hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro 200 color M251 - Forbedre utskriftskvaliteten

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows)

Kontroller papirtypeinnstillingen hvis du har ett eller flere av følgende problemer:
 • Tonersøl på utskriftene.
 • Merker som gjentas på utskriftene.
 • Utskriftene er krøllete.
 • Det drysser toner fra utskriftene.
 • Utskriftene har små blanke områder.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. I nedtrekkslisten Papirtype klikker du på alternativet Mer....
 5. Utvid listen over alternativer for Type er:.
 6. Utvid hver papirtypekategori til du finner den papirtypen du bruker.
 7. Velg alternativet for papirtypen du bruker, og klikk deretter på OK-knappen.

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X)

Kontroller papirtypeinnstillingen hvis du har ett eller flere av følgende problemer:
 • Tonersøl på utskriftene.
 • Merker som gjentas på utskriftene.
 • Utskriftene er krøllete.
 • Det drysser toner fra utskriftene.
 • Utskriftene har små blanke områder.
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Klikk på UtskriftsformatKopier og sider-menyen.
 4. Velg en størrelse fra rullegardinlisten Papirstørrelse, og klikk deretter på OK-knappen.
 5. Åpne Etterbehandling-menyen.
 6. Velg en type fra nedtrekkslisten Type utskriftsmateriale.
 7. Klikk på Skriv ut-knappen.

Kontrollere tonerkassettstatusen

Skrive ut statussiden for rekvisita (LCD-kontrollpanel)

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-M251n-skriver.
Informasjonssidene ligger i produktminnet. Disse sidene hjelper deg med å diagnostisere og løse problemer med produktet.
merknad:
Hvis produktspråket ikke ble riktig angitt under installeringen, kan du angi språket manuelt, slik at informasjonssidene skrives ut på et av de støttede språkene. Endre språk ved hjelp av Systemoppsett-menyen på kontrollpanelet eller den innebygde webserveren.
 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.
 2. Åpne Rapporter-menyen.
 3. Velg elementet Status for rekvisita, og trykk deretter på OK-knappen for å skrive ut rapporten.

Skrive ut statussiden for rekvisita (kontrollpanel med berøringsskjerm)

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-M251nw-skriver.
Informasjonssidene ligger i produktminnet. Disse sidene hjelper deg med å diagnostisere og løse problemer med produktet.
merknad:
Hvis produktspråket ikke ble riktig angitt under installeringen, kan du angi språket manuelt, slik at informasjonssidene skrives ut på et av de støttede språkene. Endre språk ved hjelp av Systemoppsett-menyen på kontrollpanelet eller den innebygde webserveren.
 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Rapporter-knappen.
 3. Velg Status for rekvisita-knappen for å skrive ut rapporten.

Kontrollere rekvisitastatusen

Se på statussiden for rekvisita etter følgende informasjon:
 • beregnet prosentandel med gjenværende levetid for skriverkassetten
 • ca. antall sider som gjenstår
 • Delenumre for HPs tonerkassetter
 • antall sider som er skrevet ut

Skrive ut et renseark

Skriv ut et renseark for å fjerne støv og overflødig toner fra papirbanen hvis du har ett eller flere av følgende problemer:
 • Det er flekker av toner på utskriftene.
 • Det er tonersøl på utskriftene.
 • Merker som gjentas på utskriftene.

Skrive ut er renseark (LCD-kontrollpanel)

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-M251n-skriver.
 1. Trykk på OK-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Service
  • Renseark
 3. Legg vanlig papir i skuff 1, og trykk deretter på OK-knappen for å starte renseprosessen.
 4. Produktet skriver ut den første siden og ber deg deretter om å fjerne arket fra utskuffen og mate det i skuff 1 på nytt med samme retning (siden med den svarte stripen skal vende ned med pilen mot baksiden av produktet).
 5. Trykk på OK for å starte rengjøringsprosessen. Vent til renseprosessen er fullført. Kast siden som blir skrevet ut.

Skrive ut er renseark (kontrollpanel med berøringsskjerm)

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-M251nw-skriver.
 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Service-menyen.
 3. Velg Renseark-knappen.
 4. Legg i vanlig Letter- eller A4-papir når du blir bedt om det.
 5. Velg OK-knappen for å starte rengjøringsprosessen.
 6. Produktet skriver ut den første siden og ber deg deretter om å fjerne arket fra utskuffen og mate det i skuff 1 på nytt med samme retning (siden med den svarte stripen skal vende ned med pilen mot baksiden av produktet).
 7. Trykk på OK for å starte rengjøringsprosessen. Vent til renseprosessen er fullført. Kast siden som blir skrevet ut.

Utføre mer feilsøking på utskriftskvalitet

Skrive ut siden for utskriftskvalitet (LCD-kontrollpanel)

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-M251n-skriver.
 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Rapporter-knappen.
 3. Velg Skriv ut kvalitetsside-knappen.

Skrive ut siden for utskriftskvalitet (kontrollpanel med berøringsskjerm)

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 200 farge-M251nw-skriver.
 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Velg Rapporter-knappen.
 3. Velg Skriv ut kvalitetsside-knappen.

Tolke utskriftskvalitetssiden

Denne siden inneholder fem fargestriper som er delt inn i fire grupper som vist på følgende illustrasjon. Ved å kontrollere hver gruppe kan du isolere problemet til en bestemt tonerkassett.
  Figur : Striper på feilsøkingssiden for utskriftskvalitet
 1. Gul
 2. Cyan
 3. Svart
 4. Magenta
 • Hvis det forekommer prikker eller streker i én av gruppene, må du skifte den tilhørende tonerkassetten.
 • Hvis det forekommer prikker i flere enn én gruppe, må du skrive ut et renseark. Hvis dette ikke løser problemet, må du se etter om prikkene alltid er av samme farge, for eksempel magenta prikker i alle de fem fargestripene. Hvis alle prikkene er av samme farge, må du skifte den tonerkassetten.
 • Kontakt HP hvis det fortsatt er streker i flere av fargestripene. Da er det sannsynligvis en annen komponent enn tonerkassetten som er årsaken til problemet.

Kontrollere om tonerkassetten er skadet

 1. Ta tonerkassetten ut av produktet, og kontroller at forseglingstapen er fjernet.
 2. Kontroller om minnebrikken er skadet.
 3. Kontroller overflaten på bildetrommelen på undersiden av tonerkassetten.
    forsiktig:
  Ikke ta på valsen (bildetrommelen) på undersiden av kassetten. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan gi problemer med utskriftskvaliteten.
 4. Skift tonerkassetten hvis det er riper, fingermerker eller andre skader på bildetrommelen.
 5. Hvis bildetrommelen ikke ser ut til å være skadet, kan du vende tonerkassetten forsiktig frem og tilbake noen ganger og deretter sette den i på nytt. Skriv ut noen få sider for å se om problemet er løst.

Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner

Bruk annet papir hvis du har ett eller flere av følgende problemer:
 • Utskriften er for lys eller virker blass enkelte steder.
 • Det er flekker av toner på utskriftene.
 • Det er tonersøl på utskriftene.
 • Utskriften inneholder misformede tegn.
 • Utskriftene er krøllete.
Bruk alltid papir av en type og vekt som støttes av dette produktet. Følg i tillegg disse retningslinjene når du velger papir:
 • Bruk papir av god kvalitet uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, porer, stifter eller bøyde eller brettede kanter.
 • Bruk papir som ikke allerede er brukt til utskrift.
 • Bruk papir som er beregnet på laserskrivere. Ikke bruk papir som er beregnet bare på blekkskrivere.
 • Ikke bruk for grovt papir. Glattere papir gir generelt bedre utskriftskvalitet.

Kontrollere produktmiljøet

Kontroller at produktet brukes i henhold til miljøspesifikasjonene som står oppført i produktets håndbok for garanti og juridiske spørsmål.

Kontrollere innstillinger for utskriftsjobber

Kontrollere EconoMode-innstillingen

Dette produktet har et EconoMode-alternativ som kan brukes til å skrive ut et utkast av dokumenter. Hvis du bruker EconoMode, kan du bruke mindre toner. Men utskriftskvaliteten kan også bli redusert når du bruker EconoMode. Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten, må du kontrollere at EconoMode-innstillingen er deaktivert.
 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.
 2. Velg produktet, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Papir/kvalitet.
 4. Kontroller at avmerkingen er fjernet for EconoMode. Hvis det er et merke i avmerkingsboksen, klikker du på avmerkingsboksen for å fjerne det.
HP anbefaler ikke konstant bruk av EconoMode. Hvis EconoMode brukes hele tiden, kan det hende at tonerinnholdet varer lenger enn de mekaniske komponentene i tonerkassetten. Hvis utskriftskvaliteten svekkes og ikke lenger er tilfredsstillende, bør du vurdere å bytte ut tonerkassetten.

Justere fargeinnstillingene i skriverdriveren

Endre fargetemaet for en utskriftsjobb

 1. Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut.
 2. Klikk på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Farge.
 4. Velg et fargetema fra nedtrekkslisten Fargetemaer.
  Figur : Kategorien Farge
  • Standard (sRGB): Dette temaet gjør at produktet skriver ut RGB-data i råenhetsmodus. Administrer fargene fra programmet eller operativsystemet for å få en riktig fargegjengivelse når du bruker dette temaet.
  • Skarp: Produktet øker fargemetningen i mellomtonene. Bruk dette temaet til å skrive ut forretningsgrafikk.
  • Bilde: Produktet tolker RGB-farge som om det ble skrevet ut som et fotografi ved hjelp av et digitalt minilaboratorium. Produktet gjengir dypere og mer mettede farger på en annen måte enn med temaet Standard (sRBG). Bruk dette temaet til å skrive ut fotografier.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Bruk dette temaet til å skrive ut digitale fotografier som bruker Adobe RGB-fargerom i stedet for sRGB. Deaktiver fargebehandlingen i programmet når du bruker dette temaet.
  • Ingen

Endre fargealternativer

Endre innstillingene for fargealternativer for den gjeldende utskriftsjobben via kategorien Farge i skriverdriveren.
 1. Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut.
 2. Klikk på Egenskaper eller Innstillinger.
 3. Klikk på kategorien Farge.
 4. Klikk på innstillingen Automatisk eller Manuell.
  • Automatisk innstilling: Denne innstillingen passer til de fleste fargeutskrifter.
  • Manuell innstilling: Velg denne innstillingen for å justere fargeinnstillingene uavhengig av andre innstillinger.
   merknad:
   Hvis du endrer fargeinnstillingene manuelt, kan det påvirke utskriftene. HP anbefaler å overlate til eksperter på fargegrafikk å endre disse innstillingene.
  Figur : Kategorien Farge
 5. Klikk på alternativet Skriv ut i gråtoner for å skrive ut et fargedokument i svart-hvitt. Bruk dette alternativet til å skrive ut fargedokumenter som skal kopieres eller fakses.
 6. Klikk på OK-knappen.

Bruke den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine

Du må kanskje bruke en annen skriverdriver hvis utskriften har streker som ikke hører hjemme i grafikken, mangler tekst, mangler grafikk, er galt formatert eller inneholder erstatningsskrifter.
HP PCL 6-driver
 • følger med som standarddriver og installeres automatisk med mindre du velger en annen driver
 • anbefales for alle Windows-miljøer
 • gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere
 • utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den beste hastigheten i Windows-miljøer
 • er kanskje ikke fullt ut kompatibel med tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer som er basert på PCL 5
HP UPD PS-driver
 • anbefales for utskrift med Adobe®-programmer eller andre grafikkintensive programmer
 • gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for PostScript-flashskrift
HP UPD PCL 5
 • anbefales for generelle kontorutskrifter i Windows-miljøer
 • kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter
 • det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte programmer
 • det beste valget når du opererer i blandede miljøer som krever at produktet angis som PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
 • utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere skrivermodeller
 • foretrekkes ved utskrifter til flere skrivermodeller fra en mobil Windows-datamaskin
HP UPD PCL 6
 • anbefales for utskrift i alle Windows-miljøer
 • gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og skriverfunksjonsstøtten for de fleste brukere
 • utviklet for å fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for best hastighet i Windows-miljøer
 • er kanskje ikke fullstendig kompatibel med løsninger fra tredjepartsleverandører basert på PCL5
Last ned flere skriverdrivere fra dette webområdet: www.hp.com/support/ljcolorm251series.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...