opprettet, og lagrede data slettes.
 • Tilbakestille til fabrikkinnstillinger: Dette alternativet fjerner alle partisjonene, formaterer hele harddisken på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt og installerer alle de opprinnelige maskinvaredriverne og -programvaren på nytt. Dette alternativet gjenoppretter også den nødvendige gjenopprettingspartisjonen (vanligvis D:) og UEFI-partisjonen (vanligvis E:) og installerer den nødvendige programvaren på nytt.
  Gjenopprett fabrikkinnstillinger tilbakestiller all programvaren til datamaskinen til tilstanden på kjøpstidspunktet. Alle brukerendringer fjernes.
 • Minimert avbildningsgjenoppretting: Minimert avbildningsgjenoppretting finnes på mange av HPs bærbare PCer og fjerner alle partisjoner, formaterer hele harddisken på nytt, installerer det opprinnelige operativsystemet på nytt og installerer viktig HP-programvare (som HP Support Assistant og HP Recovery Manager) på nytt. Minimert avbildningsgjenoppretting installerer ikke demonstrasjonsprogrammer eller spill på nytt.

Gjenoppretting fra skrivebordet i Windows 7

Hvis Windows 7 åpnes på riktig måte, følger du denne fremgangsmåten for å starte systemgjenoppretting fra Start-menyen i Windows.
merknad:
Hvis Windows 7 ikke åpnes på riktig måte, kan du gå til Gjenoppretting fra oppstartskjermen (under oppstart av systemet) ELLER når man ikke kan starte opp påloggingsskjermen i dette dokumentet.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt skjermen, tastaturet, musen og strømledningen. Fjern media fra interne stasjoner, og fjern ny intern maskinvare.
 3. Slå på datamaskinen.
 4. Klikk på Start, klikk på Alleprogrammer, klikk på Recovery Managerog deretter på Recovery Manager igjen.
  Hvis du blir bedt om et administratorpassord eller -bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi bekreftelse. Hvis et vindu for kontroll av brukerkonto spør om du vil la programmet gjøre endringer på datamaskinen, velger du Ja.
  Gjenopprettingsbehandling
 5. Under Jeg trenger hjelp nå klikkerdu på Systemgjenoppretting.
 6. Gjenopprettingsbehandlingen spør om du vil gjenopprette datamaskinen til opprinnelig tilstand. Klikk på Jaog deretter på Neste.
  Bekreftelsesskjermbilde for Gjenopprettingsbehandling
 7. Datamaskinen starter på nytt. Hvis gjenopprettingspartisjonen på datamaskinen fungerer som den skal, vises Recovery Manager-vinduet.
  merknad:
  Hvis gjenopprettingspartisjonen på datamaskinen ikke fungerer som den skal, trenger du gjenopprettingsplater for å gjenopprette systemet. Følg instruksjonene i avsnittet Starte gjenopprettingen fra gjenopprettingsplater.
  Gjenopprettingsbehandling etter omstart
 8. Klikk på Systemgjenoppretting.
 9. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten å sikkerhetskopiere filenedine og klikker deretter på Neste. Fortsett til neste trinn.
 10. Klikk på OK i advarselen som vises.
 11. Når systemgjenopprettingen er fullført, klikker du på Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Gå gjennom konfigurasjonsskjermbildene, og vent til datamaskinen blir ferdig.
 12. Når konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 13. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenopprettingen.
 14. Installer programmer som ble lagt til etter at datamaskinen ble kjøpt, og legg til eventuelle sikkerhetskopierte filer.

Gjenoppretting fra oppstartsskjermen (under oppstart av systemet) ELLER når oppstarten ikke kommer frem til påloggingsskjermen

Hvis Windows 7 ikke åpnes på riktig måte, følger du denne fremgangsmåten for å gjenopprette datamaskinen:
merknad:
Hvis gjenopprettingspartisjonen på harddisken ikke fungerer som den skal, vil ikke denne metoden fungere, og det vises en feilmelding. Hvis feilmeldingen angir at Systemgjenoppretting ikke kan kjøres fra oppstartskjermen, trenger du gjenopprettingsplater for å gjenopprette systemet. Følg instruksjonene i avsnittet Starte gjenopprettingen fra gjenopprettingsplater.
 1. Slå av datamaskinen.
 2. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt skjermen, tastaturet, musen og strømledningen. Fjern media fra interne stasjoner, og fjern ny intern maskinvare.
 3. Slå på datamaskinen, og trykk gjentatte gangerF11, omtrent én gang per sekund, til Recovery Manager åpnes.
  Gjenopprettingsbehandling
 4. Under Jeg trenger hjelp nå klikkerdu på Systemgjenoppretting.
 5. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten å sikkerhetskopiere filenedine og klikker deretter på Neste. Fortsett til neste trinn.
 6. Klikk på OK i advarselen som vises.
 7. Når systemgjenopprettingen er fullført, klikker du på Fullfør for å starte datamaskinen på nytt. Gå gjennom konfigurasjonsskjermbildene, og vent til datamaskinen blir ferdig.
 8. Når konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 9. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenopprettingen.
 10. Installer programmer som ble lagt til etter at datamaskinen ble kjøpt, og legg til eventuelle sikkerhetskopierte filer.

Gjenoppretting fra gjenopprettingsplater

Følg disse trinnene for å gjenopprette datamaskinen med gjenopprettingsplater (CDer eller DVDer). Disse platene kan være et sett mottatt fra HPs kundestøtte, eller plater du har opprettet selv.
merknad:
HP sender ikke gjenopprettingsplater med datamaskiner, fordi gjenopprettingsprogramvaren ligger på harddisken. Du kan skaffe gjenopprettingsplater fra HPs kundestøtte eller bruke programmet Gjenopprettingsbehandling til å opprette ett sett med gjenopprettingsplater. HP anbefaler at du oppretter et sett med gjenopprettingsplater når du mottar datamaskinen, og lagrer dem på et trygt sted. Gjenopprettingsplater fra kundeservice kan bruke 4–6 timer på systemgjenoppretting, mens gjenopprettingsplater du oppretter selv, ofte er raskere. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter gjenopprettingsplater, kan du se Opprette gjenopprettingsplater eller lagre en gjenopprettingsavbildning på en USB-stasjon i Windows 7.
 1. Slå på datamaskinen, og sett deretter inn den første gjenopprettingsplaten.
 2. Trykk på strømbryteren for å slå av datamaskinen.
 3. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt skjermen, tastaturet, musen og strømledningen. Fjern media fra interne stasjoner, og fjern deretter all ny intern maskinvare.
 4. Slå på datamaskinen.
 5. Trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka en gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
 6. Valgene varierer noe avhengig av menytypen som vises på skjermen:
  • Hvis Select Boot Device vises, bruker du opp- og nedpilene til å velge CD/DVD-stasjon, og trykker Enter for å fortsette.
  • Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F9 for å åpne menyen. Bruk opp- eller ned-piltasten for å velge CD-/DVD-stasjon. Deretter trykker du på Enter.
   merknad:
   Det kan være mulig å velge mer enn én CD-/DVD-stasjon fra listen over enheter som datamaskinen kan startes fra. Velg i så fall én av CD-/DVD-stasjonene, og se om HP Recovery starter. Hvis gjenopprettingen ikke begynner, eller det vises en feilmelding om ikke-systemplate, starter du maskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen og gjenta disse trinnene for å velge en annen CD-/DVD-stasjon. Når gjenopprettingen starter, fortsetter du å følge trinnene.
 7. Det kan vises et vindu der du blir bedt om å velge om du vil kjøre Recovery Manager fra harddisken eller platen som er satt inn. Hvis dette vinduet vises, velger du Kjør program fra plateog klikker deretter på Neste.
 8. Velg et alternativ basert på hva slags gjenopprettingsplater du har:
  • Gjenopprettingsplater fra HPs kundestøtte:
   Velg et av følgende alternativer, avhengig av hva som vises på skjermen, og klikk på Neste.
   • Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill datamaskinen ved å slette hele stasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillinger.
   • Tilbakestill datamaskinen ved å slette hele stasjonen og gjenopprette fabrikkinnstillinger.
   Gjenopprettingsbehandling med gjenopprettingsplater fra HP
 9. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten å sikkerhetskopiere filenedine og klikker deretter på Neste. Fortsett til neste trinn.
 10. Klikk på OK i advarselen som vises.
 11. Les og responder på skjermbildene når de vises. Hvis et skjermbilde ber om en plate, setter du inn neste plate. I noen tilfeller må du sette inn samme plate flere ganger før du kan fortsette.
 12. Når systemet er gjenopprettet, fjerner du platen. Hvis platen ikke løses ut, trykker du på utløserknappen på PCen for å løse ut platen.
 13. Hvis det vises et Gjenoppretting fullført-skjermbilde, klikker du Fullfør.
  Hvis det vises et Filkopiering fullført-skjermbilde, klikker du på Neste.
 14. Avhengig av datamaskinmodellen vil datamaskinen slås av eller starte på nytt. Hvis datamaskinen slås av, venter du 5 sekunder og slår datamaskinen på igjen.
  merknad:
  Hvis du bruker gjenopprettingsplater fra HP, kan gjenopprettingsprosessen ta mer enn en time. Ikke avbryt gjenopprettingsprosessen. Gjenopprettingsprosessen er fullført når skjermbildet for installasjon av Windows vises.
 15. Fullfør Windows-installasjonen når skjermbildet vises.
 16. Når Windows-konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 17. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenopprettingen.
 18. Installer programmer som ble lagt til etter at datamaskinen ble kjøpt, og legg til eventuelle sikkerhetskopierte filer.

Oppstart fra gjenopprettings-USB-stasjon

Følg disse trinnene for å gjenopprette datamaskinen ved hjelp av en USB Flash-stasjon.
merknad:
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en gjenopprettingsavbildning på en USB Flash-stasjon, kan du se Opprette gjenopprettingsplater eller lagre en gjenopprettingsavbildning på en USB-stasjon i Windows 7.
 1. Slå på datamaskinen og sett USB-flashstasjonen inn i en USB-port.
 2. Start datamaskinen ved å trykke på av/på-knappen.
 3. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt skjermen, tastaturet, musen og strømledningen. Fjern media fra interne stasjoner, og fjern ny intern maskinvare.
 4. Trykk umiddelbart på Escape-tasten gjentatte ganger, cirka en gang i sekundet, til oppstartsmenyen åpnes.
 5. Valgene varierer noe avhengig av menytypen som vises på skjermen:
  • Hvis Select Boot Device vises, bruker du opp- eller ned-piltastene til å velge USB Storage Device, og trykker på Enter for å fortsette.
  • Hvis oppstartmenyen vises, trykker du på F9 for å åpne menyen. Bruk opp- eller ned-piltastene til å velge USB-stasjonen. Deretter trykker du på Enter for å fortsette.
  Velkomstskjermen til Gjenopprettingsbehandling
 6. Det kan vises et vindu der du blir bedt om å velge om du vil kjøre Gjenopprettingsbehandling fra harddisken eller stasjonen. Hvis dette vinduet vises, velger du USB-alternativet, og klikk deretter på Neste.
 7. Klikk systemgjenoppretting under Jeg trenger hjelp nå. På neste skjermbilde velger du Ja for å bekrefte at du vil gjenopprette datamaskinen til opprinnelig fabrikktilstand, og klikk deretter Neste for å fortsette.
  Bekreft gjenoppretting av datamaskinen
 8. Når Systemgjenoppretting ber deg sikkerhetskopiere filer, velger du et alternativ:
  • Hvis du allerede har sikkerhetskopiert eller ikke vil sikkerhetskopiere, velger du Gjenopprett uten å sikkerhetskopiere filenedine og klikker deretter på Neste. Fortsett til neste trinn.
 9. Klikk på Neste. Det vises en melding om at alle enheter må kobles fra PCen. Kontroller at alle enheter, unntatt gjenopprettingsstasjonen, er frakoblet, og klikk deretter på OK.
 10. Les og svar på skjermbildene som vises. Etter systemgjenoppretting vises en melding om dette.
 11. Ta USB-enheten ut av USB-porten.
 12. Klikk på Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.
 13. Avhengig av datamaskinmodellen vil datamaskinen slås av eller starte på nytt. Hvis datamaskinen slås av, venter du 5 sekunder og slår datamaskinen på igjen.
 14. Fullfør Windows-installasjonen når skjermbildet vises.
 15. Når Windows-konfigurasjonen er ferdig, slår du av maskinen, kobler til eksterne enheter, og slår på maskinen.
 16. Oppdater og beskytt datamaskinen før du bruker den. Installer virus- og beskyttelsesprogrammer som var installert før systemgjenopprettingen.
 17. Installer programmer som ble lagt til etter at datamaskinen ble kjøpt, og legg til eventuelle sikkerhetskopierte filer.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...