hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Løse problemer med det kablede nettverket

  merknad:
Denne delen gjelder for alle modeller unntatt modellene HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver.
Kontroller følgende punkter for å bekrefte at produktet kommuniserer med nettverket. Skriv ut en konfigurasjonsside fra produktets kontrollpanel før du går i gang, for å finne produktets IP-adresse som står oppført på denne siden.
  merknad:
HP støtter ikke node-til-node-nettverk ettersom funksjonen er en del av Microsoft-operativsystemer og ikke HP-skriverdriverne. Du finner mer informasjon ved å gå til Microsoft på www.microsoft.com.
Dårlig fysisk tilkobling
 1. Kontroller at produktet er koblet til riktig nettverksport med en kabel som er lang nok.
 2. Kontroller at kabelen er koblet ordentlig til.
 3. Se på porten for nettverkstilkobling på baksiden av produktet, og kontroller at den gule aktivitetslampen og den grønne lampen for tilkoblingsstatus lyser.
 4. Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve med en annen kabel eller port på huben.
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet
 1. Åpne skriveregenskapene, og klikk på kategorien Porter. Kontroller at den gjeldende IP-adressen til produktet er valgt. Produktets IP-adresse står oppført på konfigurasjonssiden.
 2. Hvis du installerte produktet ved bruk av HPs standard TCP/IP-port, merker du av for alternativet for alltid å skrive ut på denne skriveren, selv om IP-adressen endres.
 3. Hvis du installerte produktet ved bruk av Microsofts standard TCP/IP-port, bruker du vertsnavnet i stedet for IP-adressen.
 4. Hvis IP-adressen er riktig, sletter du produktet og legger det til på nytt.
 5. Opprett en ny HP TCP/IP-port med den riktige adressen.
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet
 1. Test nettverkskommunikasjonen ved hjelp av ping-kommandoen.
  1. Åpne en kommandolinje på datamaskinen. Klikk på Start og Kjør i Windows, og skriv deretter inn cmd.
  2. Skriv inn ping etterfulgt av produktets IP-adresse.
   Mac OS X-brukere må åpne Network Utility og deretter angi IP-adressen i riktig felt i Ping-ruten.
  3. Hvis vinduet viser tiden for rundtur, betyr det at nettverket fungerer.
 2. Hvis ping-kommandoen mislyktes, må du kontrollere at nettverkshubene er på, og deretter må du kontrollere at nettverksinnstillingene, produktet og datamaskinen er konfigurert for det samme nettverket.
  merknad:
Du kan også test nettverkstilkoblingen ved å prøve å åpne HPs innebygde webserver i en støttet webleser.
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift
Hewlett-Packard anbefaler at du lar denne innstillingen være i automatisk modus (standardinnstillingen). Hvis du endrer disse innstillingene, må du gjøre de samme endringene for nettverket.
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer
Kontroller at eventuell ny programvare er installert riktig, og at den bruker riktig skriverdriver.
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert
 1. Kontroller nettverksdriverne, skriverdriverne og nettverksomadresseringen.
 2. Kontroller at operativsystemet er konfigurert riktig.
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil
 1. Kontroller nettverksprotokollstatusen på konfigurasjonssiden. Aktiver den om nødvendig.
 2. Konfigurer om nødvendig nettverksinnstillingene på nytt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...