hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775, HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Stable-/stifteenhet (kun modellene z og z+)

Innføring

Stifte-/stableenheten kan stifte jobber med opptil 30 ark med papir på 75 g/m2. Den kan stable opptil 500 ark. Stifteenheten kan stifte følgende størrelser:
 • A3 (stående papirretning)
 • A4
 • B4 (stående papirretning)
 • B5 (liggende papirretning)
 • Ledger (stående papirretning)
 • Legal (stående papirretning)
 • Letter
Papirvekten kan være fra 60 til 120 g/m2. Tyngre papir kan ha en stiftegrense på færre enn 30 ark.
Hvis jobben består av bare ett ark, eller hvis den består av flere enn 30 ark, vil produktet sende jobben til skuffen, men det vil ikke stifte jobben.
Stifteenheten støtter bare papir. Du må ikke prøve å stifte andre typer utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, transparenter eller etiketter.
Hvis du vil konfigurere standardplasseringen der produktet setter stiftene på sidene, følger du fremgangsmåten i neste del.

Konfigurere standard stifteplassering

Konfigurere standard stifteplassering for dokumenter. Du kan bruke kontrollpanelet til å overstyre standardinnstillingen for en bestemt jobb. Følgende alternativer er tilgjengelige for standard stifteplassering:
 • None (Ingen): Ingen stifting
 • Øverst til venstre eller høyre: Hvis dokumentet er i stående format, plasseres stiften øverst til venstre på den korte siden av papiret. Hvis dokumentet er i liggende format, plasseres stiften øverst til høyre på den lange siden av papiret.
 • Øverst til venstre: Stiften plasseres øverst til venstre på den korte siden av papiret.
 • Øverst til høyre: Stiften plasseres øverst til høyre på den lange siden av papiret.
  Figur : Stifteposisjoner
 1. Øverste venstre hjørne papirets kortside.
 2. Øverste høyre hjørne papirets langside.
merknad:
Trinnene varierer i henhold til kontrollpanelet.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel, og trykk på den.
 2. Åpne disse menyene:
  • Innstillinger for stifte-/stableenhet
  • Stifting
 3. Velg en stifteplassering fra listen over alternativer, og trykk deretter på Lagre.
FutureSmart 4
Følg denne fremgangsmåten for å hente skriverens IP-adresse, og konfigurer deretter standard stifteinnstilling fra HPs innebygde webserver.
 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik den vises på skriverens kontrollpanel, i adressefeltet i nettleseren. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
  Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
  merknad:
  Hvis nettleseren viser en melding om at det kanskje ikke er trygt å besøke nettstedet, velger du alternativet for å fortsette til nettstedet. Datamaskinen skades ikke av å besøke dette nettstedet.
 2. Velg kategorien Kopier/Skriv ut i HPs innebygde webserver, og velg deretter Administrer stifte-/stableenhet i menyen til venstre.
 3. Velg stifteplassering fra rullegardinmenyen Stifting, og velg deretter Bruk.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...