hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP stasjonære og bærbare PCer - Løs problemer med oppsett og Internett-tilkobling på et trådløst nettverk med Windows 7.

Dette dokumentet gjelder stasjonære og bærbare HP-datamaskiner med Windows 7.
Les dette dokumentet hvis du har problemer med å konfigurere en ny tilkobling til et trådløst hjemmenettverk eller et offentlig Wi-Fi-nettverk. Dette dokumentet tar som utgangspunkt at du har konfigurert alle nødvendige trådløse komponenter og installert et trådløst hjemmenettverk. Men nå har du et problem med å få datamaskinen koblet til det trådløse nettverket.
Hvis datamaskinen har et annet operativsystem, eller hvis den har vært koblet trådløst til nettverket og Internett, men tilkoblingen plutselig blir brutt, ser du et av dokumentene om å Feilsøke en brutt tilkobling til Internett eller e-post på et trådløst nettverk i delen Se også.

Bestem hvor du vil starte feilsøkingen

Det første feilsøkingstrinnet er å identifisere symptomene for å finne ut om problemet er med datamaskinens nettverkstilkobling eller nettverkets tilkobling til Internett. Slik åpner du Windows 7 Nettverks- og delingssenter:
Klikk på Start, skriv inn Nettverks- og delingssenter i søkefeltet, og trykk på Enter.
Bruk de følgende tabellene til å identifisere nettverksstatusillustrasjonen som vises i Nettverks- og delingssenter, og bruk de følgende tabellene til å utføre nødvendige korrigerende tiltak.

Kontroller at den trådløse nettverksenheten er på

Du må gjøre to ting for at det trådløse nettverkskortet skal fungere riktig: Slå på strømmen til trådløsenheten, og aktiver deretter enheten for å sende og motta signaler.
Det finnes flere metoder for å kontrollere statusen til det trådløse nettverket og slå trådløsenheten på og av. Hvis du bruker en metode til å slå av nettverksenheten, må du bruke samme metode for å slå den på igjen.

Kontroller at den trådløse nettverksenheten er aktivert

Du må gjøre to ting for at det trådløse nettverkskortet skal fungere riktig: Slå på strømmen til trådløsenheten, og aktiver deretter enheten for å sende og motta signaler.
Når du har kontrollert at trådløsenheten får strøm, kontrollerer du at enheten er aktivert for å sende og motta signaler.

Kontroller nettverksinnstillingene

Hvis du kobler datamaskinen til flere nettverk, kan den automatisk prøve å koble til feil nettverk eller bruke feil sikkerhetsinnstillinger.

Test enkeltkomponentene

Fordi dette dokumentet beskriver problemer ved å konfigurere et nytt trådløst hjemmenettverk, kan det være nyttig å teste enkeltkomponentene ved å midlertidig koble datamaskinen til komponentene med en nettverkskabel eller å installere oppdaterte drivere.

Avanserte tilkoblingsproblemer for nettverk og Internett

Hvis datamaskinen tidligere har vært koblet til det trådløse hjemmenettverket, men nå kan den ikke koble til ruteren i det trådløse hjemmenettverket eller ISP- eller DSL-modemet, og hvis du har utført alle feilsøkingshandlingene over, utfører du de følgende handlingene og kontakter om nødvendig HP for teknisk støtte.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...