hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Deskjet 3520 e-All-in-One series - Beskrivelse av kontrollpanelet på produktet

  Figur : Grafikk - Kontrollpanelet på HP Deskjet 3520 e-All-in-One series
 1. 1 Tilbake: Går tilbake til forrige skjermbilde.
 2. 2 Avbryt: Stopper gjeldende operasjon, gjenoppretter standardinnstillinger.
 3. 3 Oppsett: Kontekstavhengig knapp som endres avhengig av hva som vises på skjermen.
 4. 4 Valg-knapp: Bruk denne knappen til å navigere i menyer og velge antall kopier.
 5. 5 Valg-knapp: Bruk denne knappen til å navigere i menyer og velge antall kopier.
 6. 6 OK: Bekrefter det gjeldende valget.
 7. 7 Trådløst-statuslampe og -knapp: Blått lys angir trådløs tilkobling. Trykk på knappen for å vise trådløsstatus og menyvalg. Trykk på og hold knappen nede til lampen blinker for å starte Wi-Fi Protected Setup (WPS)-trykknappmodus.
 8. 8 ePrint-knapp: Når du trykker på knappen, vises Webtjenester-menyen hvor du kan se skriverens e-postadresse og foreta ePrint-innstillinger.
 9. 9 På-knapp: Slår skriveren på eller av.

Statuslamper

Lampe for trådløsstatus

Figur : Grafikk - Lampe for trådløs status
Lampens virkemåte
Løsning
Av
Trådløst er av. Trykk på Trådløst-knappen for å åpne trådløsmenyen på skriverskjermen. Bruk trådløsmenyen til å slå på trådløst.
Blinker langsomt
Trådløst er på, men ikke koblet til et nettverk. Hvis tilkoblingen ikke kan etableres, må du kontrollere at skriveren er innenfor dekningsområdet til det trådløse signalet.
Blinker raskt
Det har oppstått en feil. Se meldingene på skriverskjermen.
Lyser
Trådløs tilkobling er etablert, og du kan skrive ut.

Lampe for på-knapp

Lampens virkemåte
Løsning
Av
Skriveren er slått av.
Pulserer
Angir at enheten er i hvilemodus. Enheten går automatisk inn i hvilemodus etter 5 minutter uten aktivitet.
Blinker raskt
Det har oppstått en feil. Se meldingene på skriverskjermen.
Blinker jevnt
Skriveren skriver ut eller kopierer.
Skriveren er på og klar til å skrive ut.

Trådløsinnstillinger

Trykk på Trådløst-knappen for å se trådløsstatus og menyvalg.
 • Hvis skriveren har en aktiv tilkobling til det trådløse nettverket, vil skriverskjermen vise Tilkoblet og skriverens IP-adresse.
 • Hvis trådløst er deaktivert (trådløs radio av) og det trådløse nettverket ikke er tilgjengelig, viser skjermen Trådløst av.
 • Hvis trådløst er aktivert (trådløs radio på) og du ikke har noen trådløs tilkobling, viser skjermen at skriveren enten er i ferd med å Koble til eller er Ikke tilkoblet.
Du kan bruke skriverskjermen til å innhente informasjon om trådløsnettverket, slå trådløst på og av og mer.
Hvordan?
Instruksjoner
Skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside.
Nettverkskonfigurasjonssiden vil vise nettverksstatus, vertsnavn, nettverksnavn og mer.
Skrive ut testrapporten for trådløst nettverk.
Testrapporten for trådløst nettverk vil vise diagnostikkresultatene for det trådløse nettverket, trådløs signalstyrke, oppdagede nettverk og mer.
Gjenopprette nettverksinnstillinger til standardinnstillingene.
Slå trådløst på eller av.

Hurtigskjemaer

Bruk Hurtigskjemaer til å skrive ut hurtigskjemaer, kalendere og spill.
Hvis du skal skrive ut Hurtigskjemaer
 1. Velg Hurtigskjemaer fra startskjermbildet på kontrollpanelet.
  merknad:
  Hvis alternativet Hurtigskjemaer ikke vises på skriverskjermen, trykker du på Tilbake-knappen til Hurtigskjemaer-alternativet vises.
 2. Trykk på Valg- og Valg-knappene for å velge Mine hurtigskjemaer, Ukekalender eller Sjekkliste. Deretter trykker du på OK.
 3. Når du har valgt objektet du vil skrive ut, velger du antall kopier og trykker på OK.

Automatisk avslåing

Automatisk avslåing er som standard aktivert når du slår på skriveren. Når automatisk avslåing er aktivert, vil skriveren slå seg av automatisk etter 2 timer uten aktivitet for å hjelpe deg med å redusere strømforbruket. Automatisk avslåing deaktiveres automatisk når skriveren etablerer en trådløs eller Ethernet-tilkobling (hvis støttet) til nettverket. Du kan endre innstillingen for automatisk avslåing fra kontrollpanelet. Når du har endret innstillingen, vil skriveren opprettholde den. Automatisk avslåing slår skriveren helt av slik at du må bruke på/av-knappen for å slå den på igjen.
Slik endrer du innstillingen for automatisk avslåing
merknad:
Hvis du skriver ut via et trådløst eller Ethernet-tilkoblet nettverk, bør automatisk avslåing være deaktivert for å sikre at utskriftsjobber ikke går tapt. Selv når automatisk avslåing er deaktivert, settes skriveren i hvilemodus etter 5 minutter uten aktivitet for å hjelpe deg med å redusere strømforbruket.
 1. Fra startskjermbildet på kontrollpanelet, som viser Kopier, Skann og Hurtigskjemaer, velger du Kopieringsinnstillinger.
  merknad:
  Hvis du ikke ser startskjermbildet, trykker du på Tilbake-knappen til det kommer frem.
 2. Fra Kopieringsinnstillinger-menyen på skriverskjermen velger du Innstillinger.
 3. Fra Innstillinger-menyen velger du Auto-avslåing.
 4. Fra Auto-avslåing-menyen velger du eller Av, og trykk deretter på Fortsett for å bekrefte innstillingen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...