hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Problemer med mottak av fakser

Problemer med mottak av fakser
Problem
Årsak
Løsning
Fakstilbehøret svarer ikke på innkommende faksanrop (ingen faks funnet).
Innstillingen for antall ringesignaler før svar er kanskje ikke angitt riktig.
Kontroller innstillingen for antall ringesignaler før svar.
Faksledningen er kanskje ikke koblet ordentlig til, eller den fungerer ikke.
Kontroller at utstyret er riktig installert. Kontroller at du bruker faksledningen som fulgte med produktet eller fakstilbehøret.
Det kan hende at telefonlinjen ikke fungerer.
Koble fakstilbehøret fra telefonuttaket, og koble deretter til en telefon. Prøv å ringe ut for å forsikre deg om at telefonlinjen virker.
Hvis du bruker et PBX-system, kan det hende at ringesignalene ikke er riktig konfigurert.
Kontroller konfigurasjonen av ringesignal på PBX-systemet.
En telefonsvarertjeneste forstyrrer kanskje innkommende fakser.
Gjør ett av følgende:
  • Koble fra meldingstjenesten.
  • Bruk en telefonlinje som bare brukes til faksanrop.
  • Sett innstillingen for antall ringesignaler før svar til et lavere tall enn den tilsvarende innstillingen for talemeldingstjenesten.
Fakser mottas svært sakte.
Det kan hende at du mottar en kompleks faks, for eksempel en faks med mye grafikk.
Det tar lengre tid å overføre komplekse fakser.
Maskinen som sender faksen, har kanskje en treg modemhastighet.
Fakstilbehøret mottar bare faksen med den høyeste modemhastigheten som faksmaskinen som sender faksen, kan bruke. Vent mens faksoverføringen fullføres.
Det er veldig høy oppløsning på faksen som sendes eller mottas. En høyere oppløsning betyr normalt bedre kvalitet, men overføringshastigheten blir tregere.
Be senderen om å redusere oppløsningen og sende faksen på nytt.
Hvis det er dårlig telefonlinjetilkobling, reduserer fakstilbehøret og senderens faksmaskin hastigheten på overføringen for å korrigere feil.
Be avsenderen om å sende faksen på nytt. Be telefonselskapet om å kontrollere telefonlinjen.
Fakser blir ikke skrevet ut på produktet.
Det er ingen ark i innskuffen.
Legg i papir. Alle fakser som mottas mens innskuffen er tom, lagres og skrives ut når det er papir i skuffen.
Funksjonen Tidsskjema for faksutskrift brukes.
Fakser skrives ut etter planen. Hvis du vil skrive ut fakser umiddelbart, deaktiverer du funksjonen Tidsskjema for faksutskrift.
Det er nesten tomt eller helt tomt for toner på produktet.
Hvis det er konfigurert, slutter produktet å skrive ut når det nesten er tomt eller er helt tomt for toner. Alle fakser som mottas, blir lagret i minnet, og de skrives ut så snart toneren er etterfylt.
Det innkommende anropet kan være et taleanrop.
Innkommende taleanrop vises vanligvis i anropsrapporten som feilen Ingen faks registrert. Siden dette er taleanrop og ikke en faksfeil, trenger du ikke gjøre noe.
Innkommende faks ble avbrutt.
Kontroller at funksjonen for ventende anrop ikke er aktivert på fakstelefonlinjen. En varsling om ventende anrop kan avbryte et pågående faksanrop og forårsake kommunikasjonsfeil.
Funksjonen Tidsskjema for faksutskrift er satt til alternativet Lagre alltid fakser.
Endre innstillingen Tidsskjema for faksutskrift til alternativet Skriv alltid ut fakser.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...