hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...

Velkommen til HP Brukerstøtte

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Informasjon om de siste sårbarheter

   

  HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro 400 M401 - Utskriftsoppgaver for Mac OS X

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X)
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Forhåndsinnstillinger-menyen velger du forhåndsinnstillingen for utskrift.
 4. Klikk på Skriv ut-knappen.
  merknad:
Velg alternativet standard for å bruke standardinnstillingene for skriverdriveren.
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X)
Bruk forhåndsinnstillinger for utskrift til å lagre gjeldende skriverdriverinnstillinger slik at de kan brukes senere.
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Velg utskriftsinnstillingene du vil lagre for gjenbruk.
 4. Forhåndsinnstillinger-menyen klikker du på alternativet Lagre som... og skriver inn navnet på forhåndsinnstillingen.
 5. Klikk på OK-knappen.
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X)
  merknad:
Denne delen gjelder bare for modellene HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver.
 1. Legg nok papir for utskriftsjobben i en av skuffene.
 2. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 3. I nedtrekkslisten Skriver velger du dette produktet.
 4. Velg alternativet Oppsett i nedtrekkslisten.
 5. I nedtrekkslisten Tosidig velger du et alternativ for innbinding.
 6. Klikk på Skriv ut-knappen.
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X)
  merknad:
Denne delen gjelder hovedsakelig for modellene HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver og HP LaserJet Pro 400 M401n skriver. Modellene HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver, HP LaserJet Pro 400 M401dn skriver og HP LaserJet Pro 400 M401dw skriver kan imidlertid også skrive ut tosidige jobber manuelt hvis papiret ikke støttes av automatisk tosidig utskrift, eller hvis dupleksenheten har blitt deaktivert.
 1. Legg nok papir for utskriftsjobben i skuff 1.
 2. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 3. I nedtrekkslisten Skriver velger du dette produktet.
 4. Velg alternativet Manuell dupleks i nedtrekkslisten.
 5. Klikk i Manuell dupleks-boksen, og velg et innbindingsalternativ.
 6. Klikk på Skriv ut-knappen. Følg instruksjonene i popup-vinduet som vises på datamaskinskjermen, før du legger utbunken i skuff 1 for å skrive ut den andre halvdelen.
 7. Gå til produktet, og fjern eventuelle tomme ark som ligger i skuff 1.
 8. Legg bunken tilbake i skuff 1 med den utskrevne siden ned og øverste kant mot produktet.
  Figur : Papirretning
 9. Hvis du blir bedt om det, velger du den aktuelle knappen på kontrollpanelet for å fortsette.
Skrive ut flere sider på ett ark (Mac OS X)
Figur : n-opp-utskriftsillustrasjon
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Åpne Oppsett-menyen.
 4. Sider per ark-menyen velger du hvor mange sider du vil skrive ut på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
 5. I området Layoutretning velger du rekkefølgen på og plasseringen av sidene på arket.
 6. Rammer-menyen velger du hvilken type ramme som skal skrives ut rundt hver side på arket.
 7. Klikk på Skriv ut-knappen.
Velge papirretning (Mac OS X)
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Klikk på UtskriftsformatKopier og sider-menyen.
 4. Klikk på ikonet som representerer papirretningen du vil bruke, og deretter på OK-knappen.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Velge papirtype (Mac OS X)
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Åpne Etterbehandling-menyen.
 4. Velg en type fra nedtrekkslisten Type utskriftsmateriale.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Skrive ut en forside (Mac OS X)
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Åpne Omslagsside-menyen, og velg deretter hvor tittelsiden skal skrives ut. Klikk enten på Før dokument eller Etter dokument.
 4. Forsidetype-menyen velger du meldingen du vil skrive ut på tittelsiden.
    merknad:
  Hvis du vil skrive ut en tom tittelside, velger du alternativet standardForsidetype-menyen.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X)
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Åpne Papirhåndtering-menyen.
 4. I området Papirstørrelse for mål merker du av for Skaler til å passe arket, og deretter velger du størrelse fra nedtrekkslisten.
 5. Klikk på Skriv ut-knappen.
Lage et hefte (Mac OS X)
 1. Fil-menyen klikker du på alternativet Skriv ut.
 2. Skriver-menyen velger du dette produktet.
 3. Åpne Manuell dupleks-menyen.
 4. Klikk på Manuell dupleks-boksen.
 5. Åpne Hefteutskrift-menyen.
 6. Klikk i Formater utskrift som hefte-boksen, og velg et innbindingsalternativ.
 7. Velg papirstørrelsen.
 8. Klikk på Skriv ut-knappen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-online-communities-portlet

Handlinger
Laster inn...

Spør fellesskapet!


Støtteforum

Støtteforum

Bli med i samtalen! Finn løsninger, still spørsmål og gi råd til andre som eier HP-produkter. Gå dit nå


hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...