hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 2520 All-in-One series - Beskrivelse av kontrollpanelet på produktet

  Figur : Grafikk - Kontrollpanelet på HP Deskjet 2520 All-in-One series
 1. 1 Strøm: Slår produktet på eller av. Når produktet er av, bruker det fortsatt litt strøm. Slå av produktet og trekk deretter ut strømledningen for å gjøre det helt strømløst. Se hvis du vil ha mer informasjon.
 2. 2 Skann: Starter en skannejobb fra frontpanelet etter at det er etablert en forbindelse til datamaskinen.
 3. 3 Avbryt: Stopper den aktuelle operasjonen.
 4. 4 Tilpass til siden: Forstørrer eller reduserer originalen som er lagt på glasset.
 5. 5 Tilpass til siden-lampe: Angir om funksjonen for forstørring eller forminsking er valgt.
 6. 6 Start kopiering Svart: Starter en kopieringsjobb i svart-hvitt. Øk antall kopier ved å trykke flere ganger på knappen. Virker som en fortsett-knapp når et utskriftsproblem er løst.
 7. 7 Start kopiering Farge: Starter en kopieringsjobb i farger. Øk antall kopier ved å trykke flere ganger på knappen. Virker som en fortsett-knapp når et utskriftsproblem er løst.
 8. 8 Varsellampe: Angir at det er papirstopp, at skriveren er tom for papir eller en annen hendelse som krever din oppmerksomhet.
 9. 9 Kontrollpanelskjerm: Angir antall kopier, mediefeil, blekknivå og blekkfeil.

Statuslamper

Når produktet er slått på, er på/av-knappen tent. Når produktet behandler en jobb, blinker på/av-lampen. Flere blinkende lamper angir feil som du kan løse. Se nedenfor for å lære om blinkende lamper og hva du skal gjøre.
Virkemåte
Årsak og løsning
På/av-lampen blinker og varsellampen er tent.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Utskuffen lukket ved forsøk på å skrive ut.
Åpne utskuffen.
På/av-, blekknivå- og varsellampe blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Blekkpatrondekselet er åpent.
Lukk blekkpatrondekslet.
Begge blekknivåikonene blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Begge patronene mangler, teipen er ikke fjernet på dem eller de er defekte.
Sett inn patroner, fjern teipen fra patronene eller bytt ut de defekte patronene.
Ett blekknivåikon blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Blinkende ikon angir at tilhørende patron mangler, at teipen ikke er fjernet på den eller at den er defekt. Skriveren vil skrive ut i enkeltpatronmodus med én patron.
Sett inn manglende svart patron eller fargepatron, fjern teipen fra patronen eller bytt ut den defekte patronen.
Bokstaven "P", medieikonet og varsellampen blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Det er tomt for papir, eller papiret mates ikke inn.
Legg i papir, og trykk deretter på hvilken som helst knapp, unntatt Avbryt, for å fortsette å skrive ut.
Bokstaven "J", medieikonet og varsellampen blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Det er papirstopp.
Fjern fastkjørt papir. Trykk deretter på hvilken som helst knapp, unntatt Avbryt, for å fortsette å skrive ut.
Bokstaven "C", blekknivåikoner og varsellampen blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Patronvognen inne i skriveren har stanset.
Åpne blekkpatrondekselet og påse at det ikke er noe som hindrer patronvognen. Flytt vognen mot høyre, lukk dekselet og trykk deretter på hvilken som helst knapp, unntatt Avbryt, for å fortsette.
På/av-lampen, medieikonet og varsellampen blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Skanneren virker ikke. Trykk på På/av-knappen for å slå skriveren av, og slå den deretter på igjen.
Hvis problemet vedvarer, kontakter du HP. Skriveren vil skrive ut selv om skanneren ikke virker.
På/av-lampen, bokstaven "E", medieikon, blekknivåikoner, blekkdråpeikon og varsellampen blinker.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Skriveren er i en feiltilstand.
Tilbakestill skriveren.
Ett blekknivåikon og blekkdråpeikonet blinker, og varsellampen er tent.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Blinkende blekknivåikon angir at det er et problem med den tilhørende patronen. Patronen kan være satt inn feil, være inkompatibel, defekt eller falsk, eller inneholde svært lite blekk.
 • Hvis du ser en melding på datamaskinskjermen, finner du mer informasjon om problemet der.
 • Hvis det ikke er noen melding på datamaskinskjermen, kan du prøve å ta ut patronen og så sette den inn igjen.
 • Kontroller at du bruker riktig HP-patron for skriveren din.
 • Finn ut om patronen er defekt. Slik gjør du det:
  • Ta ut den svarte patronen.
  • Lukk blekkpatrondekselet.
  • Hvis Strøm-lampen blinker, er det den trefargers patronen som må byttes ut. Hvis Strøm-lampen ikke blinker, bytter du ut den svarte blekkpatronen.
 • Hvis utskriftskvaliteten er dårlig, bør du vurdere å bytte ut patronen.
Begge blekknivåikonene og blekkdråpeikonet blinker, og varsellampen er tent.
Figur : Grafikk - Statuslamper på HP Deskjet 2520 All-in-One series
Det er et problem med begge patronene. Patronene kan være satt inn feil, være inkompatible, defekte eller falske, eller inneholde svært lite blekk.
 • Hvis du ser en melding på datamaskinskjermen, finner du mer informasjon om problemet der.
 • Hvis det ikke er noen melding på datamaskinskjermen, kan du prøve å ta ut patronene og så sette dem inn igjen.
 • Kontroller at du bruker riktige HP-patroner for skriveren din.
 • Finn ut om en patron er defekt. Slik gjør du det:
  • Ta ut den svarte patronen.
  • Lukk blekkpatrondekselet.
  • Hvis Strøm-lampen blinker, er det den trefargers patronen som må byttes ut. Hvis Strøm-lampen ikke blinker, bytter du ut den svarte blekkpatronen.
 • Hvis utskriftskvaliteten er dårlig, bør du vurdere å bytte ut patronene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...