hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series - Beskrivelse av produktets kontrollpanel

HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series - Beskrivelse av produktets kontrollpanel

 • Berør retningsknappene for å navigere mellom to startskjermbilder.
   Figur : Kontrollpanelet på HP Photosmart 5520 e-All-in-One series; HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One series
  1. 1 Hjem: Går tilbake til startskjermbildet, skjermbildet som vises når du slår på skriveren.
  2. 2 Hjelp: På startskjermbildet, viser alle Hjelp-emner. På andre skjermbilder, viser informasjon eller animasjon på skjermen for å hjelpe med gjeldende operasjon.
  3. 3 Retningsknapper: Gjør det mulig å navigere mellom to startskjermbilder, bilder, forhåndsvisninger, apper og horisontale menyvalg.
  4. 4 Tilbake: Går tilbake til forrige skjermbilde.
  5. 5 Avbryt: Stopper den aktuelle operasjonen.
  6. 6 ePrint-ikon: Åpner Sammendrag for webtjenester-menyen, der du kan sjekke detaljer om ePrint-status, endre ePrint-innstillinger og skrive ut en informasjonsside.
  7. 7 Trådløst-ikon: Åpner menyen Trådløst sammendrag der du kan sjekke trådløsstatus og endre trådløsinnstillinger. Du kan også skrive ut en testrapport for trådløst, som kan hjelpe deg med å diagnostisere problemer med nettverkstilkoblingen.
  8. 8 Blekk-ikon: Viser beregnede blekknivåer etter patron. Viser et advarselsymbol hvis blekknivået er lavere enn minste forventede nivå.
  9. 9 Innstillinger-ikon: Åpner Innstillinger-menyen, der du kan endre innstillinger og bruke verktøy for å utføre vedlikeholdsfunksjoner.
  10. 10 Bilde: Åpner Bilde-menyen der du kan vise, redigere og skrive ut bilder, eller lage opptrykk av et utskrevet bilde.
  11. 11 Apps: Sørger for en rask og enkel metode for å få tilgang til og skrive ut informasjon fra Internett, som kuponger, fargeleggingssider, puslespill og mer.
  12. 12 Kopier: Åpner Kopier-menyen, der du kan velge kopitype eller endre kopieringsinnstillingene.
  13. 13 Skann: Åpner Skann-menyen, der du kan velge et mål for skanningen.
  14. 14 Hurtigskjemaer: Med HP Hurtigskjemaer kan du skrive ut kalendere, sjekklister, spill, linjert papir, rutepapir og notepapir.
 • Trådløsstatuslampe og -knapp
  Figur : Trådløsstatuslampe og -knapp
  Trådløsstatuslampe og -knapp
  1
  Lampe for trådløs status
  • Fast blått lys angir at det er etablert en trådløs tilkobling slik at du kan skrive ut.
  • Langsomt blinkende lys angir at trådløst er på, men skriveren er ikke koblet til et nettverk. Kontroller at skriveren er innenfor dekningsområdet til trådløssignalet.
  • Raskt blinkende lampe angir en trådløsfeil. Se meldingen på skriverskjermen.
  2
  Trådløsknapp
  Trykk på knappen for å vise trådløsstatus, IP-adresse, nettverksnavn, maskinvareadresse (MAC) og Trådløst direkte-status.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...