hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Vi oppdaterer vår nettside.

  Hvis du opplever feil i løpet av denne perioden, ber vi deg prøve igjen senere. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Produktrapporter

Produktrapporter

Produktrapportene inneholder opplysninger om produktet og gjeldende konfigurasjon. Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut eller vise rapportene:
 1. Bla deg frem til og trykk på knappen Administrasjon fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne Rapporter-menyen.
 3. Velg en av rapportkategoriene:
  • Konfigurasjons-/statussider
  • Faksrapporter (Bare faksmodeller)
  • Andre sider
 4. Velg navnet på rapporten du vil gjennomgå, og velg deretter Skriv ut-knappen for å skrive den ut eller velg Vis-knappen for å gjennomgå innstillingene på kontrollpanelet.
  merknad:
  Enkelte sider har ikke alternativet Vis.
Rapporter-menyen
Første nivå
Andre nivå
Beskrivelse
Konfigurasjons-/statussider
Administrasjon-menyoversikt
Viser strukturen til menyen Administrasjon.
Side med gjeldende innstillinger
Viser gjeldende innstillinger for hvert alternativ på menyen Administrasjon.
Konfigurasjonsside
Viser produktinnstillingene og tilbehør som er installert.
Statusside for rekvisita
Viser omtrentlig gjenværende levetid for rekvisitaenheter og gir statistikk over totalt antall sider og jobber som er behandlet, serienummer, sideantall og vedlikeholdsinformasjon.
HP oppgir omtrentlige verdier for gjenværende levetid for rekvisitaenhetene som en hjelp for kunden. De faktiske nivåene av gjenværende rekvisita kan avvike fra de omtrentlige verdiene som oppgis.
Forbruksside
Viser antall for alle papirstørrelser som er kjørt gjennom produktet, angir om utskriftene var enkeltsidige eller tosidige, og viser totalt antall sider.
Filkatalogside
Viser filnavnet og mappenavnet for filer som er lagret i produktminnet.
Statusside for webtjenester
Viser produktets registrerte webtjenester.
Faksrapporter
Faksaktivitetslogg
Inneholder en liste over faksene som er sendt fra eller mottatt av dette produktet.
Faktureringskoderapport
En liste over faktureringskoder som er brukt for utgående fakser. Denne rapporten viser hvor mange sendte fakser som er fakturert for hver kode.
Liste over blokkerte fakser
En liste over telefonnumre som er blokkert fra å sende fakser til dette produktet.
Hurtigvalgliste
Viser hurtigvalgene som er konfigurert for dette produktet.
Faksanropsrapport
En detaljert rapport om siste faksoperasjon, enten sendt eller mottatt.
Andre sider
PCL-skriftliste
Skriver ut tilgjengelige PCL-skrifter.
PS-skriftliste
Skriver ut tilgjengelige HP PostScript nivå 3-emuleringsskrifter.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...