hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Løse problemer med det trådløse nettverket

merknad:
Denne delen gjelder bare for modellen HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver.

Sjekkliste for trådløs tilkobling

 • Kontroller at nettverkskabelen er koblet fra.
 • Kontroller at produktet og den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel. Kontroller også at produktets trådløse radio er slått på.
 • Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) er riktig. Skriv ut en konfigurasjonsside for å finne SSID-navnet. Kjør trådløsoppsettet på nytt hvis du er usikker på om du har riktig SSID-navn.
 • I sikrede nettverk må du kontrollere at sikkerhetsinformasjonen er riktig. Kjør trådløsoppsettet på nytt hvis sikkerhetsinformasjonen ikke er riktig.
 • Hvis det trådløse nettverket fungerer som det skal, kan du prøve å få tilgang til andre datamaskiner i det trådløse nettverket. Hvis nettverket har Internett-tilgang, kan du prøve å koble deg til Internett via en trådløs forbindelse.
 • Kontroller at krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for produktet som den er for det trådløse tilgangspunktet (i nettverk som bruker WPA-sikkerhet).
 • Kontroller at produktet er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket. For de fleste nettverk må produktet være innenfor 30 m fra det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
 • Kontroller at ingen hindringer blokkerer det trådløse signalet. Fjern eventuelle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet og produktet. Kontroller at det ikke er søyler, vegger eller støttepillarer som inneholder metall eller betong, mellom produktet og tilgangspunktet.
 • Kontroller at produktet er plassert på avstand fra elektroniske enheter som kan forstyrre det trådløse signalet. Det er mange typer produkter som kan forstyrre det trådløse signalet, blant annet motorer, trådløse telefoner, overvåkingskameraer, andre trådløse nettverk samt enkelte Bluetooth-enheter.
 • Kontroller at skriverdriveren er installert på datamaskinen.
 • Kontroller at du har valgt riktig skriverport.
 • Kontroller at datamaskinen og produktet er koblet til det samme trådløse nettverket.
 • For Mac OS X må du kontrollere at den trådløse ruteren støtter Bonjour.

Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført

 1. Forsikre deg om at produktet er slått på og i Klar-tilstand.
 2. Deaktiver eventuelle tredjeparts brannmurer på datamaskinen.
 3. Kontroller at det trådløse nettverket fungerer slik det skal.
 4. Kontroller at datamaskinen fungerer slik den skal. Start om nødvendig datamaskinen på nytt.
 5. Prøv å konfigurere produktet manuelt fra kontrollpanelet.

Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen

 1. Oppdater brannmuren med den nyeste versjonen fra produsenten.
 2. Hvis det er programmer som ber om brannmurtilgang når du installerer produktet eller prøver å skrive ut, må du la programmene kjøre.
 3. Slå av brannmuren midlertidig, og installer det trådløse produktet på datamaskinen. Aktiver brannmuren når du har fullført trådløsinstalleringen.

Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble flyttet

 1. Kontroller at ruteren eller produktet er koblet til det samme nettverket som datamaskinen.
 2. Skriv ut en konfigurasjonsside.
 3. Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) på konfigurasjonssiden er det samme som SSID i datamaskinens skriveroppsett.
 4. Hvis numrene er forskjellige, betyr det at enhetene ikke er koblet til det samme nettverket. Konfigurer trådløsoppsettet for produktet på nytt.

Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet

 1. Kontroller at de andre datamaskinene er innenfor trådløsområdet, og at det ikke er noe som blokkerer signalet. De fleste trådløse nettverk har en rekkevidde på 30 m fra det trådløse tilgangspunktet.
 2. Forsikre deg om at produktet er slått på og i Klar-tilstand.
 3. Deaktiver eventuelle tredjeparts brannmurer på datamaskinen.
 4. Kontroller at det trådløse nettverket fungerer slik det skal.
 5. Kontroller at datamaskinen fungerer slik den skal. Start om nødvendig datamaskinen på nytt.

Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private Network)

 • Du kan vanligvis ikke være koblet til et VPN-nettverk samtidig som du er koblet til andre nettverk.

Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk

 • Kontroller at den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel.
 • Nettverket kan være skjult. Du kan imidlertid likevel koble deg til et skjult nettverk.

Det trådløse nettverket fungerer ikke

 1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet fra.
 2. Prøv å koble andre enheter til nettverket for å bekrefte at nettverket ikke kommuniserer.
 3. Sjekk nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen.
  1. Åpne en kommandolinje på datamaskinen. Klikk på Start og Kjør i Windows, og skriv deretter inn cmd.
  2. Skriv inn ping etterfulgt av IP-adressen til ruteren.
   Mac OS X-brukere må åpne Network Utility og deretter angi IP-adressen i riktig felt i Ping-ruten.
  3. Hvis vinduet viser tiden for rundtur, betyr det at nettverket fungerer.
 4. Kontroller at ruteren eller produktet er koblet til det samme nettverket som datamaskinen.
  1. Skriv ut en konfigurasjonsside.
  2. Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) i konfigurasjonsrapporten er det samme som SSID i datamaskinens skriveroppsett.
  3. Hvis numrene er forskjellige, betyr det at enhetene ikke er koblet til det samme nettverket. Konfigurer trådløsoppsettet for produktet på nytt.

Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk

Du kan kjøre en diagnosetest som gir informasjon om innstillingene for det trådløse nettverket, på kontrollpanelet for produktet.
 1. Trykk på Installere -knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel.
 2. Åpne følgende menyer
  • Systemoppsett
  • Selvdiagnose
 3. Trykk på Kjør nettverkstest-knappen for å starte testen. Det skrives ut en testside som viser testresultater.

Få mindre interferens i et trådløst nettverk

Følgende tips kan redusere interferensen i et trådløst nettverk:
 • Hold de trådløse enhetene på avstand fra store metallgjenstander, som arkivskap, og andre elektromagnetiske enheter, for eksempel mikrobølgeovner og trådløse telefoner. Slike gjenstander kan forstyrre radiosignaler.
 • Hold de trådløse enhetene på avstand fra store murkonstruksjoner og andre bygningskonstruksjoner. Disse kan absorbere radiobølgene og svekke signalstyrken.
 • Plasser den trådløse ruteren på et sentralt sted innenfor funksjonsradiusen til de trådløse enhetene i nettverket.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...