hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ENVY 120 e-All-in-One series - Løse problemer med vognstans

Løse problemer med vognstans
Blekkpatrondekselet må være lukket før utskriften kan starte. Kontroller skriveren og prøv å skrive ut på nytt. Hvis du fremdeles har problemer, kan det det skyldes at noe blokkerer patronvognen slik at den ikke kan flytte seg.
Hvis skriveren er ny, må du kontrollere at du har fjernet all transportemballasje inne i skriveren. Hvis skriveren ikke er ny, undersøker du vognområdet for å se etter fremmedlegemer som kan ha falt inn i skriveren, for eksempel dyrehår eller binders.
Prøv følgende løsninger for å løse problemet.
Løsning 1: Kontroller at skriveren er slått på
 1. Se på På-knappen foran på skriveren. Hvis den ikke er tent, er skriveren slått av. Kontroller at strømledningen er koblet skikkelig til skriveren og satt i et strømuttak. Trykk på På-knappen for å slå på skriveren.
 2. Prøv å bruke skriveren igjen.
Løsning 2: Frigjør blekkpatronvognen
 1. Kontroller at skriveren er slått på.
    forsiktig:
  Kontroller at skriveren er slått på før du kobler fra strømledningen slik det er beskrevet i trinn 2. Hvis du ikke kobler fra strømledningen bak på enheten, kan det føre til skade når du fjerner fastkjørt papir.
 2. Koble fra strømledningen bak på skriveren.
 3. Hvis du bruker en USB-tilkobling, kobler du fra kabelen på baksiden av skriveren.
 4. Åpne blekkpatrondekselet.
  Figur : Grafikk - Løft blekkpatrondekselet
 5. Fjern eventuelt papir eller et objekt som kan hindre blekkpatronvognen. Hvis skriveren er ny, fjerner du all transportemballasje.
 6. Koble til bare strømledningen. Hvis skriveren ikke slås på automatisk, trykker du på På-knappen.
    merknad:
  Skriveren må kanskje varmes opp i to minutter eller mindre. Under denne oppvarmingsperioden kan lampene blinke og patronvognen bevege seg.
 7. Bruk hånden til å flytte patronvognen forsiktig helt til venstre og høyre for å sikre at den beveger seg fritt. Hvis den ikke beveger seg fritt, kan det være at papir eller andre objekter fremdeles blokkerer for vognen. Fortsett med å rense patronvognområdet til patronvognen beveger seg fritt.
 8. Hvis du bruker en USB-tilkobling, kobler du til kabelen igjen.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
    merknad:
  Du må kanskje trykke på På-knappen igjen for å tilbakestille skriveren.
 10. Prøv å bruke skriveren igjen.
Kontakt HPs kundestøtte
 1. Hvis ingen av disse løsningene var til hjelp, har HP forskjellige alternativer for assistert støtte for din skriver.
  Ha følgende informasjon tilgjengelig slik at du får raskere hjelp:
  • Produktnavn (HP ENVY 120 e-All-in-One series)
  • Modellnummer og serienummer (en kode på 10 tegn), plassert som vist:
   Figur : Grafikk - Finne modellnummeret
 2. Følg lenken nedenfor for å vise kundestøttesiden for din skriver.
  Hvis du blir bedt om det, velger du land eller region, og klikker deretter på Kontakt HP for å få informasjon om hvordan du kontakter teknisk støtte.
 3. Besøk HPs støttefora og få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om skriveren ditt. Følg lenken nedenfor for å vise foraene. (HPs støttefora er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...