hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - Tonerkassetter

Visning av tonerkassett
  Figur : Oversikt over tonerkassetten
 1. Plastlokk
 2. Bildetrommel
  FORSIKTIG: Ikke berør den grønne valsen. Det kan skade kassetten.
 3. Minnebrikke
Informasjon om tonerkassett
Farge
Skriverkassettnummer
Delenummer
Svart erstatningstonerkassett med standard kapasitet
507A
CE400A
Svart erstatningstonerkassett med høy kapasitet
507X
CE400X
Cyan erstatningstonerkassett
507A
CE401A
Gul erstatningstonerkassett
507A
CE402A
Magenta erstatningstonerkassett
507A
CE403A
Miljøegenskaper: Resirkuler tonerkassetter ved å følge retur- og resirkuleringsprogrammet til HP Planet Partners.
Hvis du vil ha mer informasjon om rekvisita, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gå til www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_manuals hvis du vil ha den nyeste rekvisitainformasjonen.
Resirkulere tonerkassetter
Hvis du vil resirkulere originale HP–tonerkassetter, legger du den brukte kassetten i esken som den nye kassetten lå i. Bruk den medfølgende returetiketten, og send de brukte rekvisitaene til HP for resirkulering. Hvis du vil ha fullstendig informasjon, kan du se resirkuleringsveiledningen som følger med all ny HP-rekvisita.
Lagring av tonerkassetter
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Ikke utsett den for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av produktet over en lengre periode, må du dekke til bildetrommelen.
HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP
Hewlett-Packard Company anbefaler ikke bruk av tonerkassetter som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikerte.
  merknad:
Skader som oppstår som følge av bruk av en tonerkassett som ikke er fra HP, dekkes ikke av HPs garanti- og serviceavtaler.
Skifte ut tonerkassettene
Produktet bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y).
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, på tonerkassettboksen.
 1. Åpne frontdekselet. Kontroller at dekselet er helt åpent.
  Figur : Plassering av fremre deksel
 2. Ta tak i håndtaket til den brukte tonerkassetten, og dra den ut.
  Figur : Plassering av tonerkassetten
 3. Ta den nye tonerkassetten ut av den beskyttende posen.
  Figur : Plassering av minnekode
 4. Ta tak i begge sidene av tonerkassetten, og fordel toneren ved å riste tonerkassetten forsiktig.
  Figur : Rist tonerkassetten
 5. Fjern plastbeskyttelsen fra tonerkassetten.
  Figur : Plassering av beskyttende deksel
    forsiktig:
  Unngå langvarig eksponering for lys.
    forsiktig:
  Ikke berør den grønne valsen. Dette kan skade kassetten.
 6. Juster tonerkassetten etter sporet, og skyv tonerkassetten inn til den klikker på plass.
  Figur : Plassering av tonerkassettsporet
 7. Lukk frontdekselet.
  Figur : Plassering av fremre deksel

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...